Home > Analys: Norska Fred Olsen Energy börjar närma sig vändningsnivåer

Analys: Norska Fred Olsen Energy börjar närma sig vändningsnivåer

Fred Olsen Energy är ett norskt oljerigg företag som erbjuder tjänster för offshore-industrin inom utveckling och produktion av olja och gas. Företaget verkar i två segment, Offshore Drilling and Engineering & Fabrication, den senare som inkluderar nordirländska varvet Harland och Wolff.

Fred Olsen Energy har sitt huvudkontor i Oslo och kontor i Stavanger, Storbritannien, Brasilien, Mexiko, Ungern, Indien, USA och Singapore. Bolaget grundades 1997 och är noterat på Oslo-börsen med kortnamnet FOE

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är för närvarande stigande, aktien har periodvis handlats både under och över detta medelvärde varvid man inte kan dra några tydliga slutsatser.

Aktien pendlar för närvarande i en större trendkanal med bottnar på 150 – 160kr och toppar på runt 260 kr. Den övre delen av kanaltaket (grön linje) har fungerat som ett motstånd och aktien har vänt vid denna nivå två gånger tidigare, i början av 2009 och 2011.

Aktien är nu på väg att testa motståndet för tredje gången, kommer det att hålla? Och därmed starta en ny nedgångsfas? Det är i nuläget svårbedömt, har man långa innehav är det ett bra läge att ta hem åtminstone en del av vinsten.

Vi rekommenderar en att man avvaktar med köp då aktien fortfarande handlas nära ett historiskt vändingområde. Skulle aktien lyckas att forcera detta förändras spelreglerna och det är istället mer sannolikt att ett köp blir lyckosamt.

Analys FOE Fred Olsen Energy
FOE Fred Olsen Energy
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto