Home > Analys: Norska Statoil sälj på upprekyl

Analys: Norska Statoil sälj på upprekyl

Norska Statoil befinner sig i en kortare fallande trend och upprekyler bör utnyttjas för blankning av aktien.

Statoil är ett varumärke som används av den norska olje- och gaskoncernen Statoil för marknadsföring och försäljning av deras petroleumbaserade produkter till företag och konsumenter. I Sverige används varumärket bland annat som namn på ett riksomfattande nätverk av bensinstationer, men det används även utanför konsumentmarknaden exempelvis för smörjmedel. I april 2012 blev det klart att Statoil Fuel & Retail som drivit bensinstationerna i Norden, Baltikum och Ryssland säljs till kanadensiska Alimentation Couche-Tard, men att namnet Statoil kommer behållas. Statoil bildades av den norska staten 1972 som ett led i utvinnandet av olja vid Statfjord. Efter uppköp av Essos bensinstationer 1985 och BP:s 1993, blev Statoil med cirka två tusen stationer en ledande aktör på drivmedelsmarknaden i Skandinavien, Baltikum, Polen och Irland.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde har nyligen vänt nedåt, det kortare 40 dagars glidande medelvärde är också fallande.

Aktien har tidigare navigerat efter 40 dagars glidande medelvärde. När det kortare glidande medelvärdet (40 dagars) varit stigande har rekyler i aktien tenderat att stanna vid detta. Detta ses i feb, mars, juli och sept i år (ljusgrön cirkel i diagram). När 40 dagars glidande medelvärde varit fallande har upprekyler i aktien stannat vid det fallande 40 dagars glidande medelvärde, detta kan ses i maj och i viss mån juni i år (röd cirkel i diagram).

Aktien har dessutom en möjlig toppformation i form av huvudskuldra under bildande vilket skulle passa in på den svagare tekniska bilden aktien uppvisat den senaste månaden.

Skulle aktien den närmaste tiden ta sig upp mot det fallande glidande medelvärdet runt 148.90 uppstår ett fördelaktigt läge för en blankning av aktien. Denna nivå sammanfaller även med en trolig höger skuldra i toppformationen, vilket i detta fall är på en lägre nivå än den vänstra huvudskuldran vilket indikerar svaghet.

Vi rekommenderar att man positionerar sig för ytterligare nedgång i aktien, en blankning runt 148.90 skulle vara idealiskt. Om aktien mot förmodan uppvisar styrka, det vill säga lyckas ta sig förbi 148.90 med god marginal sönderfaller det negativa scenariot och har man en kort position i aktien föreslås en stop loss på 153 kr.  Målkursen för vidare nedgång ligger vid juni botten runt 133 kr.

Statoil STL (Dagsdiagram)
Statoil STL (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto