Home > Analys: OMXS30 ”Den perfekta stormen”

Analys: OMXS30 ”Den perfekta stormen”

Vi har haft en börsuppgång under låga volymer både i Sverige och internationellt under sommaren. OMXS30 har gått upp från som lägst 941,1 den 4 juni till som mest 1 093,7 den 20 augusti. Detta innebär en uppgång på 16,2%. OMXS30 står i skrivande stund på 1 055,27.

Risken är att vi nu laddat upp för börsens motsvarighet till storfilmen ”Den perfekta stormen” med George Clonney från 2000. Då var det ett är en ovanligt intensivt stormmönster som satte de överraskade yrkesfiskers liv i fara. Nu har vi på börsen en situation där en ovanlig kombination av omständigheter riskerar att dramatiskt försämra börsläget.

Att börserna går upp under låg, och som nu till och med rekordlåg handelsvolym, ett tydlig varningstecken på att den uppåtgående trenden är högst osäker. Det indikerar att det inte är de kapitalstarka långsiktiga börsaktörerna som är de dominerande köparna när börsen går upp. Snarare är det i stället kortsiktiga aktörer, som till exempel täcker sina korta positioner, som dominerar.

Börsens aktörer har också invaggats i ett bedrägligt lugn vilket bland annat visat sig i mycket låga värden på det amerikanska VIX-index. VIX-indexet, nu på 15,1 och som lägst 13,3 i augusti, mäter den implicita volatiliteten på optionsmarknaden i USA. Det är ett mått på hur orolig börsutvecklingen förväntas bli den närmaste tiden.

Nu indikerar alltså VIX-indexet att marknadens aktörer har positionerat sig för att börsen ska en väldigt lugn utveckling framöver. När “alla” är inställda på något dylikt brukar vanligtvis utvecklingen riskera att bli den motsatta.

Dessutom har alltså många potentiella blankningsaktörer har köpt tillbaka sina blankningar, dragloket Kina håller på att ställa om från en investeringsinriktad ekonomi med stor efterfrågan på råvaror till en mer konsumtionsinriktad ekonomi (vad kommer då hända hos de råvaruexportsberoende tillväxtländerna, hos Boliden, hos Atlas Copco och så vidare?) och det är minst sagt osäkra konjukturutsikter hos de övriga stora världsekonomierna.

Som lök på laxen har vi givetvis också de krisande EU-länderna som fortfarande kan ha många lik kvar i sina garderober.

Det är också framförallt hoppet om stora ECB-interventioner i obligationsmarknaden som bidragit till sommarens kursuppgången. Inte så mycket ökade vinstprognoser eller ett ökat intresse för större aktieinvesteringar hos långsiktiga och kapitalstarka aktörer.

Jag har i tidigare analyser i våras och i början av sommaren skrivit att börsen skulle bottna ur och gå upp under sommaren. Se till exempel vår analys av OMXS30 den 25 juni. Jag har då siktat på ett sommarrally som skulle hålla på till augusti-september nå upp till första hand ca 1 050-1 070 och i andra hand till ca 1 085-1090 på OMXS30.

OMXS30 har nu väl uppnått våra målområden för denna uppgång. Vi närmar oss istället en säsongsmässigt betydligt svagare börsperiod. Risken finns också att detta sommarrally bara är en uppåtgående rekyl, ett bearmarket rally, i en mer långsktig nedåtgåend trend.

Tittar man till exempel i månadsdiagrammet nedan ser vi att OMXS30 ligger långsiktigt i en stor triangelformation. Topparna har succesivt kommit på allt lägre och lägre nivåer de senaste 15 åren.

Analys OMXS30
OMXS30 (Månadsdiagram)

Trendlinjer som sammanbinder de tidigare topparna visar nu på kraftiga motståndsområden kring ca 1 100 och ca 1 180 på OMXS30.

Notera också att uppgångarna de senaste åren tenderar att inte riktigt nå upp till trendlinjemotstånden. Det är inte ett styrketecken. Tvärtom. Det indikerar också att sannolikheten är hög att även denna topp inte heller riktigt ska nå upp till närmaste trendlinje som i dagläget, lite mer exakt, ligger vid ca 1 105.

Man ser också att OMXS30 har långsiktigt viktiga stödnivåer först vid ca 833 och ca 670 områdena.

Går man istället över till ett dagsdiagram på OMXS30 ser man att den långa trenden, som vi definierar som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är uppåtriktad. Även den kortare trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad.

Man ser också i dagsdiagrammet att OMXS30 har viktiga motståndsområden vid ca 1 085-1094 och ca 1 105-1 127.

OMXS30 har emellertid nu givit en mindre säljsignal när indexet gick under stödet vid ca 1 071. OMXS30 har dock en uppåtgående trendlinje som i dagsläget ger stöd vid ca 1 058 och en horisontella stödnivå som håller emot vid ca 1 053.

Skulle OMXS30 idag stänga under 1 058 får indexet ytterliggare en säljsignal.

För att OMXS30 ska få en kraftfullare säljsignal måste dock indexet etablera sig under stödnivån vid ca 1 053. Då siktar jag på att indexet först och främst ska komma att testa stödnivån vid ca 1 004. Under det har OMXS30 också viktiga stödnivåerna kring ca 971 och 941.

Jag kan då inte heller utesluta att OMXS30 startat en nedgång som på längre sikt även ska testa de klart lägre stödnivåerna som är markerade i månadsdiagrammet.

Därför rekommenderar jag försiktighet med aktieexponeringar. Risken är nämligen stor att man inte hinner agera i tid om marknaden med kraft vänder nedåt.

Det kanske är bättre att vara tacksam för den uppgång som varit, sälja och avvakta läget? Skulle OMXS30 senare, och mot förmodan, under stor handelsvolym bryta över moståndsnivån vid 1 100-1 127 kan man alltid köpa tillbaka sina aktier.

Risken, eller kanske snarare, möjligheten emellertid stor att man istället kan köpa tillbaka dom på betydligt lägre kursnivåer senare i år.

Vill man trots allt ha kvar aktier så rekommenderar jag att man ”dansar nära utgången”. Ha relativt små aktiepositioner, sälj på eventuella uppgångar och använd närliggande stop losser.

Blankar man så rekommenderar jag att man gör det på eventuella uppgångar. Detta för att få att så bra förhållande mellan risk och potentiell vinst som möjligt. Ta också relativt små positioner då den långa trenden fortfarande är uppåtriktad.

Sikta på nedgångar till först och främst ca 1 004. I andra hand till ca 940-970.

Stop loss på blankningar om OMXS30 stänger över något av motstånden 1 094, 1 110 eller 1 127. Allt beroende på var och ens riskpreferenser. Flytta ner stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.