Home > Analys: NCC B gapet igenfyllt och fortsatt nedgång förväntas.

Analys: NCC B gapet igenfyllt och fortsatt nedgång förväntas.

NCC B har fyllt igen gapet som bildades i nedgången under april. Vår hypotes var en fortsatt nedgång efter att gapet täckts, likt gap scenariot från 2012. Aktien har lämnat en mindre säljsignal då aktien forcerat en konsolidering på nedsidan och det mesta talar för fortsatt nedgång.

NCC AB är ett bygg- och fastighetsföretag. NCCs huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden, men bolaget har även verksamhet i Tyskland och Baltikum. Koncernkontoret återfinns i Solna. Tomas Billing är styrelseordförande i NCC-koncernen. Den 13 april 2011 tillträdde Peter Wågström tjänsten som VD och koncernchef, efter Olle Ehrlén som tillträdde tjänsten den 12 februari 2007.

Aktien handlas över det långsiktiga 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Stöd finns vid 142, 132 samt 126 kr. Motstånd finns vid 161.30 samt 171 kr.

NCC B aktien har sedan början av 2012 handlats i en svagt stigande trendkanal med bottnar mellan 110 – 118 kr och toppar vid 151 samt 171 kr. Likt april 2012 har ett större gap bildats i diagrammet vilket öppnar upp för en blankningsmöjlighet om detta gap täcktes.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

Vi rekommenderade en blankning vid 158 kr och trots att nedgången inte startade på en gång after att gapet täcktes, ser det alltmer ut som om aktien håller på att repetera gap scenariot från 2012. Så länge som aktien håller sig under botten på den nyligen brutna konsolideringen vid 154 kr är nedgångsscenariot intakt.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

Sedan april månad har aktien handlats i linje med utvecklingen på OMXS30 vilket illustreras med den sidåtgående relativ styrka linjen (orange graf).  Då börsen som helhet befinner sig i en stigande trend hade man helst sett att den relativ styrka linjen vänt nedåt för att påvisa extraordinär svaghet i aktien.

För de som redan positionerat sig för en nedgång i aktien i enlighet med tidigare rekommendation kan stop loss flyttas ned till break even. Målkurs för blankningen ligger på 132 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol NCC B

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto