Home > Analys: Norska DNO International visar positiva tecken

Analys: Norska DNO International visar positiva tecken

Norska DNO International bröt under gårdagens handel en kortare nedtrend under ökad omsättning vilket ger positiva signaler framöver. Det är sannolikt att aktien nu påbörjat en uppgångsfas mot tidigare toppnivåer runt 11.40 NOK.

DNO International ASA DNO är ett norskt börsnoterat företag vars huvudsakliga verksamhet är olje och gas prospektering och produktion i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) regionen. Bolaget innehar licenser i Kurdistan regionen i Irak, Jemen, Oman, Ras Al Khaimah (UAE) och Tunisien. Verksamheten började i Nordsjön 1971. DNO styrka är mer än 40 års erfarenhet av petroleumprodukter. DNO fick tillgång till två nya länder och utvidgade därmed sin MENA portfölj genom samgående med RAK Petroleums MENA rörelsedrivande dotterbolag i januari 2012

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande har planat ut. Den kortare trenden i form av 50 dagars glidande medelvärde är fallande.

Aktien har sedan september månad befunnit sig i en svagt fallande handelskanal och bortsett från en kraftigare upprekyl under november månad har trenden varit tydligt fallande. En trendlinje dragen över topparna har fungerat som motstånd vid eventuella upprekyler och denna kortare trendlinje bröts under gårdagens handel under kraftigt ökad omsättning, vilket ger en positiv underton. Motstånd finns vid 10.10 NOK och skulle även detta forceras finns det god möjlighet för ett test av tidigare toppnivåer runt 11.40 NOK.

På nedsidan finns stöd vid 9.40 NOK samt 8.70 NOK. Närmaste motstånd finns vid 10.10 NOK följt av 11.40 NOK.

I dagsläget avstår vi från att rekommendera aktien och nöjer oss med att konstatera att det börjar ljusna för aktien. Har man tidigare köpt aktien och missat att sälja av vid tidigare toppnivåer så kommer sannolikt en ny chans inom kort. Vi avråder från ett köp på grund av huvudtrenden fortfarande är fallande och avkastning i förhållande till risk är svårdefinierad.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto