Home > Analys: Ny köpsignal utlöst i Wallenstam.

Analys: Ny köpsignal utlöst i Wallenstam.

Wallenstam aktien befinner sig i en långsiktigt stigande trend sedan botten runt 19 kr från 2009. Aktien har nyligen forcerat en mindre konsolidering på ovansidan vilket utlöser en ny köpsignal. Trenden är positiv i alla tidsperspektiv och vi räknar med en uppgång mot kanaltaket runt 118.30 kr.

Wallenstam aktien befinner sig i en tydligt stigande trendkanal där kanaltaket fungerar som motstånd vid kursrusningar och kanalgolvet som stöd i de naturligt förekommande vinsthemtagningsfaserna.

En ny köpsignal utlöstes under tisdagen då aktien forcerade taket i en mindre konsolidering där aktien handlats de senaste veckorna. Då aktien nyligen brutits sig fri från en mindre kraftansamlingsfas är det troligt att aktien samlat tillräckligt med energi för en fortsatt uppgång för ett test av motståndet vid kanaltaket runt 118.30kr.

Huvudscenariot är tyvärr starten av en rekyl inom kort då aktien är relativt sträckt på ovansidan och närmar sig ett motstånd. Med bakgrund av detta är potential således i nuläget begränsad. Skulle å andra sidan aktien forcera detta motstånd och därefter inleda ytterligare en konsolidering är detta ett styrketecken, detta anses som ett mindre troligt scenario i dagsläget.

För långsiktiga innehav rekommenderas att plocka hem en del av vinsten i närheten av 118 kr nivån, resterande innehav sätts en stoploss till strax under 111 kr nivån. Denna nivå är numera en stödnivå och en viktig referenspunkt som måste hålla för att den senaste tidens trendaccelerering skall förbli intakt.

Slutsats: sannolik rekylstart runt 118 kr, passeras 111 kr på nedsidan fröväntas en större rekyl ned mot kanalgolvet vid 100 kr.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste stöd finns vid runt 111 kr. Motstånd finns vid kanaltaket i skrivande stund vid 118.30 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol WALL B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto