Home > Analys: OMXS30 har fått ännu fler säljsignaler

Analys: OMXS30 har fått ännu fler säljsignaler

OMXS30 har den senaste veckan fått fler kortsiktigt intressanta säljsignaler då även stöden vid ca 1339 och ca 1322 brutits. Nästa viktiga stödnivå ligger vid ca 1300. Långsiktigt är dock stödet vid ca 1247 absolut viktigast. För att bryta det negativa scenariot och få riktigt starka köpsignaler behöver OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1383 under en relativt hög handelsaktivitet. Men den långa trenden pekar tyvärr fortfarande nedåt och både säsongs- och handelsvolymmöntren är negativa. Så även om indexet snart börjar bli översålt så ser potentialen än så länge ut att vara störst på nedsidan.

Stockholmsbörsen började förra veckan starkt men föll till slut tillbaka och avslutade med en lite större nedgång. Storbolagsindexet OMXS30 gick därmed ned 2,3 procent och slutade, den av nationaldagen förkortade handelsveckan, på 1315,06. Utvecklingen i år ligger därmed på -9,1 procent. Tar man emellertid hänsyn till förfallna utdelningar på de underliggande aktierna i OMXS30 ligger nedgången på -5,6 procent.

Det är framför allt Storbritanniens kommande folkomröstningen den 23 juni om EU och ett avstannat oljeprisrally som nu har skapat stor osäkerhet på världens alla börser. I denna allmänna riskaversion har placerare sedan bytt ut aktier mot det som betraktas som säkrare alternativ i form av statsobligationer, guld och US dollar.

Även den senaste så svaga jobbrapporten ifrån USA har givit utrymme för förnyad tillväxtoro. I och för sig har det gjort att oron för räntehöjningar avtagit. Men detta har då istället pressat ner de för OMXS30 så indextunga bankaktierna.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

En i sammanhanget inte helt oväsentlig sak är också uppgifterna om att storinvesteraren George Soros nuvarande drag är att blanka amerikanska aktier. Senaste gången Soros direkt ingrep i förvaltningen av sin hedgefond var år 2007. Då gick fonden mycket framgångsrikt kort i amerikanska bostadsobligationer inför bostadsobligationskraschen. Så psykologiskt är det lättförståeligt om även detta dämpat börshumöret hos placerarna.

OMXS30 har under veckan också fått nya kortsiktiga säljsignaler då både stöden vid ca 1348-1352, ca 1339 och ca 1322 brutits. På längre sikt erhålls i och för sig viktigare säljsignaler om även stöden vid ca 1300 och ca 1247 bryts. Men en större nedgång skulle kunna börja på detta viset.

Analys OMXS30

Särskilt om man beaktar möjligheten att vårens uppgångar ifrån botten vid 1247,1 den 11 februari till 1431,6 den 14 mars bara är större uppåtriktad rekyl i en ännu större nedgångfas som började våren 2015. I så fall blir risken påtaglig för såväl brott av den mycket viktiga stödnivån vid ca 1247 och som påföljande relativt kraftiga nedgångar.

Det som ökar risken för detta är att börsen nu kommit in den statistiskt sett så dåliga börshalvåret maj till oktober, att handelsvolymsambanden är fortsatt negativa och inte minst för att den långa trenden på OMXS30 envist fortsätter att peka nedåt.

OMXS30 visar nämligen upp ett långsiktigt mönster av fallande toppar och bottnar och befinner sig också under sin 200 dagarsmedeltalskurva som dessutom är fallande.

Analys OMXS30

Men även om riskerna är stora för detta utfall så är det än så länge dock bara en arbetshypotes. För innan man binder sig allt för hårt vid ett visst scenario gäller det att först avvakta bekräftande signaler på detsamma. Som alltså skulle vara ett brott av stödnivån vid ca 1247 under en relativt hög handelsaktivitet

Kortsiktigt har emellertid alltså OMXS30 fått tydliga säljsignaler. Men samtidigt närmar sig indexet den viktiga stödnivån vid ca 1300 och Stochastic-indikatorn visar att indexet börjar bli översålt.

Det senare är absolut ingen köpsignal. Indexet kan fortsätta att vara översålt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Men det ökar möjligheten för tillfälliga studsar uppåt vid första bästa positiva nyhetsflöde.

Skulle OMXS30 rekylera uppåt finns det motståndsnivåer som tar emot vid ca 1322, ca 1348-1352, ca 1370 och ca 1383. Sker eventuella uppgångar under en relativt låg handelsaktivitet ser vi de dock först och främst som potentiella säljtillfällen.

Samtidigt är det kortsiktiga säsongsmönstret förnärvarande negativt. Börsen brukar nämligen ha en svag period under andra halvan av juni. Ofta nås en tillfällig botten kring midsommar. Under juli brukar sedan rapportperioden stimulera till uppgångar. Dessa brukar sedan nå sin topp och ta slut någon gång i augusti.

Sammantaget så ser riskerna stora ut för OMXS30. Troligen får vi se ett test av både stödnivåerna vid ca 1300, ca 1280 och den väldigt viktiga stödnivån vid ca 1247 de närmaste månaderna.

Skulle OMXS30 etablera sig under 1247, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet med börsomsättningar på väl över 20 miljarder per dag, erhålls starka säljsignaler med betydande nedgångspotential. Nedgångarna kommer då troligen även bli volatila med stora kast både upp och ned.

För att bryta denna negativa tekniska analysbild behöver OMXS30 etablera sig över viktiga motståndsnivåer under en ökande handelsaktivitet. Skulle till exempel motstånden vid ca 1383 eller vid ca 1432 brytas med börsomsättningar på över 25 miljarder per dag erhålls långsiktigt mycket intressanta köpsignaler. Men innan något liknande inträffat, så dominerar långsiktigt sett, den mer negativa bilden för OMXS30.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Den kortsiktigt inriktade placeraren rekommenderar vi framförallt att agera efter de nu erhållna säljsignalerna. Precis som vi rekommenderade i förra veckans OMXS30-analys. Då agerar man dessutom i linje både med den långa trendens riktning och som med handelsvolym- och säsongsmönstren.

Men samtidigt kan det vara bra att ta hem vinst då och då på nedgångspositioner. Särskilt nu när OMXS30 är i närheten av stödnivån vid ca 1300 och då indexet börjar bli översålt. För även om indexet kanske inte bottnar ut här och vänder upp i en stor uppgång, så kan nedgångsfaser ofta vara väldigt volatila.

Så även om indexet nu startat en stor nedåtriktad rörelse, som kanske ska ta OMXS30 ned till 1000 i höst, så kan de uppåtriktade rekylerna under resans gång bli överraskande stora.

Därför kanske den försiktige aktören också väljer att ta nya positioner för nedgång fram för allt vid tillfälliga uppåtriktade rekyler. En studs upp till motståndsnivån vid ca 1339 vore till exempel mycket intressant att kunna agera på. Vänta då bara helst först på en reversal- eller någon annan typ av säljsignal. Sätt sedan en stopp strax över den senaste tidens högsta nivå. Så ökar säkerheten i handeln.

För mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. Invänta helst att tydliga och långsiktigt riktigt starka köpsignaler, under en relativt hög handelsaktivitet, först erhållits innan nya köp görs.

Innan detta skett rekommenderar vi också, i alla fall ur ett strikt teknisk analys perspektiv, att eventuella uppgångar framförallt använts till att sälja av kvarvarande långsiktiga index- och aktieinnehav. Sätt också gärna relativt tajta stopp losser, som man successivt flyttar upp, även för dessa innehav. Och om inte förr, ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1247.

Tags:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.