Home > Analys: OMXS30 är översålt men fortfarande i nedåtriktad trend

Analys: OMXS30 är översålt men fortfarande i nedåtriktad trend

OMXS30 är översålt, har varit nere och testat den viktiga stödnivån vid ca 1247 och ser i övrigt ut att vara moget för en rejäl uppåtriktad rekyl. MEN, indexet har tyvärr ännu inte fått några tydliga köpsignaler och befinner sig dessutom fortfarande i en nedåtriktad trend. Starka köpsignaler erhålls dock om OMXS30 skulle orka etablera sig över motstånden vid ca 1320 och 1378. Nya säljsignaler erhålls istället om stödet vid ca 1247 bryts.


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen fortsatte under veckan sin nedåtriktade och volatila utveckling som hittills varit så typiskt för börsåret 2016. Storbolagsindexet OMXS30 stängde veckan på 1286,7 vilket innebar en nedgång på 3,3 procent. I år har därmed OMXS30 gått ned med hela 11,1 procent.

Slagen upp och ned har alltså varit stora under veckan då oljeprisfluktuationer, oro för kreditförluster hos banker och allmän villrådighet präglat finansmarknaderna.

Ett tecken på flykt till säkrare placeringar är att den internationellt så viktiga 10-åriga amerikanska statsobligationen i år gått ned med ca 50 punkter till ca 1,75.

I slutet av veckan dök det också upp förnyade rykten om att OPEC skulle kunna tänka sig att göra oljeproduktionsnedskärningar. Både trovärdigheten och effekten på den reala ekonomin av detta kan väl diskuteras. Men i detta nervösa marknadsklimat räckte detta för att få både oljepriset och världsbörserna på lite bättre humör. Och lite bättre humör i detta översålda och volatila marknadsklimat resulterar sedan i procentuellt väldigt stora prisrörelser.

Men än så länge är OMXS30 fortfarande kvar i fallande trender. Både den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är envist nedåtriktade.

Under veckan så fick också OMXS30 nya säljsignaler då stöden vid ca 1320, ca 1295 och 1283 bröts. Nedgångarna skedde också under fortsatt ganska hög handelsaktivitet. Vilket förstärker det negativa intrycket.

På avdelningen positiva faktorer finns dock att både OMXS30 och det ledande börsindexet i USA S&P500 nu är rejält översålda. Stochastic-indikatorn för OMXS30 visar också upp ett mönster med stigande bottnar som divergerar jämfört med OMXS30. En så kallad positiv divergens som stärker signalvärdet i eventuellt kommande köpsignaler i själva OMXS30-diagrammet.

Dessutom har båda indexen nyss varit nere och testat av långsiktigt viktiga stödnivåer. Som än så länge i alla fall har hållit. För OMXS30 är denna nivå ca 1247. Indexet var också nere som lägst förra veckan på 1247,1. Alltså tämligen exakt på stödet som kommer ifrån den lägst nivån indexet var nere på under år 2014. OMXS30 bottnade då ut på 1246,6 den 16 oktober 2014.

Allt detta är absolut inga köpsignaler i sig självt. Men det ökar upp möjligheten för att en rejäl uppåtriktad rekyl ska kunna börja.

Även om en hel del enskilda aktier fått intressanta köpsignaler så krävs det dock någon typ av lite mer övertygande signaler i själva OMXS30 för att en sådan uppåtriktad rekyl kan anses ha börjat.

OMXS30 har nu viktiga motståndsområden vid ca 1306-1320-området. Skulle indexet orka etablera sig över dessa motstånd, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls sådana kortsiktigt mycket intressanta köpsignaler. En uppåtrörelse som borde kunna nå upp till minst ca 1370-1460 ser då ut att ha börjat. Även uppgångar till ca 1500-1550 ser då möjliga ut.

MEN, innan dessa köpsignaler erhållits, så får man nog betrakta alla uppåtrörelser som rekyler i en nedåtriktad trend. För så länge vi har en nedåtriktad trend med successivt allt lägre toppar och bottnar så är risken fortsatt stor på nedsidan.

Skulle stödet vid ca 1247 brytas får OMXS30 också nya säljsignaler. Nästa viktiga stödområde finns sedan vid ca 1198-1207.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den kortsiktigt inriktade placeraren rekommenderas att innan motstånden vid ca 1306-1320 passerats använda alla uppåtriktade rörelser som potentiella möjligheter att sälja innehav och eventuellt gå kort. Men ta gärna lite mindre positionsstorlekar än normalt och sätt tajta stoppar för börsrörelserna kommer troligen fortsätta att vara väldigt volatila. Sikta i första hand på rörelser ned mot stödområdena kring ca 1270 och ca 1250.

Skulle sedan OMXS30 få köpsignaler genom att orka etablera sig över motståndsområdena kring ca 1306-1320, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, typ börsomsättningar på minst 25 miljarder kronor, så blir det istället väldigt intressant att framförallt ta positioner för uppgång.

För mer långsiktigt inriktade placerare så fortsätter vi att rekommendera stor försiktighet. Avvakta tydliga köpsignaler som erhålls under en relativt hög handelsaktivitet innan köp görs.

Men för den något mer riskbenägne placeraren har vi som bekant rekommenderat att göra mindre köp vid stödnivån ca 1250 på OMXS30. Under veckan har detta också varit möjligt för den alerte aktören. Om man har gjort sådana köp så rekommenderar vi att man placerar stopp losser strax under förra veckans lägsta nivå på de aktier eller index man i så fall köpt in.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto