Home > Analys: OMXS30 håller emot bra, trots alla orosmoln

Analys: OMXS30 håller emot bra, trots alla orosmoln

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend, men har den senaste tiden tvekat i den kortsiktiga utvecklingen. Trots alla orosmoln ser dock indexet ganska starkt ut. Skulle OMX30 etablera sig över motståndet vid ca 1292 erhålls en stark köpsignal. Särskilt om detta skulle ske till en hög handelsaktivitet. På samma sätt erhålls en säljsignal om indexet istället skulle etablera sig under stödet vid ca 1234.

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick förra veckan upp med 1,2 procent och slutade på 1266,4. Hittills i år har indexet gått upp med 14,6 procent.

Under veckan var OMXS30 emellertid nere på 1234 som lägst efter att först fått kortsiktiga säljsignaler när stödnivån vid ca 1250 bröts. Nedgången skedde dock under en relativt blygsam handelsvolym vilket indikerade att nedgången skulle kunna bli både relativt liten och kortvarig.

När det sedan kom signaler om en korttidslösning på skuldtaket i USA så vände marknaden upp från sitt översålda läge och etablerade sig över 1250 nivån igen. Även uppgången har emellertid skett under låga handelsvolymer vilket visar på en väldigt avvaktande hållning från stora delar av placeringskollektivet. Man vill helt enkelt rätta ut frågetecknen kring skuldtaksproblematiken i USA innan man agerar. Dessutom har man USA:s budgetkris och de kommande rapporterna att fundera över. Inte undra på att handelsvolymerna är låga.

På den positiva sidan kan man dock konstatera att den underliggande kraften i marknaden är väldigt stark i och med att marknaden orkar hålla sig relativt stilla trots alla osäkerhetmoment. Börsen skulle lika gärna kunna ha gått ner kraftigt på all denna oro. Dessutom klara börserna av detta i en säsongsmässigt mycket svag period. Oktober månad, börskraschmånaden nummer ett, brukar nämligen oftast sluta på minus.

Till detta kan läggas att många fundamentala analytiker muttrar om att ”konstigt, vi analytikerna drar ner på vinstprognoserna och börsen bara fortsätter att gå upp”.

Svaret på denna underliggande börsstyrka stavas finansiell doping. Det är som bekant centralbankerna med amerikanska Fed i spetsen som trycker nya digitala pengar i en sällan skådad omfattning. För ungefär ett år accelererade detta fenomen då Japans nyvalda regering radikalt la om Japans penningpolitik så att även de aggressivt började trycka nya pengar. Detta triggade då i sin tur FED och ECB att öka sina stimulanser för annars skulle deras valutor stärkas för mycket gentemot yenen.

Fed trycker nu 85 miljarder nya USD varje månad och europeiska ECB är inte så mycket sämre dom. ECB lånar i princip ut obegränsade summor till låg ränta till EU:s banker som kan lämna statsobligationer i sina krisande stater som säkerhet. Hur säkert känns det? Förutom att detta är en dold subvention av bankerna så innebär det också att ECB trycker nya pengar som via dessa mellanhänder går direkt till krisländer som Frankrike, Spanien och Italien. Riskmässigt sett, för bankerna och skattebetalarna, och etiskt sett till ECB:s egna regler är detta förfarande mycket tveksamt.

Centralbankerna försöker med detta konstgjorda och synnerligen riskabelt sätt förgäves kickstarta sina ekonomier. Sedeltryckeriet ger nämligen tyvärr en väldigt dålig utväxling i form av ökad BNP-utveckling, nya investeringar och nya jobb. Det mesta av denna pengaflod fastnar istället hos bankerna och i de övriga finansiella marknaderna. Detta är dock, kortsiktigt, mycket bra för aktiemarknaderna. Så därför kan börsen vara stark trots sänkta vinstprognoser, budgetkriser och skuldtakshot från USA.

När väl baksmällan av detta historiskt sett exempellösa penningtryckeri väl kommer kan det dock bli ganska besvärligt. När detta riskerar ske är dock mer osäkert. Teoretiskt sett skulle detta massiva sedeltryckeri kunna fortsätta flera år till, men förtroendet för dessa inflaterade valutor skulle också kunna försvinna helt plötsligt. Förtroendekrisen kan till exempel komma ge sig i uttryck i kraftigt stigande långräntor, vilket vi nu också börjat se de senaste månaderna.

Därför är det av stor vikt att som kortsiktig börsaktör konsekvent använda sig av stop losser och annan riskhantering. Börserna kan nämligen fortsätta sina likviditetsdrivna uppåtgående trender ett bra tag till, men risknivån är hög. Det är också därför som vi rekommenderar mer långsiktiga placerare att använda överdrivna kursuppgångar till att successivt sälja av sina aktieinnehav och lägga sig mer och mer likvid.

Ser vi sedan på trenderna på börsen kan man konstatera att den långa trenden för OMXS30, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är dock oregelbunden och lite mer osäker. Skulle OMXS30 emellertid nu fortsätta uppåt det minsta lilla kommer även den korta trenden vända uppåt.

Stochastic-indikatorn visar också på att OMXS30 kan vara på gång att bli lite piggare. Indikatorn har vänt upp från ett översålt läge och då även givit ifrån sig en köpindikation.

Då OMXS30 på nytt etablerade sig över 1250 nivån erhölls en liten köpsignal. Detta skedde dock som tidigare beskrivet under en låg handelsaktivitet, vilket förtar signalstyrkan betydligt. Indexet, som i skrivande stund ligger på 1266,4, har också ett antal kortsiktigt viktiga motståndsnivåer strax ovanför sig.

Motstånden ligger vid ca 1269 och ca 1280 och dessutom finns det en uppåtgående trendlinje som för närvarande ger ett motståndsområde vid ca 1274. Detta trendlinjemotstånd flyttas upp med 2-3 punkter per dag.

För att få en köpsignal av lite starkare dignitet måste OMXS30 emellertid även etablera sig över motståndsområdet vid ca 1292. I så fall siktar vi på nytt på uppgångar till först och främst ca 1300-1320 och i andra hand till ca 1400. Det är dock viktigt att uppgångarna sker till en ökad handelsaktivitet för att eventuella köpsignaler ska se pålitliga ut. Gärna börsomsättningar på minst 15 miljarder under uppgångsdagarna.

Strategin för den kortsiktige aktören föreslås därför fortsatt vara att köpa OMXS30 på nedåtriktade rekyler. Det är då viktigt med ett disciplinerat stop loss agerande för att rikstagandet ska vara kontrollerat. Sikta sedan först och främst på uppgångar till motståndsnivån vid ca 1292. Skulle uppgångarna ske till relativt höga handelsvolymer, gärna över 15 miljarder, kan man istället sikta på uppgångar till ca 1300-1320. Ha definitivt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1234.  Flytta sedan successivt upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För den lite mer långsiktige placeraren fortsätter vi som ovan beskrivet att rekommendera att man använda alla lite större uppgångar till att successivt sälja av sina aktieinnehav och lägga sig mer likvid.  På lite längre sikt ser nämligen risknivån väldigt hög ut på börsen jämfört med uppgångspotentialen.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto