Home > Analys: Nordea Bank bryter den stigande huvudtrenden…

Analys: Nordea Bank bryter den stigande huvudtrenden…

Nordea Bank passerade under gårdagen signifikant stödet i den stigande huvudtrenden… vilket öppnar upp för vidare nedgång mot 67 följt av 60kr.

Nordea Bank aktien har efter bildandet av en dubbeltopp vid kanaltaket i den stigande huvudtrenden utvecklats svagt. Ett genombrott av stödet runt 101.50 kr i augusti 2015 indikerade att säljarna fått övertaget. De negativa utsikterna bekräftades kort därpå genom ett misslyckat test underifrån.

Kursfallet har därefter fortsatt ned mot stödet vid kanalbotten i den stigande huvudtrenden, runt 75 kr, där aktien sedan april månad uppvisat tydliga tecken på köprespons genom bildandet av ”hammer” vändnings candlesticks på veckobasis. Oddsen för en vändning uppåt var därmed goda.

Under gårdagen sönderslogs möjligheten för en återhämtning genom att aktien med god marginal forcerat tidigare lågpunkter som agerat som stöd. Den stigande huvudtrenden från februari 2009 har därmed brutits med kraft. Förväntan är fortsatt nedgång och ett test av stödet vid 67 vilket om passeras öppnar upp för vidare nedgång mot 60kr.

Eventuell motreaktion upp mot 76kr skall i första hand ses som en chans att göra sig av med långa innehav och öppnar upp för en blankning i enlighet med den fallande trenden.

För att aktien skall bli intressant för ett köp krävs att aktien tar sig upp tillbaka in i den tidigare trendkanalen och framgångsrikt testar kanalbotten ovanifrån. Detta scenario anses i dagsläget som mindre sannolikt.

Aktien handlas under det långsiktigt fallande 40 veckors glidande medelvärde.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol NDA SEK.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto