Home > Analys: OMXS30 är översålt

Analys: OMXS30 är översålt

OMXS30 ligger i nedåtriktade trender och har de senaste veckorna fått ett stort antal säljsignaler. Nu är dock indexet så pass översålt att en studs uppåt verkar ligga i korten. En kortsiktig köpsignal erhålls om OMXS30 etablerar sig över motståndet vid ca 1307. Strax ovanför finns det dock motståndsnivåer redan vid ca 1322 och ca 1340 som kan bli svåra att passera. Kortsiktig säljsignal erhålls om OMXS30 istället stänger under stödet vid ca 1270. På långsikt dock stödnivån vid ca 1247 betydligt viktigare.

Stockholmsbörsen har den senaste veckan fortsatt sin oroliga bana nedåt. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned 1,3 procent och slutade på 1298,38. Årets utveckling ligger därmed på -10,3 procent och -6,8 procent inklusive utdelningar.

Det som framför allt gjort investerarna nervösa den senaste tiden är vilket utfall den brittiska omröstningen om EU, som äger rum på torsdag, kommer att få. Brexit eller Bremain? Mot slutet av förra veckan ökade hoppet något om ett Bremain vilket stärkte börshumöret.

Men finansmarknaden gillar inte osäkerhet. Därför står nu många placerare vid sidan om börserna och inväntar beskeden. Så vad som väntar efter ett eventuellt Brexit är nog inte lika självklart som det kanske verkar. Ett vanligt agerande på börsen är nämligen att man säljer på ryktet och köper på nyheten.

Börssäsongsmässigt så skulle det också stämma in väldigt bra med en nedgång i samband med omröstningen. Och en uppgång därefter. För aktiemarknaden når ofta en tillfällig botten kring midsommar. Sedan brukar börsen stabilisera sig och gå upp under juli. Men detta är bara ett genomsnittligt beteende. Det behöver givetvis inte bli så varje år.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Börsen är nu också rejält översåld. Stochastic-indikatorn på OMXS30 visar detta genom att vara nere på låga nivåer. Detta är emellertid ingen köpsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend. Men man kan då däremot öka beredskapen på att OMXS30 lättare kan göra en uppåtrekyl inom den nedåtgående trenden.

Skulle OMXS30 studsa upp ifrån detta översålda läge erhålls en kortsiktig köpsignal om indexet etablerar sig över motståndet vid ca 1307. Skulle detta ske under en låg handelsaktivitet, typ med börsomsättningar under 20 miljarder per dag, så finns det sedan stor risk att uppgången fastnar kring motstånden vid ca 1322 och ca 1340.

Det är först om OMXS30 skulle etablera sig över motståndet vid ca 1383, gärna då under en relativt hög handelsaktivitet, som en långsiktigt riktigt stark köpsignal erhålls.

Dessförinnan ser vi först och främst uppgångar som potentiella sälj- eller blankningstillfällen för den mer långsiktige placeraren. Särskilt så länge som handelsvolymsambanden fortsätter att vara så negativa.

Analys OMXS30

Ser vi på den långa trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, så är den fortfarande envist nedåtriktad. Dessutom befinner sig indexet under sin 200 dagarskurvan. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har också vänt nedåt.

OMXS30 har de senaste veckorna fått ett antal säljsignaler. Senast när stöden vid ca 1322 och ca 1300 bröts. Som lägst var indexet nere vid ca 1270 förra veckan. Där har nu ett intressant stödområde bildats. Stänger OMXS30 under 1270 erhålls en ny säljsignal. Men nästa starka stödnivå finns sedan vid ca 1247. Det är också den stödnivån som ur ett långsiktigt perspektiv är särskilt viktig.

I veckodiagrammet nedan ser vi att OMXS30 vänt upp ifrån ca 1247 vid två viktiga tillfällen. Det ena var den 16 oktober år 2014 och den andra den 11 februari i år. Båda gångerna var det också årslägsta för respektive år.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1247, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls därför en långsiktigt mycket stark säljsignal.

Nedgångspotentialen ser då betydande ut. Lite viktigare stödnivåer finns nämligen sedan först vid ca 1100- och ca 1000-nivåerna.

I det veckodiagrammet ser man också att en mycket långsiktig uppåtgående trendlinje, som startade kring årsskiftet 2008-2009, nu ligger och ger stöd vid ca 1270-1280. Alltså i området vi var nere som lägst vid förra veckan.

Man ser där också det tydliga mönstret med successivt allt lägre och lägre både toppar och bottnar som OMXS30 haft sedan våren 2015. Detta mönster behöver brytas för att indexet ska kunna få långsiktigt riktigt intressanta köpsignaler.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Agerar man däremot med betydligt kortsiktigare tidsperspektiv kan det dock vara intressant att köpa för uppgång redan om OMXS30 bryter upp över motståndet vid ca 1307. Särskilt nu när indexet, på dagsbasis i alla fall, är så översålt.

Sikta sedan i första hand på uppgångar till motståndsnivåerna vid ca 1322 och ca 1340. I andra hand upp till motståndsnivåerna vid ca 1370 och ca 1383.

Analys OMXS30

Ta emellertid gärna betydligt mindre handelspositioner än normalt. Och sätt tajta stopplosser. Till exempel om OMXS30 stänger under den lägsta nivån dagen innan. För de längre trenderna är nedåtriktade och handelsvolymsambanden är negativa. Och inte minst därför att aktiemarknaden kan bli mycket volatil i samband med den brittiska EU-omröstningen.

Om istället OMXS30 bryter under stödet vid ca 1270 erhålls nya säljsignaler. I så fall kan den kortsiktige aktören satsa på nedgång till först och främst stödet vid ca 1247.

För mer långsiktigt inriktade placeringar rekommenderar vi fortsatt mycket stor försiktighet. Gör helst inga nya köp för uppgång innan mycket tydliga köpsignaler, under en relativt hög handelsaktivitet, först erhållits.

Så länge sådana köpsignaler inte erhållits rekommenderar vi också att man säljer av, gärna under uppgångsdagar, eventuella kvarvarande index- och aktieinnehav. Som alternativ till att sälja rakt av kan man använda sig av tajta stopp losser även för sådana mer långsiktiga innehav.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto