Home > Analys: Nasdaq har fått fler säljsignaler

Analys: Nasdaq har fått fler säljsignaler

Nasdaq Composite Index har fått ytterliggare säljsignaler. Nu har även den kortsiktiga trenden vänt nedåt. Indexet har viktiga stödnivåer kring 3 000.

Nasdaq Composite Index, det amerikanska indexet för teknologi- och tillväxtaktier, har i år gått upp med 17,7% räknat på gårdagens stängningskurs 3 065,02. Den senaste veckorna har emellertid indexet gått ner 4,1% från årets högsta nivå på 3 196,9 från den 21 september.

Under den nedgången har Nasdaq Composite Index fått ett antal säljsignaler. Senast när stödnivån vid ca 3 085-3 100 bröts. Se också analysen av Nasdag den 26 september.

Särskilt allvarligt skulle det nu bli om handelsvolymerna också skulle börja öka under nedgången. Vi har sett små tendenser till det, men ännu inga stora ökningar.

Däremot har uppgången sedan i juni, liksom i Sverige, skett under blygsamma handelsvolymer. Det indikerar att uppgången inte är långsiktigt hållbar utan troligen istället är ett så kallat bearmarket rally.

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalkurvan, har däremot börjat vända nedåt.

Indexet börjar bli översålt även om Stochastics ännu inte är nere på riktigt låga nivåer. Dessutom kan indexet fortsätta att vara översålt en längre tid om det kommit in i en stark trend.

För att Nasdaq Composite Index i detta läget ska få några kraftigare köpsignaler måste indexet stänga över motståndsnivån vid ca 3 197. Uppgången ska då gärna också ske under ökande handelsvolymer.

Nasdaq Composite Index har de närmaste stödnivåerna vid ca 3 040 och i ett band kring 3 000. Håller inte den senare stödnivån är risken överhängade att indexet ska ner och testa betydligt lägre nivåer. Kanske även stödnivån nere vid ca 2 726.

Säsongsmässigt så är börsen nu också inne i en känslig period. Oktober och november har historiskt bjudit på mycket kraftiga nedgångar. Särskilt år med årtal som slutar på 2 och 7. Vi får se om detta gäller även denna gång.

Volatiliteten på marknaden riskerar också att öka. Var därför till exempel försiktig med att ställa ut optioner på för låga värderingar. Vänta istället på lägen där den implicita volatiliteten gått upp kraftigt. Eller mycket kraftigt…

Vill man trots allt utnyttja nedgångarna till att köpa indexet så rekommenderar vi att man tar mycket försiktiga positioner i närheten av de olika stödnivåerna. Stop loss om indexet stänger under respektive stöd. Var sedan aktiv och gör vinsthemtagning på eventuella uppgångar.

Snarare skulle vi emellertid rekommendera att man blankar indexet på eventuella uppgångar. Även detta dock med försiktiga positionsstorlekar då den långa trenden fortfarande är uppåtriktad. Stop loss om indexet stänger över 3 200.

Analys Nasdag
Nasdag (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto