Home > Analys: Norska Aker Solutions köp på rekyl

Analys: Norska Aker Solutions köp på rekyl

Norska Aker Solutions befinner sig i en stigande trend med ett tydligt stödområde vid 100kr.

Aker Solutions ASA är en norsk industrikoncern som bildades i och med sammanslagningen av Aker RGI och Kværner. Verksamhetsområdena är olja och gas, raffinering och kemikalier, gruvdrift och metaller, kraftförsörjning samt medicin och bioteknologi.

Den långa trenden i form av 40 veckors är starkt stigande.

Aktiens lågpunkt vid 50 kr uppstod för ett år sedan och aktien har sedan lågpunkten ökat med drygt 100 %. Under uppgångsfasen ser man tydligt var konsolideringsfaserna legat och inom vilka intervall. Mellan 50-75 kr var det första intervallet, en forcering av detta intervall tog aktien upp till 100kr. Det första konsolideringsintervallet testades under juni månad i år och det tidigare motståndet (konsolideringstaket vid 75 kr) fungerade som ett stöd.

Ett andra konsolideringsintervall mellan 86-100 kr bildades i början på året. Det blir intressant, då det är troligt vid en eventuell rekyl i aktien, att den stannar upp vid konsolideringstaket vid 100kr. Ett potentiellt fördelaktigt förhållande mellan risk och avkastning uppstår därmed.

I nuläget ligger aktien drygt 12 % högre än eventuell ingångskurs och närmsta motstånd finns vid 130kr. Huruvida aktien når 130 kr nivån först, eller inleder en rekyl mot 100 kr går i dagsläget inte att säga med någon större precision.

Vi rekommenderar att man har aktien under bevakning.  Om aktien de närmsta månaderna rekylerar ned mot 100 kr rekommenderar vi ett köp. En stop loss läggs förslagsvis ett par kr under stödnivån på 100kr.

Aker Solutions (Veckodiagram)
Aker Solutions (Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto