Home > Analys: OMXS30 vid mycket spännande läge

Analys: OMXS30 vid mycket spännande läge

OMXS30 befinner sig nu i ett mycket spännande läge. Vid ca 1258-1266 finns ett mycket starkt motståndsområde. Många faktorer indikerar att börsen ska vända nedåt härifrån och då skulle nedsidan kunna vara betydande. Skulle å andra sidan OMXS30 orka etablera sig över 1266 under en relativt stor handelsaktivitet erhålls köpsignaler som indikerar en uppgång till minst 1300-1320.

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick den senaste veckan upp med 2,9 procent och slutade på 1249,05. Årets uppgång är därmed uppe på hela 13,1 procent.

Förra veckan skrev vi att ”börsen har fått ett antal tekniska svaghetssignaler, men är för tillfället översålt. Därför skulle börsindex kunna få kortsiktiga uppåtrekyler som dock får svårt att etablera sig över motståndsområdet vid ca 1258-1266.”

Det är väl också ungefär vad som hänt sedan dess. Från ett översålt läge har börsen rekylerat uppåt. Nu närmar vi oss dock snart ett läge där Stochastic-indikatorn visar på att OMXS30 är överköpt. Samtidigt har indexet börja närma sig det starka motståndsområdet vid ca 1258-1266. Nu gäller det därför att öka uppmärksamheten på eventuella topp- och vändningssignaler.

Börsen står nu också vid ett väldigt spännande läge. OMXS30 är nära starka motståndsnivåer, säsongsmönstret varnar för att börsen ska vända nedåt och på det globala planet börjar molnen också torna upp sig.

Det senare gäller främst signalerna på att amerikanska centralbanken Fed ska börja trappa ner (genom en så kallad ”tapering”) på sina gigantiska finansiella stimulansprogram och Syrienkonflikten som riskerar att eskalerar på ett okontrollerbart sätt. I Syrien står nämligen starka amerikanska och ryska intressen i direkt konflikt med varandra vilket kan skapa en mycket farlig situation.

Det är troligen ett stort misstag att tro att Syrienkonflikten är att likna den i Lybien. Risken är att på USA:s agenda egentligen står att avsätta den nuvarande regimen i Syrien vilket Ryssland starkt motsätter sig. Om Syrien faller kan dessutom Ryssland på inte helt obefogade grunder befara att snart står även deras egen regim på tur för USA:s intriger.

Mot detta står att den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, uppåt. Det är bra. Den korta trenden, lutningen på 20 dagarskurvan, är dock mera oregelbunden.

Dessutom ser det ut i diagrammen som om många enskilda aktier har väldigt goda möjligheter för fortsatta stora uppgångar. Detta gäller framförallt de mer konjunkturkänsliga aktierna, såsom skog och gruvföretag. Däremot har de tidigare ledarna i börsuppgången, bankaktierna, mojnat betydligt och ser inte alls särskilt starka ut längre.

Ytterliggare ett uppmuntrande tecken är att de senaste dagarnas uppgångar skett till en något högre handelsvolym. Även om detta ännu så länge inte är av tillräcklig storlek för att bryta den större och långsiktigt negativa bilden gällande handelsvolymmönstret.

Sedan botten på OMXS30 941,1 drygt ett år tillbaka den 4 juni 2012, har nämligen uppgångsdagarna inte haft märkbart högre handelsvolymer än nedgångsdagarna. För att en uppgång ska vara långsiktigt riktigt pålitlig ska gärna uppgångsdagarna ha en handelsvolym på minst 30-50 procent mer än under nedgångsdagarna. Ofta har det till och med varit klart högre omsättningsvolymer på nedgångsdagarna. Inte bra.

Långsiktigt är det en väldigt allvarlig varningssignal som indikerar att hela uppgången från sommaren 2012 riskerar vara ett enda stort bearmarket rally i en ännu större och långsiktigare konsoliderings- eller nedgångsformation. När sedan denna förrädiska uppgångsfas väl toppat ur, för att vända ned i sin motsats, riskerar nedsidan att bli betydande. Så därför gäller det att ta eventuella långsiktigt viktiga säljsignaler på allvar.

En sådan långsiktigt viktig säljsignal skulle vara om OMXS30 skulle etablera sig under stödnvån vid ca 1109-1120. Dit ner är det emellertid i dagsläget drygt 10 procent, så just nu känns detta väldigt avlägset. Men, kasta in i leken lite tapering och ryska missiler som sänker ett och annat Natofartyg i Medelhavet så kanske den nivån helt plötsligt inte känns så avlägsen längre…

Hur som helst med allt detta. OMXS30 står nu inför ett väldigt spännande läge som också skapar mycket intressanta tradingmöjligheter.

Får OMXS30 topp- och vändningssignaler här strax under det viktiga motståndsområdet vid 1258-1266 kan det för den erfarne traderna vara mycket intressant att ta en position för nedgång. Nedsidan skulle då kunna vara betydande samtidigt som avståndet upp till en vettig stop loss är relativt blygsamt. Förhållandet mellan vinstmöjlighet och förlustrisk vid en stop loss är alltså då klart gynnsamt. Sikta på nedgångar till först och främst 1198-1206, och i andra hand 1109-1140. Stop loss, mycket viktigt, om OMXS30 stänger över 1266.

Skulle istället, mot förmodan, OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1266, särskilt om detta skulle ske under en relativt stor (>15 miljarder) handelsvolym, erhålls istället en relativt stark köpsignal. I så fall kan man istället ta position för uppgång i OMXS30. Sikta i så fall i första hand på uppgångar till ca 1300-1320. Sätt också tajta stop loss nivåer, den första gärna om OMXS30 skulle stänga under 1250. Flytta sedan upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Vi har under en längre tid rekommenderat den lite mer långsiktige placeraren att använda alla lite större uppåtriktade rörelser till att sälja av delar av sina innehav och lägga sig mer likvid. Det fortsätter vi med. Uppsidan ser nämligen relativt begränsad ut jämfört med risknivån. Nedsidan skulle kunna vara betydande på OMXS30 utifall att börsen vänder nedåt från detta känsliga läge. Under hösten, och kanske även nästa år, skulle det nämligen kunna dyka upp många goda möjligheter att köpa tillbaka dessa innehav till betydligt lägre kurser.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto