Home > Analys: Norska Fred Olsen Energy nära vändningsnivåer

Analys: Norska Fred Olsen Energy nära vändningsnivåer

Fred Olsen Energy är ett norskt oljeriggs företag som erbjuder tjänster för offshore-industrin inom utveckling och produktion av olja och gas. Företaget verkar i två segment, Offshore Drilling and Engineering & Fabrication, den senare som inkluderar nordirländska varvet Harland och Wolff.

Fred. Olsen Energy har sitt huvudkontor i Oslo och kontor i Stavanger, Storbritannien, Brasilien, Mexiko, Ungern, Indien, USA och Singapore. Bolaget grundades 1997 och är noterat på Oslo-börsen med kortnamnet FOE

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är för närvarande stigande, aktien har periodvis handlats både under och över detta medelvärde varvid man inte kan dra några tydliga slutsatser.

Aktien pendlar för närvarande i en större trendkanal med bottnar 150 – 160kr och toppar mellan 256 – 268 kr. Den övre delen av kanaltaket (grön linje) har fungerat som ett motstånd och aktien har vänt vid denna nivå två gånger tidigare, i början av 2009 och 2011.

Aktien är nu nära att testa motståndet för tredje gången. Det är i nuläget svårbedömt om aktien återigen vänder vid dessa nivåer och startar en ny nedgångsfas.

Vi rekommenderar att man avvaktar med köp då aktien handlas nära ett historiskt vändingområde. Skulle aktien framöver lyckas att forcera detta förändras förutsättningarna och det är istället mer sannolikt att ett köp blir lyckosamt.

Fred Olsen Energy (Veckodiagram)
Fred Olsen Energy (Veckodiagram)

 

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.