Home > Analys: OMXS30 har fått fler säljsignaler

Analys: OMXS30 har fått fler säljsignaler

OMXS30 har under förra veckan fått fler säljsignaler att lägga till de tidigare. Handelsvolymmönstret är fortsatt negativt vilket förstärker signalvärdet i de erhållna säljsignalerna. Indexet är nu dock översålt och en stödnivå finns redan vid ca 1480. Köpsignal erhålls om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 1507. Men så länge som inga tydliga vändningssignaler eller andra köpsignaler erhållits siktar vi på nedgångar till först och främst ca 1380-1420.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen fortsatte förra veckan brant nedåt. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned med hela 5,8 procent. Årets uppgång har därmed reducerats till 2,1 procent. Med aktieutdelningar medräknat ligger uppgången på 5,6 procent.

Nedgången följde på en internationell tillväxtoro för främst utvecklingsländerna med Kina i spetsen. Nedgången i olja och andra råvarupriser satte särskild press mineral- och de internationellt så indextunga oljebolagen. Även andra konjunkturkänsliga bolag har givetvis drabbats. Sedan är det en annan sak att på lite längre sikt så är det snarast väldigt positivt för världskonjunkturen med dessa kraftiga råvaruprisnedgångar. Särskilt i de flesta av OECD-länderna. Men den effekten kommer först senare. Kortsiktigt är det främst negativt.

Det försämrade börsklimatet har dock också satt press på andra sektorer, som teknologiaktierna, där placerarna snabbt ville rädda hem de vinster finns efter flera års kraftiga kursuppgångar. Dessutom finns det nu en ökad risk för lite större internationella kreditsmällar. Oljefrackingbolagen som står för ca 20 procent av den amerikanska junkbondsmarknaden är till exempel illa ute med nuvarande mycket låga oljepriser. Även Brasilien är hårt drabbat. Vilka banker och hedgefonder har exponeringar emot dessa?

Vi har nu alltså ett börspsykologiskt krisläge där stor osäkerhet råder. Dessa brukar sluta med en större panikartad utförsäljning där det säljs aktier till betydligt lägre kurser än bara några veckor tidigare. Ser man tecken i diagrammen på panikartade utförsäljningar så kan botten då vara nära. Är vi där ännu? Inte nödvändigtvis.

Får vi dock snart se en börsdag med stora kursnedgångar intradag som avslutas med en stark kursuppgång på slutet av dagen börjar det bli intressant. Man får då en lång svans i candlestick kurstapeln, en Bullish Hammer- eller Doji-formation, eller en spikformation i stapeldiagrammet. Detta är ofta ett bra tecken på att köparna återigen ska börja dominera handeln. Särskilt om handelsvolymen är minst lika stor under uppgången som under nedgången.

Så kursuppgångar under stor handelsaktivitet jämfört med den under nedgångarna är något som vi håller extra utkik på. Hittills har det dock tyvärr snarast varit det motsatta. Det har varit klart större börsomsättningar under nedgångsdagar än annars.

OMXS30 fick förra veckan nya säljsignaler när stöden vid ca 1573, ca 1550 och ca 1507 bröts. Att indexet stängde under 1507, dessutom under en relativt hög handelsaktivitet, gav en extra stark säljsignal. Så länge inga köpsignaler syns till siktar vi därför på nedgångar till i första hand ca 1380-1420 området.

Stochastic-indikatorn visar dock på att börsen är väldigt översåld. Men det är som vi i tidigare analyser betonat ingen köpsignal i sig självt. Indexet kan fortsätta att vara översåld en längre tid om det kommit in i en stark trend. Man kan däremot då lättare få dessa uppåtrekyler inom den nedåtgående trenden.

OMXS30 har också en kortsiktigt intressant stödnivå redan vid ca 1480. Men med tanke på alla säljsignaler och det negativa handelsvolymmönstret så vill vi först se en tydlig köpsignal under relativt hög handelsaktivitet innan vi börjar spekulera i att börsen bottnat ut.

För att få en köpsignal så kan man till exempel bevaka om man ser den ovan beskrivna Hammer- eller Doji-formationen. Eller om motståndsnivåerna vid ca 1507, ca 1550 eller ca 1573 bryts under en relativt hög handelsaktivitet. Bryts till exempel 1507 däremot under låg börshandel kan det vara klokt att avvakta med alltför aggressiva positioner för uppgång. Risken är då nämligen stor att nedgångarna fortsätter i senare läge. Men skulle sedan till exempel motståndet vid ca 1550 brytas under en stor börsaktivitet minskar risken för detta betydligt.

Ser vi på trenderna så är den korta trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, tydligt nedåtriktad sedan mitten av månaden. Den riktigt långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är dock fortfarande uppåtriktad. Vilken den har varit sedan januari 2013.

Säsongsmönstret inger kortsiktigt inte heller så mycket hopp. I och för sig brukar det under september kunna vara en liten uppgång i mitten av månaden. Men generellt sett så är september-oktober ganska besvärliga börsmånader med många kast hit och dit, falska utbrott och oftast en negativ börsutveckling.

I oktober brukar det dock kunna erbjudas bra lite mer långsiktiga köptillfällen. Många stora kursnedgångar har nämligen bottnat ut just i oktober. Sedan brukar börshalvåret november till maj kunna var en betydligt bättre börsperiod än den vi nu genomlider.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den kortsiktigt inriktade aktören har nu mycket intressanta dagar. Kursrörelserna ser ut kunna bli fortsatt stora. Både upp och ner. Just nu dominerar säljsignalerna. Så uppåtriktade rekyler under en relativt liten börshandel ser framförallt ut som bra lägen att blanka och ta positioner för nedgång på.

Sikta i så fall först och främst på nedgångar till ca 1480. Och i andra hand till ca 1380-1420. Ta dock gärna lite mindre positionsstorlekar än vanligt och sätt tajta stoppar. För skulle marknaden helt plötsligt bottna ur kan uppgången bli betydande.

Ska man agera för uppgång så invänta då gärna ganska klara köpsignaler först. Typ tydliga bottenformationer. Eller genombrott av viktiga motståndsnivåer som den vid ca 1507 under relativt hög börsaktivitet. Sätt en tajt stopp. Till exempel strax under dagen dessförinnans lägsta kurs.

Agerar man med mer långsiktiga placeringshorisonter börjar det nog snart dyka upp intressanta köplägen. Särskilt i oktober brukar ju sådana erhållas. Men kanske marknaden är lite tidig i år? Vi rekommenderar emellertid att man avvaktar med köp tills mycket tydliga köpsignaler, gärna under stor handelsaktivitet, först erhållits. Säsongsmässigt så är det också oftast idealiskt att avvakta med långsiktiga köp tills i oktober.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto