Home > Analys: OMXS30 är översålt men kvar i sin långsiktiga uppåtriktade trend

Analys: OMXS30 är översålt men kvar i sin långsiktiga uppåtriktade trend

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtriktad trend. Kortsiktigt har dock indexet fastnat i en konsolideringsfas med stödnivåer kring ca 1318-1360 och en motståndsnivå vid ca 1410. Indexet håller dock på att bli översålt. Så vi ökar uppmärksamheten på reversal- och andra typer av köpsignaler.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under juli haft en oregelbunden utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick då upp med blygsamma 0,2 procent. Hittills i år har därmed indexet gått upp med blygsamma 2,1 procent. Lägger man till utdelningarna i de underliggande aktierna förbättras dock utvecklingen något till 5,9 procent. Indexet som i skrivande stund ligger på 1361,42 var dock uppe på 1409,4 som högst och 1355,5 som lägst under månaden.

Marknaden har alltså blivit något oroligare under juli efter en relativt lugn period i juni. Under månaden har marknaden bland annat störts av problem hos banker i Portugal, ökade sanktioner mot Ryssland, Argentina som efter domstolsutslag i USA ställt in betalningar på sina utlandsskulder och en konjunktur som inte riktigt ser ut att vilja ta fart. Som motkrafter har vi en avklarad rapportperiod som överlag lutar lite åt det positiva hållet men framförallt ett fortsatt mycket lågt ränteläge som orsakats av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik.

Denna stimulanspolitik skapar också ett stigande överskott av riskvilligt kapital som tyvärr inte investeras i den reala ekonomin där den kunnat göra nytta genom investeringar i ökad produktionskapacitet och nya jobb. I stället fastnar överskottskapitalet i den finansiella sektorn. I och med det låga ränteläget har sedan placerarna svårt att hitta placeringsalternativ som ger en något så när vettig avkastning. En stor del av överskottskapitalet hamnar därför förr eller senare på aktiemarknaden.

Aktiemarknaden slits alltså mellan de som tycker att värderingarna är för höga och att konjunkturen inte ser ut att ta någon riktig fart. Och de placerare som har en massa överskottskapital att placera och inte ser några riktigt bra placeringsalternativ till börsen.

Hittills under de senaste 2-3 åren har därför geopolitiskoro, finans- och bankoroligheter och oro för aktieövervärderingar bara tillfälligtvis kunnat störa den långsiktiga uppåtgående trenden. De stora institutionella placerarna har nämligen inget genuint säljbehov. De behöver snarast köpa aktier. Nedgångarna har då oftast bara varit på några veckor till som mest 2-3 månader. Sedan har börsen fortsatt i sin envisa uppåtriktade trend. Vi får nu se om den senaste tidens nedgångar kommer att följa ett liknande mönster.

Den senaste tidens nedgång kom också från ett läge där börsen var väldigt känslig för negativa nyheter. Marknaden var överköpt och OMXS30 låg strax under det starka motståndsområdet kring ca 1410. Så det var kanske inte så konstigt att börsen gick ner på förra veckans nyhetsflöde.

Stochastic-indikatorn visar emellertid att OMXS30 nu snart kommer ner till översålda nivåer. Samtidigt är index nere på ett kortsiktigt viktigt stödområde kring ca 1355-1360. Skulle index här nere få en reversal- eller annan typ av köpsignal ser det ut att kunna bli ett intressant köpläge. En reversalköpsignal skulle till exempel kunna vara att indexet går ner till en ny kortsiktig bottennivå under dagen. Men sedan går upp och stänger på sitt dagshögsta. Köper man på sådana signaler gäller det dock att vara disciplinerad med sin risk- och stopphantering så att risknivån kan hållas på en kontrollerbar nivå.

Sätt då till exempel en stopp om index stänger under den senaste tidens lägsta nivå. För håller inte stödet vid ca 1355 är risken stor att OMXS30 även ska ned och testa stöden vid ca 1342 och kanske även det vid ca 1318. Men det är först om OMXS30 etablerar sig under stödet vid ca 1318 som vi skulle erhålla en långsiktigt viktig säljsignal. Nedgångar dessförinnan ser vi främst som potentiellt intressanta köptillfällen. Särskilt om nedgångarna sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Hittills har också handelsvolymsambanden varit en positiv faktor. Börsomsättningen under uppgångsdagar har ofta varit klart högre än den under nedgångsdagarna. Detta stöder ett positivt börsscenario på lite längre sikt. OMXS30 har dessutom tidigare fått köpsignaler som indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1460-1470.

Skulle OMXS30 lite senare bryta upp över och etablera sig över den viktiga motståndet vid ca 1410 får indexet en ny stark köpsignal. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelaktivitet. I så fall siktar vi på kortsiktiga uppgångar till minst ca 1420-1450 för OMXS30. Långsiktigt siktar vi däremot på minst ca 1460-1470.

Vår grundstrategi är därför att framförallt hänga med på den långa trenden uppåt. Köp för uppgång och då framförallt på de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Detta för få så bra risk-möjlighetsförhållande som möjligt. Detta måste dock kombineras med ett disciplinerat användande av stoppar så att risknivån kan hållas på en acceptabel nivå.

För kortsiktiga aktörer så rekommenderar vi en stopp om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1355. Flytta sedan upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst. Sikta sedan på uppgångar till först och främst motståndsnivån vid ca 1410. Skulle indexet etablera sig över 1410, särskilt om det skulle ske under en hög handelsvolym, siktar vi på uppgångar till ca 1420-1450.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi en stopp först om indexet skulle etablera sig under stödet vid ca 1318. Dessutom rekommenderar vi att successivt sälja av och dra ner risknivåerna på alla större och lite överdrivna uppgångar. Särskilt då om OMXS30 dessförinnan hunnit komma upp till ca 1450-1500. De långsiktiga risk-möjlighetsförhållandena är nämligen klart ansträngda. Aktievärderingarna är redan relativt höga, de finansiella obalanserna är stora och centralbankerna för en långsiktigt mycket riskabel penningpolitik.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto