Home > Analys: Nordea Bank temporär paus i nedgången

Analys: Nordea Bank temporär paus i nedgången

Nordea Bank har fallit med 10 % sedan aktien uppvisat en toppformation för ett par veckor sedan. De senaste dagarna har en mindre flaggformation bildats i kursfallet vilket indikerar att nedgången sannolikt inte är över. Bryts 77.50 kr utlöses en säljsignal.

Nordea är en nordisk bank- och finanskoncern, etablerad 2000 genom sammanslagning av Merita-Nordbanken, Unibank och Kreditkassen. Den sammanslagna koncernen utgör den största i sitt slag i norra Europa. Moderbolaget Nordea Bank AB är ett svenskt bankaktiebolag, och huvudkontoret ligger i PK-huset vid Kungsträdgården i Stockholm. Bankverksamhet finns även i de baltiska länderna, Polen och Ryssland.

Aktien handlas under det långsiktigt sidåtgående 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste motstånd finns vid 83 kr samt runt tidigare toppar mellan 84.50-85 kr. Stöd finns vid den korta upptrenden, 75 kr samt det tidigare motståndet vilket nu omvandlats till ett stöd runt 67 kr.

Nordea Bank har i likhet med de övriga storbankerna haft en svag utveckling på börsen de senaste veckorna. Aktien har visat tydliga svaghetstecken då maj toppen inte forcerades med mer än en krona samtidigt som relativ styrkan har påbörjat en fallande trend. En ”rounding top” har bildats vilket ger långsiktigt negativa signaler framöver och sannolikt en indikation att uppgången är över för denna gång. Aktien har nu tappat 10 % från toppnotering och inlett en mindre flaggformation vilket ofta förekommer efter halva nedgången vilket in detta fall skulle indikera en möjlig botten runt 70 kr.

Prisobjektivet från flaggformationen är på 8 kr vilket i dagsläget ger ett ungefärligt prisobjektiv på nedsidan på 70 kr.

Vi rekommenderar att man avvaktar med köp då aktien är tekniskt svag samt underpresterar aktien i jämförelse med omxs30 index.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol NDA SEK.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto