Home > Analys: OMXS30 är översålt och kan snart vända uppåt igen

Analys: OMXS30 är översålt och kan snart vända uppåt igen

OMXS30 ligger i en långsiktigt uppåtgående trend och har tidigare fått köpsignaler med en uppgångspotential till minst 1420-1450. Kortsiktigt har dock indexet visat på svaghet. OMXS30 är nu emellertid tydligt översålt och skulle därför lätt kunna börja vända uppåt igen.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. OMXS30 gick då ner 0,3 procent till 1386,04. Hittills i år har därmed indexet gått upp med ca 4,0 procent.

Som vi skrev i förra veckans OMXS30-analys är slutet av juni en säsongsmässigt väldigt svag börsperiod. Detta brukar förklaras med att många aktörer vill dra ner på sina kortsiktiga positioner inför sommaren och att större placerare vill göra justeringar av sina aktieinnehav inför halvårsbokslutet. Normalt sett så brukar detta vara klart strax efter midsommar. Under resten av sommaren brukar sedan börsen vanligtvis ha en något starkare period för att sedan toppa av någon gång i augusti.

Anmärkningsvärt är att OMXS30, trots en så säsongsmässigt svag börsperiod, som mest endast har gått ner ca 2,2 procent från sitt årshögsta 1410,1 den 11 juni. Detta vittnar om ett fortsatt starkt underliggande köptryck på börsen.

Den underliggande börsstyrka kommer sig av ett fortsatt stort överskott av riskvilligt kapital som i sin tur kommer från de stora centralbankernas extremt expansiva penningpolitik. Finansmarknaderna översköljs av nytryckta digitala pengar, räntorna är rekordlåga och placeringsalternativen som kan ge någon rimlig avkastning är få. Därför strömmar en flod av billiga pengar över till världens aktiemarknader. Nu ökar i och för sig mängden nyintroduktioner på börserna som drar kapital men fortfarande är nettoflödet av riskvilligt kapital till börserna klart positivt.

Det är svårt att veta hur länge till centralbanker som amerikanska Fed och japanska BoJ kan fortsätta ha kontroll över världens finansmarknader innan förtroendet för deras expansiva penningpolitik försvinner och förloppet riskerar att bli okontrollerbart. Centralbankernas framgångsrika finansiella doping kan fortgå flera veckor, månader eller kanske till och med flera år till. En viktig pusselbit är här de amerikanska långräntorna. Så länge de inte börjar rusa uppåt så har Fed kontroll på läget. Skulle långräntorna dock börja skena uppåt är risken stor att läget på världens finansmarknader, och då tyvärr även på den svenska börsen, snabbt kan bli betydligt sämre.

Men så länge som vår ”kanariefågel i gruvan”, de låga amerikanska långräntorna, lever så kan börshaussen fortsätta ett bra tag till.

Tidigare i juni visade Stochastic-indikatorna att OMXS30 var överköpt. Men nu visar indikatorn tvärtom att börsen istället är tydligt översåld. I och med att den långa trenden, vilket vi definierar efter lutningen på 200 dagarsmedeltalskurvan, är fortsatt uppåtriktad ökar nu möjligheten betydligt för att OMXS30 snart ska vända uppåt. En kortsiktig köpsignal skulle erhållas om indexet skulle stänga över det lilla motståndet vid ca 1392. Sedan har OMXS30 också ett motståndsområde vid årshögsta nivån vid ca 1410.

I och med att börsen är översåld, trenderna pekar uppåt och inte minst det faktum att OMXS30 tidigare fått köpsignaler som indikerar en kortsiktig uppgångspotential till minst ca 1420-1450 så snarast förväntar vi oss att Stockholmsbörsen snart bottnar ur, får någon typ av köpsignal och sedan vänder uppåt med full kraft.

Men, men, börsen har överraskat förr och därför är det viktigt att bevaka olika stöd- och stop lossnivåer så att riskerna i ens agerande kan hållas på en acceptabel nivå.

OMXS30 har ett kortsiktigt stödområde kring ca 1372-1382 som borde ha goda möjligheter att hålla i detta läge. Under det finns det sedan också intressanta stödnivåer vid ca 1350, ca 1342 och inte minst vid ca 1318 att bevaka. Det är dock först om indexet etablerar sig under det viktiga stödet vid ca 1318 som några långsiktigt riktigt starka säljsignaler skulle erhållas. Nedgångar dessförinnan ser vi främst som potentiellt intressanta köplägen.

Därför fortsätter vi att rekommendera, även för kortsiktigt inriktade placerare, att framför allt hänga med på den långa uppåtriktade trenden. Köp helst på rekyler för att få bäst risk-möjlighetsförhållande. Det är emellertid då mycket viktigt med en disciplinerad risk- och stop losshantering. För du vill inte sitta med felaktiga positioner om börsklimatet skulle bli kraftigt försämrat. Var också gärna lite extra försiktig om indexet gått över 1420. Sätt då till exempel tajtare stop losser.

Långsiktiga placerare rekommenderar vi liksom tidigare att successivt sälja av och dra ner risknivåerna på större uppgångar. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till ca 1450-1500. Aktievärderingarna är nämligen relativt höga, de finansiella obalanserna är stora och centralbankerna för en långsiktigt väldigt riskabel penningpolitik. Allt detta medför att de långsiktiga risk-möjlighetsförhållandena är klart ansträngda.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto