Home > Analys: Norska Statoil i svagt stigande trend

Analys: Norska Statoil i svagt stigande trend

Norska Statoil har uppvisat en högre lägsta kurs vilket ger en positiv underton. Aktien ligger i en svagt stigande trend och har ett flertal motstånd att arbeta sig igenom på ovansidan.

Statoil är ett varumärke som används av den norska olje- och gaskoncernen Statoil för marknadsföring och försäljning av deras petroleumbaserade produkter till företag och konsumenter. I Sverige används varumärket bland annat som namn på ett riksomfattande nätverk av bensinstationer, men det används även utanför konsumentmarknaden exempelvis för smörjmedel. I april 2012 blev det klart att Statoil Fuel & Retail som drivit bensinstationerna i Norden, Baltikum och Ryssland säljs till kanadensiska Alimentation Couche-Tard, men att namnet Statoil kommer behållas. Statoil bildades av den norska staten 1972 som ett led i utvinnandet av olja vid Statfjord. Efter uppköp av Essos bensinstationer 1985 och BP:s 1993, blev Statoil med cirka två tusen stationer en ledande aktör på drivmedelsmarknaden i Skandinavien, Baltikum, Polen och Irland.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Det kortare glidande medelvärdet i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande

Aktien utlöste under oktober månad en mindre säljsignal från en huvudskuldra formation och nådde nästan prisobjektivet månaden därpå vid 134 NOK.  Aktien har därefter bildat en mindre bottenformation i form av ett sidåtgående handelsintervall mellan 135-140.50 NOK. Detta handelsintervall har forcerats på ovansidan och därmed utlöst en mindre köpsignal. Styrkan i köpsignalen är av den svagare varianten då aktien inte har visat tydligt högre volym på uppgångsdagar jämfört med nedgångsdagar, samt var utbrottet från köpsignalen marginellt. Aktien ligger trots detta i en svagt stigande upptrend vilket är positivt. Ett flertal motstånd finns på ovansidan runt 148, 155 och 162 NOK, det är kanske orsaken till att uppgången än så länge inte fått något momentum.

Aktien handlas på Norska börsen med symbol STL.

Vi rekommenderar att i dagsläget inte någon position i aktien då den har ett flertal motstånd i närheten som måste forceras för att öppna upp möjligheten till ökat momentum på ovansidan. Ligger man redan med långa innehav kan man lika gärna ligga kvar då en potentiellt högre botten jämfört med juni 2012 botten ger en positiv underton.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto