Home > Analys: OMXS30 är i ett besvärligt läge

Analys: OMXS30 är i ett besvärligt läge

OMXS30 befinner sig nu i ett besvärligt läge efter Brexit valutgången. Den politiska och ekonomiska osäkerheten ökar nu dramatiskt i ett läge där indexet förra veckan slutade i ett överköpt läge strax under de starka motståndsnivåerna vid ca 1367-1383. Dessutom är de långa trenderna nedåtriktade, handelsvolymsambanden negativa och börsen inne i det svaga börshalvåret. Som riskerar hålla nere indexet tills i oktober. Viktiga stödnivåer finns vid ca 1270 och framför allt vid ca 1247.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en mycket stark utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp hela 4,8 procent och slutade, den av midsommaraftonen förkortade handelsveckan, på 1360,7. Utvecklingen i år ligger därmed på -6,0 procent. Tar man dock hänsyn till utdelningar ligger nedgången på -2,3 procent.

Förra veckans uppgång ska ses i skenet av optimism inför den brittiska EU-omröstningen. Samt att OMXS30 dessförinnan var rejält översålt.

Nu befinner sig emellertid OMXS30 i ett synnerligen besvärligt läge. Utgången av EU-valet har gjort att de internationella börserna gått ner mycket kraftigt i fredags då vår börs var stängd.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det råder nu också en betydande politisk osäkerhet. Hela havet stormar. Är detta även en perfekt storm? Vi får väl se. De långsiktiga konsekvenserna av detta valresultat är nog svårt att förnärvarande helt överblicka.

För vad betyder denna politiska osäkerhet egentligen för investeringsviljan i Europa? Ska man bygga en ny fabrik, köpa upp en konkurrent eller kanske bara renovera sitt kök så är det naturligt om man nu börjar tveka. En tvekan som på marginalen kan ha stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen.

Lite olustigt är det i alla fall att den internationella tillväxtoron nu kompletteras med en kaosartad politisk situation i Europa. Kommer Skottland och Nordirland vilja bryta sig ur Storbritannien och ansluta sig till EU? Vill Spanien ha tillbaka Gibraltar? Kommer andra länder vilja ha egna EU-omröstningar? Kommer fastighetsmarknaden i London att krascha?

Och inte minst, vilka banker och hedgefonder sitter nu helt plötsligt på valutaförluster och större osäkra krediter?

På de börser som var öppna i fredags drabbades också just bankaktierna värst av nedgångarna. I och med det befinner sig OMXS30 i extra besvärligt läge. För OMXS30 har ett stort inslag av bankaktier, typ ca 27 procent.

Motkraften till allt detta skulle kunna bli centralbankerna med ECB i spetsen som motiveras att göra ännu mer aggressiva penningpolitiska drag än tidigare. Frågan är väl bara om finansmarknaderna blir lika imponerade av detta som de skulle ha blivit för några år sedan.

Så det är väldigt lockande att ge standardrådet: Sälj ”vanliga” aktier, blanka bankaktier och köp guldaktier. Men gör detta i så fall gärna med relativt små handelspositioner. Utveckling de närmaste månaderna ser ut att kunna bli väldigt volatil. Och det är mycket lättare att agera kyligt och kunna utnyttja möjligheterna i en svängig marknad om man tar lite mindre risker.

Att OMXS30 är ett i känsligt läge ser man också om man studerar indexet ur ett långsiktigt teknisk analys perspektiv. Indexet ligger sedan våren 2015 i en nedåtriktad trend med ett tydligt mönster av allt lägre och lägre både toppar och bottnar. OMXS30 ligger också under sin 200 dagarsmedeltalskurva som dessutom är fallande. Dessutom är handelsvolymsambanden sedan länge envist negativa.

Ser man på månadsdiagrammet nedan så ser man också att den långa trenden ifrån botten år 2008/2009 nu utmanas om indexet går under juni månads lägsta nivåer vid ca 1270.

Analys OMXS30

 

Skulle dessutom OMXS30 etablera sig under det viktiga stödet vid ca 1247 erhålls en mycket stark säljsignal. För den stödnivån har indexet tidigare vänt upp ifrån vid tre viktiga tillfällen sedan december 2013. Särskilt allvarlig skulle en sådan säljsignal vara om den skedde under en relativt hög handelsaktivitet. Typ med börsomsättningar på över 20 miljarder under nedgångsdagarna.

Nedsidan på lite sikt ser då betydande ut. För viktigare stödnivåer finns sedan först vid ca 1100 och ca 1000. Risken är då också stor att en sådan nedgång kan bli väldigt volatil.

För att försöka anlägga lite objektivitet i denna baisseartade analys så måste vi också betona att om OMXS30 på något för oss oväntat sätt skulle finna styrka att bryta över den fallande trenden i månadsdiagrammet så erhålls en stark köpsignal. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet.

För att bryta dessa långsiktiga negativa trender behöver nämligen de riktigt kapitalstarka och långsiktiga placerarna börja köpa och öka sina aktieexponeringar lite mer rejält. De kommer då vara tvungna att lämna tydliga fotspår av sitt agerande i diagrammen. Detta genom att uppgångsdagarna helt plötsligt börjar ske under betydligt större börsomsättningar än under nedgångsdagarna. Än så länge ser vi dock tyvärr inga tecken på detta.

Förutom Brexit, utsikterna att Boris Johnson och Donald Trump ska leda sina respektive länder ökar väl inte heller direkt på känslan av förutsägbarhet och framtidstro hos de långsiktigt inriktade investerarna.

Så för närvarande är vi för färgade av de långa nedåtriktade trenderna, det negativa handelsvolymsambandet, statistiken över den typiska börsutvecklingen under perioden maj till oktober och det rådande osäkra politiska och ekonomiska läget för att våga vara börsoptimister.

Kortsiktiga indexuppgångar ser vi därför främst som potentiella sälj- och blankningstillfällen. Särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet och inte går över viktiga motståndsnivåer.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

I dagsdiagrammet nedan så ser man att det vid ca 1367 och ca 1383 finns sådana viktiga motståndsnivåer. Etablerar sig OMXS30 mot förmodan över dessa motståndnivåer erhålls också mycket intressanta köpsignaler.

Analys OMXS30

 

I skrivande stund ser det dock snarast ut som att OMXS30 nu på måndag ska ned och testa stödnivån vid ca 1270. Och kanske även det långsiktigt så viktiga stödet vid ca 1247. Om dessa stödnivåer håller kan sedan en kortsiktig uppåtriktad studs erhållas. Som i så fall skulle kunna utnyttjas till att sälja eller gå kort på.

Men etablerar sig OMXS30 under stödnivån vid ca 1247 erhålls alltså en långsiktigt mycket viktig säljsignal. Särskilt om handelsaktiviten i samband med detta blir relativt hög.

Analys OMXS30

 

Den kortsiktigt inriktade placeraren rekommenderar vi att framförallt agera i den långa trendens riktning. Det vill säga att främst agera för nedgång. Gör det helst också när OMXS30 har gått upp till ett överköpt läge och därefter givit ifrån sig någon typ av reversal- eller annan säljsignal.

Men var samtidigt beredd att ta hem vinst då och då på nedgångspositionerna. Särskilt när OMXS30 blivit översålt och ligger i närheten av ett stöd. För indexet riskerar att de närmaste månaderna, troligen till och med oktober, få en ytterst volatil utveckling. Nedgångarna kommer då och då avlösas av uppåtriktade rekyler som kan var på både 5 och 10 procent. Som sedan följs av nedgångar av kanske den dubbla magnituden.

OMXS30 har nu viktiga stödnivåer vid ca 1270 och ca 1247. Skulle indexet gå ned dit men inte bryta under, kan en lite större uppåtriktad rekyl sedan följa. När den mattas av uppstår sedan ett intressant sälj- och blankningsläge.

Skulle OMXS30 istället med en gång etablera sig under 1247-1270 blir det området sedan ett viktigt motståndsområde för uppåtriktade rekyler.

För mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi fortsatt mycket stor försiktighet. Invänta helst att tydliga och långsiktigt riktigt starka köpsignaler, under en relativt hög handelsaktivitet, först erhållits innan nya köp görs. Det generella säsongsmönstret är svagt till och med oktober. Så en ide kan vara att vänta med köp tills dess.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto