Home > Analys: Nasdaq i ett intressant vägval

Analys: Nasdaq i ett intressant vägval

Nasdaq Composite Index, som är ett index för över 3 000 st bolag från framför allt teknologi- och tillväxtsektorn i USA, har den senaste månaden haft en stark utveckling. Indexet bottnade ur på 2810,8 den 16 november och stängde i går på 3022,30 vilket innebär en uppgång på 7,5 procent på knappt en månad.

Som högst har indexet under denna tid varit på 3033,1 vilket är strax under den motståndsnivå vid ca 3040 som vi i tidigare analyser av Nasdaq pekat ut som lite extra intressant vid uppåtrekyler i marknaden.

Skulle Nasdaq Composite Index etablera sig över 3040 får indexet köpsignaler som innebär att det bör ha en god chans att gå upp och testa motståndsnivån vid årshögstanivån 3196,9.

På vägen dit upp har indexet i och för sig en motståndsnivå vid ca 3100 som kan hejda utvecklingen, men formationen köpsignalen i så fall kommer ur indikerar en uppgångspotential till lite drygt 3200.

Skulle däremot indexet inte orka över 3040 utan istället vända ner har indexet stödnivåer vid ca 2960 och 2936 som är viktiga att bevaka. Skulle indexet stänga under dessa så får det istället säljsignaler som gör att stödnivåerna vid ca 2810 och troligen även de vid ca 2726 kan komma att testas.

Lite mer långsiktiga breddindikatorer och ett negativt handelsvolymmönster indikerar emellertid att det finns en risk för inte ens stödet vid 2726 med tiden kommer att hålla. Men det blir i så fall en senare historia. Kortsiktigt är det bara att följa de signaler som utvecklas i indexet.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är oregelbunden. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har dock vänt uppåt.

Stochastic-indikatorn givit en säljindikation då den har varit uppe på höga nivåer och sedan vänt nedåt. Dessutom varnar Stochastics för kommande svaghet genom att den utvecklat en negativ divergens jämfört med själva indexutvecklingen. Med negativ divergens i detta sammanhang menas att när aktien får nya toppar på allt högre och högre nivåer så får indikatorn istället nya toppar på allt lägre och lägre nivåer.

Dessa säljindikationer är dock inte några starka säljsignaler i sig självt. Det förstärker emellertid signalvärdet i de säljsignaler man eventuellt sedan får i själva aktiediagrammet.

Vill man blanka indexet nu strax under motståndsnivån vid ca 3040, eller om man tidigare har blankat indexet, rekommenderar vi fortfarande en stop loss om indexet stänger över 3040. Sikta i så fall på nedgångar till 2936-2960 i första hand och 2810 i andra hand.

Skulle indexet etablera sig över motståndet vid ca 3040 och alltså få köpsignalen kan nettoköp av indexet också övervägas. Sikta i så fall på en uppgång till ca 3200. Stop loss om indexet stänger under 2990. Flytta sedan upp stop lossen alltefter som positionen visar mer och mer vinst.

Analys Nasdaq Composite Index
Nasdaq Composite Index (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto