Home > Analys: Ny stark köpsignal på OMXS30

Analys: Ny stark köpsignal på OMXS30

OMXS30 har fått nya starka köpsignaler när det etablerade sig över motståndet vid 1410. Trenderna pekar uppåt och även handelsvolymmönstret stödjer ett fortsatt positivt börsscenario. Den långsiktiga uppgångspotentialen för OMXS30 ser ut att vara till minst ca 1500.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick under den senaste veckan kraftigt uppåt under en ökande handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp 2,4 procent och stängde på 1421,47. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 6,6 procent. Lägger man till utdelningarna i de underliggande aktierna utökas dessutom årets uppgång till 10,6 procent.

Även internationellt har börsklimatet varit positivt under veckan. Detta bland annat på grund av att de geopolitiska kriserna i Ukraina, Irak och Mellanöstern inte längre oroar aktiemarknaderna så mycket. Den kinesiska ehandelsjätten Alibabas börsnotering, världens hittills största, på amerikanska NYSE-börsen har dessutom klarats av med framgång under veckan.

I Sverige var det framförallt indextunga HM, Electrolux och Ericsson som drog upp OMXS30-indexet. Dessa aktier har också de senaste veckorna sett mycket lovande ut enligt den tekniska analysen. De har alla nu brutit ut ur stora konsolideringsformationer och ser ut att ha en betydande uppgångspotential.

Detta har vi av två skäl särskilt betonat i de senaste veckornas OMXS30-analyser. Dels givetvis för att informera våra läsare om de synnerligen goda investeringsmöjligheterna som finns i dessa enskilda aktier. Men också för att detta betydligt ökat sannolikheten för att även OMXS30 skulle kunna få kraftiga köpsignaler genom att bryta ut ur sin motsvarande stora konsolideringsformation.

Och nu har alltså det hänt som vi väntat på de senaste månaderna! Äntligen. OMXS30 har etablerat sig över 1410 och fått en ny stark köpsignal! Den långsiktiga uppgångspotentialen på denna signal ser ut att vara till minst ca 1500.

Den första köpsignalen under veckan kom emellertid när OMXS30 stängde över motståndet vid ca 1399. Den följdes sedan alltså upp av den långsiktigt mycket viktigare köpsignalen när det starka motståndet 1410 bröts. För den innebar också att indexet bröt ur den drygt halvårslånga konsolideringsformationen mellan ca 1318 och ca 1410.

Även om handelsvolymen inte var extremt stor vid uppgången så var den i alla fall ökande och större än under den senaste månadens nedgångsdagar.

För att handelsvolymmönstret ska fortsätta att vara positivt, och därmed stödja uppgångsscenariot för OMXS30 till ca 1500, så ska handelsvolymen under uppgångsdagar fortsätta att vara högre än den under nedgångsdagarna. Vi vill alltså inte se nedgångsdagar med handelsvolymer som överstiger den under uppgångsdagarna. Då börjar nämligen varningslamporna lysa.

Det vore nu naturligt om OMXS30 fortsatte att gå upp en bit till, blev ordentligt överköpt, och sedan gjorde en rekyl ned till i närheten av utbrottsområdet vid ca 1410 under en relativt låg handelsaktivitet.

1410 är nu ett starkt stödområde på OMXS30. Men man får också vara beredda på att indexet kan gå strax under 1410. Kanske ned till stödområdet vid ca 1390-1400, för att sedan vända upp igen. Liksom bara för att luras lite.

Det ser dock ut i diagrammen som om många aktörer blivit väldigt överraskade av börsen nyvunna styrka (de kanske inte läser våra OMXS30-analyser så noga…?) och därmed börjar bli oroliga för att de ligger utan tillräckligt stora positioner för uppgång. Jag har hört kommentarer av även väldigt erfarna placerare som indikerar att de ligger helt fel i sina positioner. Särskilt fövånande verkar det vara att börsen gått så starkt under en säsongsmässigt så svag börsperiod som september.

Så man ska nog inte satsa allt för hårt på att vi får den vanliga rekylen ned till köpsignals- och stödnivån vid 1410. Köpbehovet från alla som känner sig ifrånsprungna kanske är för starkt för att en rekyl av den storleksordningan ska vara möjlig? Vi får se.

Vad som ligger bakom börsens långsiktiga underliggande styrka är framförallt centralbankernas finansiella doping genom ivrigt sedeltryckande och konstalt låga ränteläge. Placeringsalternativen som kan ge en något så när rimlig avkastning blir då väldigt få. Aktiemarknaden framstår då som ett klart attraktivt ställe att placera den allt mer ökande mängden riskkapital på.

Trots ansträngda aktievärderingar och minst sagt oklara konjunkturförutsättningar. Och även under en statistiskt sett så dålig börsperiod som september.

Men förra året gick börsen upp under både september, oktober och november tack vare den expansiva penningpolitiken. Och detta trots amerikansk budgetoro, nedstängning av stora delar av den amerikanska statsapparaten och hot om betalningsinställelse på USAs räntebetalningar.

Den långa trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har också varit envist uppåtriktad sedan i jaunari 2013. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är sedan i slutet av augusti tydligt uppåtriktade.

Stochastic-indikatorn visar att emellertid att OMXS30 börjar komma in i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan däremot öka beredskapen på att indexet då lättare kan komma att göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle en sådan nedåtriktad rekyl komma så har OMXS30 de närmaste stödnivåerna vid ca 1410, ca 1399, ca 1390 och ca 1376.

På ovansidan har vi ett antal gamla motståndsnivåer kring ca 1450, ca 1475 och ca 1510. Dessa är från år 2000 men kan eventuellt fortfarande ha en viss relevans. Men det är i troligen framförallt all-time-high på 1547,9 från den 7 mars år 2000 som, när det nu blir aktuellt, kommer att utgöra ett starkt psykologiskt motstånd. Men först och främst så siktar vi alltså på uppgångar till vårt långsiktiga målområde kring ca 1500.

Vår grundstrategi för både kortsiktiga och långsiktiga aktörer är liksom tidigare att framförallt försöka hänga med på den långa uppåtriktade trenden. Inte minst nu när OMXS30 fått nya starka köpsignaler. Köp görs med fördel främst på de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Särskilt då om indexet blivit översålt, varit nere i närheten av en tydlig stödnivå och givit ifrån sig någon typ av köpsignal.

Sätt sedan en stopp om indexet stänger under stödnivån. Flytta också upp stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst. Allt detta för att få ett så bra risk-möjlighetsförhållande som möjligt.

Har man följt våra rekommendationer så bör man nu kunna sitta med antal vinstgivande positioner tagna under ett relativt lågt risktagande.

För mer långsiktiga index- och aktieinnehav rekommenderar vi att man är beredd att successivt sälja dessa på större och något överdrivna kursuppgångar. Särskilt om OMXS30 dessförinnan skulle ha hunnit komma upp till våra långsiktiga målområden kring ca 1500.

Detta på grund av att den långsiktiga risknivån är relativt hög då uppgångarna framförallt är orsakade av det låga ränteläget och centralbankernas finansiella doping. Och tyvärr inte av kraftigt stigande företagsvinster.

 Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto