Home > Analys: Nasdaq i opålitlig uppgång

Analys: Nasdaq i opålitlig uppgång

Nasdaq Composite Index, det amerikanska indexet för teknologi- och tillväxtaktier, har i år gått upp med hela 18,3%. Detta att jämföra med vårt svenska OMXS30 som gått upp med mer blygsamma 5,4%. Nasdaq Composite Index stängde igår på 3 081,19.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalkurvan, är tydligt uppåtriktad.

Vi har i tidigare analyser, se till exempel vår analys av Nasdaq Composite Index den 23 augusti emellertid pekat på ett antal faktorer som gör oss tveksamma till den långsiktiga hållbarheten i den nuvarande trenden.

Det är bland annat det att handelsvolymerna på uppåtdagarna varit relativt blygsamma, de mycket låga nivåerna på VIX-index indikerar placerarna kan ha invaggats i ett bedrägligt lugn och att vi nu närmar oss en säsongsmässigt svagare börsperiod.

Indexet ligger nu dessutom strax under ett kraftigt motståndsområde vid ca 3 085-3 134 som är förhållandevis svårforcerat.

Stochastic-indikatorn har också givit en säljindikation då den har varit uppe på höga nivåer och sedan vänt nedåt. Detta är dock inte någon starkare säljsignal, men det förstärker signalvärdet i de säljsignaler man eventuellt får i själva aktiediagrammet.

För att Nasdaq Composite Index ska få en tydlig säljsignal måste det etablera sig under den viktiga stödnivån vid ca 3 000. Innan dess skulle indexet emellertid kunna få en mindre säljsignal, ett första lite viktigare varningstecken på att indexet nått sin topp, om det stänger under stödnivån vid ca 3 042.

Indexet har sedan också viktiga stödnivåer vid ca 2 890-2 910 och ca 2 726.

För att få en tydlig och långsiktigt intressant köpsignal måste indexet etablera sig över motståndet vid ca 3 134. Detta bör dessutom ske under en ökande handelsvolym.

Vi behöver nämligen se att mönstret med de relativt låga volymerna på uppåtdagarna bryts för att kunna lita på uppgången. Annars är det stor risk att detta bara är ett förrädiskt bearmarket rally.

Det är av dessa anledningar som vi fortsätter att rekommendera stor försiktighet med att agera på köpsidan. Uppsidan ser nämligen klart begränsad och osäker ut för indexet.

Vi fortsätter också att rekommendera vinsthemtagning på eventuella uppgångar. Särskilt om de sker till motståndsnivåerna vid ca 3 085-3 134. Sätt gärna också en tajt stop loss på innehav relaterade till indexet.

Analys Nasdaq
Nasdaq (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.