Home > Analys: Nobia närmar sig blankningsnivå…

Analys: Nobia närmar sig blankningsnivå…

Nobia aktien har efter en utlöst säljsignal i januari forcerat ett flertal stödnivåer på nedsidan. Aktien står nu inför ett test av 87 kr nivån underifrån vilket utgör ett attraktivt blankningsläge.

Nobia aktien har sedan 2007 handlas inom ett bredare handelsintervall mellan 20 och 102.50 kr.

I slutet av 2015 lyckades aktien forcera detta intervall på ovansidan men hade problem att attrahera en bestående köpkraft vilket ledde till en återgång in i det tidigare handelsintervallet. Detta är ett tydligt svaghetstecken, som förstärkts i början av 2016 genom en utlöst en säljsignal från en kilformation.

Aktien har på kort tid forcerat stödet vid 95 följt av 87 kr. Det sistnämnda utgör en attraktiv blankningsnivå ned mot det starkare stödområdet runt 62 kr. En stoploss placeras förslagsvis vid en stängning ovanför 89 kr.

Skulle aktien visa styrketecken genom att etablera sig ovanför 87 kr nivån öppnar det upp för vidare uppgång och test av 95 kr.

Huvudscenariot är dock fortsatt nedgång inom kort till stödområdet runt 62 kr. Skulle även detta forceras indikeras vidare nedgång mot 35 följt av intervallbotten vid 20 kr. Detta är sannolikt slutdestinationen i ett worst case scenario.

Aktien handlas under det fallande MA 40 veckor.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol NOBI.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto