Home > Analys: Nasdaq kan ha nått sin topp

Analys: Nasdaq kan ha nått sin topp

Nasdaq Composite Index, som är ett index för över 3 000 st bolag från framför allt teknologi- och tillväxtsektorn i USA, har under sommar haft en kraftig uppgång. Indexet har gått upp med 13,7% från den lägsta nivån på 2 726,7 den 4 juni till den högsta på 3 100,5 den 21 augusti. Indexet stängde igår på 3 053,40.

Nasdaq Composite Index har fått ett antal köpsignaler under sommarens uppgång men handelsvolymerna på uppåtdagarna varit relativt blygsamma. Detta gör att man kan ifrågasätta trendens långsiktiga hållbarhet. Vi närmar oss nu också en säsongsmässigt svagare börsperiod.

Man kan dra tydliga paralleller till situationen för vårt svenska storbolagsindex OMXS30. Se också vår analys av OMXS30 den 23 augusti.

VIX-indexet, som mäter den implicita volatiliteten på optionsmarknaden i USA och då visar hur orolig börsutvecklingen förväntas bli den närmaste tiden, antyder med sina historikt låga värden att börsen också riskerar att ha invaggats i ett bedrägligt lugn.

VIX-indexet, nu på 15,96 och som lägst 13,3 i augusti, indikerar alltså att marknadens aktörer har positionerat sig för en väldigt lugn börsutveckling framöver. När “alla” är inställda på något dylikt brukar vanligtvis utvecklingen riskera att bli den totalt motsatta.

Det är av dessa anledningar som vi i tidigare analyser av Nasdaq Composite Index rekommenderat en viss försiktighet agerandet på köpsidan. Uppsidan har nämligen sett något begränsad och osäker ut för indexet. Se till exempel vår analys av Nasdaq Composite Index den 10 augusti.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är däremot fortfarande uppåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalkurvan, är uppåtriktad.

Stochastic-indikatorn har varit uppe på höga nivåer och har nu börjat vända ner. Även om detta är en kortsiktig säljindikation är det dock ingen starkare säljsignal. Det förstärker emellertid signalvärdet i de säljsignaler man eventuellt får i själva aktiediagrammet.

Nasdaq Composite Index har ett viktigt motståndsområde kring 3 085-3 134. Indexet var nyss uppe i det området men orkade sedan inte etablera sig där utan vände istället snabbt nedåt igen.

Skulle nu indexet, mot förmodan, vända upp igen och orka bryta över motståndet vid ca 3 134, helst under en relativt stor handelsvolym, får indexet en stark och långsiktigt intressant köpsignal. I nuläget ser det dock förhållandevis svårt ut för indexet att mäkta med detta.

Nasdaq Composite Index har lite viktigare stödområden vid ca 3 000, ca 2 880-2 920 och ca 2 726. Sedan har också indexet en mindre stödnivå redan vid gårdagens lägsta nivå vid ca 3 045.

Ett svaghetstecken är också att indexet brutit en brant uppåtgående trendlinje när det gick under ca 3 065. Det är emellertid ingen stark säljsignal, men ändock en varning om svaghet i trenden. Särskilt om man också beaktar att stochastic-indikatorn givit en säljindikation, att uppgångarna skett under låg handelsvolym och att vi närmar oss en säsongsmässigt svag period.

Liksom tidigare vill vi rekommendera försiktighet om man agerar som köpare av indexet. Uppsidan från nuvarande nivåer ser relativt osäker och begränsad ut.

Vi fortsätter också att rekommendera vinsthemtagning på uppgångar. Särskilt om de sker till motståndsnivåerna vid ca 3 085-3 134. Sätt gärna också en tajt stop loss på innehav relaterade till indexet.

Analys Nasdaq
Nasdaq (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto