Home > Analys: Nordea har kraftsamlat för uppgång

Analys: Nordea har kraftsamlat för uppgång

SAMMANFATTNING
AKTIE Nordea LISTA OMXS30
KURS 66,00 KÖPZON 65-66
STOPP  64,00 VINSTMÅL 70,00

Volatiliteten inom intervallet har varit hög, men denna avtog markant under sensommaren och under nästan hela augusti bet sig kursen fast mellan 64-65 kr och bildade en tydlig balanspunkt, dvs. en tät (lågvolatil formation) i toppen av intervallet.

Då marknaden sedan som helhet vände nedåt gjorde även Nordea likaledes, men kursen studsade snabbt tillbaka och bildade en ny och mindre balanspunkt, som sedan resulterade i ett brott uppåt.

Uppgången är dock hittills mycket måttlig och ju längre och bredare ett intervall är ju större är potentialen. Nordea är kortsiktigt lite överköpt, men visar tydligt att minsta motståndets lag är uppåt och vi tror att kursen kan stiga till åtminstone 70 kronor, vilket blir vår initiala målkurs.

Analys Nordea
Diagram Nordea

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.