Home > Analys: OMXS30 nu redo för att ta fart?

Analys: OMXS30 nu redo för att ta fart?

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend. Kortsiktigt befinner sig dock indexet i en konsolideringen mellan ett stödområde vid ca 1318 och ett motståndsområde vid ca 1376-1382. OMXS30 har nu dock fått en köpindikation som ökar möjligheten för att indexet snart ska ta fart uppåt.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Aktiemarknaden har varit lite orolig senaste veckan. Det har framförallt varit stora nedgångar på aktier i amerikanska teknik- och internetrelateradeföretag som dragit ner det internationella börshumöret. Även det fortsatt oroliga läget i Ukraina bidrog givetvis till viss nervositet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick också ned 1,8 procent under veckan vilket gjorde att årets uppgång nu är på blygsamma 0,8 procent.

OMXS30 korrigerar dock inte för förfallna utdelningar vilket gör att indexet har lite extra svårt att lyfta nu under utdelningssäsongen. Kortsiktigt så ligger också indexet i ett konsolideringsintervall mellan en stödnivå vid ca 1318 och ett motståndsområde vid ca 1376-1382 och hämtar kraft inför ett utbrott åt endera hållet.

Då den långsiktiga trenden är uppåtriktad är vår utgångspunkt att OMXS30 har klart större sannolikhet att bryta ut uppåt än nedåt. Att den långa trenden är uppåtriktad ser vi bland annat genom att nya toppar och nya bottnar hela tiden successivt kommer på allt högre och högre nivåer. Dessutom så definierar vi den långa trenden efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan och den har varit uppåtriktad i drygt ett år nu.

Den underliggande kraft som driver Stockholmsbörsen uppåt är det överskott av riskvilligt kapital som skapas av framförallt centralbankerna i USA och Japan genom sina enormt expansiva penningpolitiska program. Räntorna är rekordlåga och alla dessa floder av nytryckta digitala pengar från centralbankerna har svårt att hitta placeringsalternativ som ger någon rimlig avkastning. Så förr eller senare så letar sig en stor del av detta överskottskapital sig till världens börser som då pressas uppåt. Oavsett om aktievärderingarna redan tidigare varit lite väl höga jämfört med konjunkturutsikterna.

Till exempel så har aktiekurserna gått upp trots att vinsterna och även vinstförväntningarna snarast har gått ner i många fall. Dyrt kan bli dyrare, särskilt om det finns ett överskott av riskvilligt kapital som har få andra placeringsalternativ.

Ett annat resultat av detta överskott av riskvilligt kapital och att företagen inte vågar investera i ökad produktionskapacitet är att aktieutdelningarna fortsätter att stiga trots skrala vinster och att vi troligtvis står inför en uppköpsvåg på börsen. Det kan därför som aktiespekulant vara intressant att fråga sig vilka är de troligaste uppköpskandidaterna? Tipsa gärna om det i kommentarsfältet nedan.

Skulle sedan i ett senare läge centralbankerna inte kunna hejda att långräntorna går upp kraftigt kan baksmällan på denna värderingsbubbla bli mycket besvärlig. Men den dagen, den sorgen. Det kan nämligen dröja ett bra tag, kanske några månader, kanske några år?

Under tiden kan en trendföljande aktör tjäna mycket pengar på kursuppgångarna. Agerar man sedan disciplinerat med stop losser (mycket viktigt!) så har man också möjlighet att förlora relativt lite om värderingsbubblan spricker. Snarast har då den disciplinerade handlaren stora möjligheter att tjäna pengar även på nedgångarna som då, tyvärr, riskerar att kunna bli betydande.

Samtidigt kan vi emellertid konstatera att den långsiktiga trenden för OMXS30 är fortsatt uppåtriktad och dessutom har indexet tidigare erhållit köpsignaler som indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1460-1470. Detta gör att så länge vi inte erhållit några starkare säljsignaler på OMXS30 så är det dit vi siktar på att indexet ska gå upp till. Minst.

Riktigt starka säljsignaler får vi inte heller på OMXS30 förrän indexet etablerar sig under den långsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1276. Särskilt stark skulle en sådan säljsignal bli om nedgången under stödet skulle ske under en relativt hög handelsvolym. I så fall blir vårt långsiktiga mål på 1460-1470 väldigt osäkert. Snarare skulle vi då börja sikta in oss på fortsatta nedgångar ned till minst ett stödområde vid ca 1205.

Lite mer kortsiktigt viktiga säljsignaler skulle OMXS30 få om det etablerade sig under stödnivån vid ca 1318. Särskilt om detta skulle det ske under en relativt blygsam handelsaktivitetltivitet så behöver emellertid nedsidan inte vara särskilt stor vid en sådan säljsignal. Det finns då stödnivåer vid ca 1300, vid 200 dagarsmedeltalskurvan som i skrivande stund ligger på ca 1288 och sedan vid den långsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1276, som nedgången i så fall skulle kunna hejdas vid.

Kortsiktigt ser det snarare ut som OMXS30 har goda möjligheter att börja vända uppåt. Vi har tidigare rekommenderat den kortsiktigt inriktade aktören att köpa indexet för uppgång på kortsiktigt nedåtriktaderekyler. Särskilt då om OMXS30 blivit översålt och en reversal- eller någon annan typ av köpsignal kunnat erhållas.

Nu verkar det alltså som om indexet befinner sig i ett sådant läge. I fredags var nämligen indexet nere på 1330,71 som lägst men stängde dagen på 1344,43. I diagrammet bildades då en vändningssignal för uppgång. Signalen bekräftas om OMXS30 kan stänga över fredagens högsta nivå på 1348,43. Signalen slås dock sönder om indexet stänger under 1330,71. Så agerar man på denna signal kan det alltså vara synnerligen lämpligt med en stop loss om OMXS30 stänger under 1330,71.

Det som tyvärr gör läget lite osäkert är att Stochastic-indikatorn inte har varit nere på översålda nivåer ännu. Indikatorn är bara på ett mer neutralt mellanläge. Så agerar man på denna signal kanske man också inte ska agera med så stor position som annars.

Skulle OMXS30 etablera sig över motståndsområdet vid ca 1376-1382, särskilt om detta skulle ske under en relativt nedgångsdagarna hög börsomsättning, så bekräftas emellertid köpsignalerna. I så fall siktar vi på uppgångar till i första hand motståndsområdet vid ca 1390-1400. Och i andra hand till vårt mer långsiktiga målområde vid ca 1460-1470.

Vi fortsätter därför att rekommendera kortsiktigt inriktade aktörer att främst köpa OMXS30 på nedåtriktade rekylerna. Det är emellertid hela tiden mycket viktigt med ett disciplinerat användande av stop losser så att risknivån kan hållas på en kontrollerad nivå. Om inte förr så ha i alla fall en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1276. Fyttar också upp din stop loss allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Mer långsiktiga placerare fortsätter vi också att rekommendera att vara beredd att sälja index och aktieinnehav på eventuella större och något överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till 1450-1500 nivåerna. Aktiemarknaden är dopad av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik och kan därför också fortsätta att gå upp ett bra tag till. Men riskerna är stora då värderingarna redan är relativt höga och de mer långsiktiga och fundamentalt viktiga ekonomiska faktorerna världen över är ytterst osäkra.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto