Home > Analys: Nasdaq i bräcklig uppåtrend

Analys: Nasdaq i bräcklig uppåtrend

Nasdaq Composite Index, som är ett index för över 3 000 st bolag från framför allt teknologi- och tillväxtsektorn i USA, har utvecklats starkt de senaste månaderna. Sedan botten på 2 726,7 den 4 juni har indexet gått upp med 8,6% räknat på fredagens stängning på 3180,01.

Nasdaq Composite Index fick extra skjuts uppåt efter att FED och ECB lanserat sina obligationsköpsprogram. I och med det fick indexet också kraft att gå över toppen från den 27 mars vid 3 314.

Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalkurvan, är uppåtriktade.

När Nasdaq Composite Index passerade motståndet vid 3 134 fick indexet också en tydlig köpsignal. Den uppåtriktade trenden skulle nu kunna föra upp indexet till gamla motståndsnivåer kring ca 3 500.

Läget kompliceras emellertid av att uppgången skett under relativt blygsam handelsvolym. Risken ökar då nämligen för att detta bara är ett förrädiskt bearmarket rally.

Dessutom indikerar de mycket låga nivåerna på VIX-index, nu på 13,98, att placerarna de senaste månaderna har invaggats i ett bedrägligt lugn. VIX-indexet, “oros-indexet”, mäter den implicita volatiliteten på optionsmarknaden i USA.

Inte nog med det. Börsen har nu också kommit in i en säsongsmässigt betydligt svagare börsperiod.

Stochastic-indikatorn ligger på höga nivåer och visar därmed att indexet är överköpt. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Både Stochastic- och MacD-indikatorerna uppvisar emellertid också en negativ divergens relativt själva indexutvecklingen. Med negativa divergens i detta sammanhang menas att när indexet når nya toppar på allt högre och högre nivåer så når istället indikatorerna nya toppar på allt lägre och lägre nivåer.

Denna skillnad, divergensen, tolkas då negativt för den kommande indexutvecklingen. Indikationerna är dock inga säljsignaler i sig självt. De förstärker emellertid signalvärdet i de säljsignaler som man eventuellt får i indexdiagrammet.

Det gäller därför att vara extra vaksam på om uppåttrenden bryts eller om indexet får några reversal- eller andra säljsignaler.

Nasdaq Composite Index har de närmaste stödnivåerna kring ca 3 134 och ca 3 085-3 100. Skulle indexet gå under dessa stödnivåer får indexet säljsignaler som alltså är lite extra viktiga att uppmärksamma.

Särskilt om nedgångarna i så fall skulle ske med stor handelsvolym jämfört med den under uppgångsfasen. Risken är då stor att inte heller stödnivåerna kring ca 3 040 eller ca 2 980-3 000 kommer att hålla.

Vill man köpa indexet så rekommenderar vi därför att man fortsätter med att ta försiktiga positioner för uppgång på nedåtrekyler. Var sedan gärna aktiv och gör vinsthemtagning på uppgångar.

Faran är nämligen inte försumbar att vi kan komma att få uppleva en betydligt mer volatil aktiemarknad än den vi vant oss vid de senaste månaderna.

Stop loss om indexet stänger under 3 134 eller under 3 085, allt efter var och ens egen riskprofil. Flytta upp stop lossen alltefter som positionen visar mer och mer vinst.

Analys Nasdaq Composite Index
Nasdaq Composite Index (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto