Home > Analys: OMXS30 är nära nya köpsignaler

Analys: OMXS30 är nära nya köpsignaler

OMXS30 är trots ett överköpt läge nu nära att få nya köpsignaler. Etablerar sig indexet över motståndsnivån vid ca 1424 så erhålls nya starka köpsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en hög handelsaktivitet. Stödnivåer finns vid ca 1396 och ca 1380.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade under förra veckan en lugn utveckling med en relativt låg handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 fick en uppgång på 0,3 procent till 1415,60. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 6,2 procent. Lägger man till årets utdelningar är uppgången 10,1 procent.

Trots att nya sanktioner kan vara på gång mot Ryssland, särskilt nu när landet sänt in stora militära förstärkningar till östra Ukraina, och att den ryska centralbanken gav upp och nu låter rubeln flyta fritt med nya stora fall så reagerade den svenska och de flesta andra aktiemarknader väldigt lite på allt detta. Detta trots att det stor orosfaktorn nu är den svaga europeiska tillväxten som försämrats betydligt på grund av just de tidigare sanktionerna mot Ryssland.

Vi betraktar detta som ett utslag av att den riktigt stora positiva börsfaktorn, den expansiva penningpolitiken i OECD-området (EU, Japan och USA), gör aktiemarknaderna relativt okänsliga mot negativa nyheter. Detta genom att ett överskott av riskvilligt kapital då hela tiden kontinuerligt skapas av centralbankerna. Placerarna har sedan svårt att hitta rimliga avkastningsmöjligheter för detta överskottskapital. Vilket gör att en hel del av dessa nytryckta pengar förr eller senare går till aktieköp.

Andra börspositiva faktorer är att bolagsrapporterna de två senaste kvartalen i stort överträffat analytikernas förväntningar, oljepriset har fortsatt gå ner och att den svenska valutan försvagats vilket är väldigt positivt för vår exportindustri.

Det hela blir inte heller så mycket sämre av att vi nu kommit in i en säsongsmässigt starkt halvår för börsen. Perioden november till april brukar nämligen ha en betydligt bättre börsutveckling än maj till oktober.

Sedan ser det ut i diagrammen som den starka uppgången under andra halvan av oktober överaskade många placerare som inte hann köpa så mycket aktier som de tycker de behövt göra. Det ser nämligen ut som om många aktörer ligger och väntar på en nedåtriktad rekyl.

Det tar antagligen också emot att köpa på dessa kursnivåer som är alldeles strax under årshögsta. Samtidigt vill man inte sälja för egentligen har man ett placeringsbehov. Så vad då göra om inte avvakta lite grann?

Man ser tydliga tecken på detta beteende genom att handelsvolymerna är låga och börsen inte riktigt svarat på de svaghetstecken som ändå kommit de senaste två veckorna. Och detta trots att en lite kraftigare vinsthemtagningsrekyl efter en så pass stor uppgång som OMXS30 haft från botten på 1246,6 den 16 oktober knappast vore förvånande. Det har ändå gått upp 14,4 procent på kort tid.

Skulle därför OMXS30 etablera sig över moståndsnivån vid ca 1424-1426 så finns det risk för att många skulle känna sig klart frånåkta. Skulle en sådan köpsignal erhållas under en hög handelsaktivitet, gärna med handelsvolymer klart över 15 miljarder kronor under uppgångsdagarna, kan därför uppgångspotentialen bli betydande. En hög handelsvolym indikerar nämligen att de överlikvida placerarna känner sig så stressade att de agerar och köper aktier. I så fall siktar vi på uppgångar till minst 1500-1550 de närmaste månaderna.

Sker ett eventuellt utbrott över 1424-1426 under en mer begränsad handelsaktivitet behöver dock inte uppgången bli särskilt stor. I så fall finns det en klar risk att OMXS30 bara går upp till ca 1435-1450 innan en större rekyl sätter in.

På nedsidan finns i dagsläget de viktigaste stödnivåerna vid ca 1396, ca 1380 och ca 1349. Riktigt kortsiktigt finns emellertid en liten stödnivå redan vid fredagens dagslägsta vid ca 1411 och sedan vid ca 1405.

Säljsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig under dessa stödnivåer. Erhålls en säljsignal så siktar vi först och främst på en nedgång ned till nästa stödnivå. Men skulle någon av stödnivåerna brytas under en relativt de senaste uppgångsdagarna stor handelsvolym, exemplevis klart större än 15 miljarder kronor, så blir läget lite annorlunda. I så fall finns det en ökad risk för betydligt större nedgångar än bara till den närmaste stödnivån.

Tittar vi på den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, kan vi konstatera att den nu är klart uppåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är tydligt på uppgång.

Stochastic-indikatorn visar å andra sidan att OMXS30 är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden. Men än så länge har alltså dessa lyst med sin frånvaro.

Så viss försiktighet rekommenderas. Trots stödet från centralbankernas finansiella manipulationer. Agerar man enligt de kortsiktiga köpsignalerna som erhållits så rekommenderar vi att man gör det med mindre positioner än vanligt och med ett extra starkt fokus på sina stoppar.

Bevaka gärna hur stor börsomsättningen är när motstånds- eller stödnivåer passeras. Är handelsvolymen stor vid eventuella köp- eller säljsignaler kan kurspotentialen bli extra stor. Är handelsvolymen liten kan det däremot vara intressant att ta hem vinsten ganska snabbt efter det att man agerat på signalen.

För mer långsiktiga aktie- och indexpositioner ser det återigen ganska hoppfullt ut de närmaste månaderna. Särskilt så länge som centralbankerna för en såpass expansiv penningpolitk utan att det får långräntorna att gå upp. Vilket till exempel skulle kunna ske vid en förtroendekris för den förda penningpolitiken. Det vill säga, det går bra så länge som det går bra…

Då de långsiktiga riskerna är stora kring centralbankernas gigantiska finansiella experiment, enorma finansiella obalanserna har skapats världen över, och då dessutom konjunkturläget är ytterst osäkert blir därför rekommendationen att passa på att dra ner på de långsiktiga positionerna vid eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till ca 1500-1550.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto