Home > Analys: Naturgas på väg mot kanaltaket

Analys: Naturgas på väg mot kanaltaket

Naturgas är en naturligt förekommande kolvätegasblandning bestående främst av metan, med andra kolväten, koldioxid, kväve och svavelväte.  Naturgas är en viktig energikälla för uppvärmning och el. Den används också som bränsle för fordon och som en kemisk råvara vid tillverkning av plaster och andra kommersiellt viktiga organiska kemikalier. Naturgas finns i djupa underjordiska naturliga klippformationer eller i samband med andra kolväten reservoarer i kol sängar och som metan klatrater.  UNG är en börshandlad fond som avser att följa utvecklingen för naturgas. Fonden investerar i närliggande terminskontrakt som handlas på Nymex.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Naturgas har handlats i en starkt fallande trend under drygt fyra års tid. Det senaste halvåret har det långsiktiga glidande medelvärdet planat ut vilket indikerar ett avtagande momentum på nedsidan och därmed finns förutsättningar för en långsiktig trendvändning. Naturgas gjorde en botten på 14.56 $ i april månad 2012 och handlas för närvarande i en stigande trendkanal.

Inom denna trendkanal finns goda möjligheter till kortsiktiga vinster i form av ett köp vid kanalbotten och en försäljning vid kanaltaket. UNG har nyligen varit nere och testat kanalbotten vid två tillfällen vilket ledde till kraftiga motrekyler. Ett mindre handelsområde mellan 17.40 -20-20 $ forcerades under torsdagens handel vilket ökar sannolikheten för en rörelse upp mot kanaltaket runt 25 $.

Det ser kortsiktigt positivt ut och det är sannolikt att UNG nu startat en starkare rörelse upp mot kanaltaket vid 25 $. Eventuellt låga positioner bör avvecklas om UNG tar sig upp mot motståndet vid kanaltaket.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto