Home > Analys: Nibe Industrier nära köpsignal.

Analys: Nibe Industrier nära köpsignal.

Nibe aktien visade styrketecken genom en kraftig motreaktion vid ett test av 200 MA ovanifrån i mitten av augusti. Aktien har därefter handlats i en kortare fallande trend där vi bevakar ett brott av 188 kr för ny köpsignal.

Nibe aktien har efter toppen vid 220 kr under juni tappat drygt 20 %. Trots att kursfallet var intensivt har ingen större teknisk skada åstadkommits då aktien fortfarande handlas inom en långsiktigt stigande trend, definierat som ett stigande 200 dagars glidande medelvärde.

En lägre botten uppvisades i kursfallet vilket normallt sett är ett svaghetstecken men i detta fall kan man bortse ifrån då aktien vid ett test av 200 MA visade en rejäl motreaktion under kraftigt ökad volym, vilket indikerar ett tydligt köpintresse.

Efter en mindre topp vid 200 kr i augusti har aktien handlats i en kortare fallande trend där kurspendlingarna är onormalt små, vilket indikerar att säljare har svårt att få fotfäste och ger en positiv underton.

Då aktien befinner sig i en långsiktigt stigande trend som nyligen testats och lett till en kraftfull motreaktion är huvudscenariot fortsatt uppgång. Skulle aktien forcera 188 kr bryts den kortsiktigt fallande trenden och vi har i sådana fall siktet inställt på tidigare toppnoteringar runt 220 kr.

Skulle mot förmodan aktien bryta 200 MA vid 176 kr är det först vid notering under förra botten runt 167 kr som huvudtrenden kan ifrågasättas.

Vi rekommenderar ett köp mellan 189 och 191 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 181 kr. Målkurs ett test av tidigare toppnotering runt 220 kr.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Närmaste stöd finns runt 176.50 kr. Motstånd finns vid 188 följt av 200 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol NIBE B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto