Home > Analys: OMXS30 har fått köpsignaler

Analys: OMXS30 har fått köpsignaler

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger i uppåtgående trender. Så länge som stödnivåerna vid ca 1250-1258 håller siktar vi på uppgångar till ca 1300-1320.

OMXS30 har den senaste veckan gått upp med 1,4 procent till 1265,99. Som högst var indexet uppe på 1274,2 den 11 september. I och med detta fick OMXS30 också nya köpsignaler då motståndet vid ca 1266 bröts.

Handelsvolymen vid den senaste tidens uppgångar har dessutom visat en liten tendens till att vara något högre än tidigare vilket stärker ett fortsatt uppgångsscenario.

Köpsignalerna på OMXS30 indikerar att indexet nu borde kunna komma upp till ca 1300-1320 området. En brasklapp måste dock lämnas in angående den prognosen. När OMXS30 tidigare i augusti gick över motståndet vid ca 1258 och fick en motsvarande köpsignal som nu lyckades indexet nämligen bara hålla sig över 1258 under två handelsdagar. Köpsignalen kom då under en relativt låg handelsvolym och visade sig då inte helt överraskande att vara falsk. Köpsignaler under låg handelsvolym är som bekant inte riktigt att lita på.

Nu skedde genombrottet alltså under lite större handelsvolym vilket gör att denna köpsignal ser något mer pålitligt ut. Samtidigt är dock säsongsmönstret klart negativt för fortsatta uppgångar och börsen konstlat uppdriven av den finansiella dopingen som centralbankerna i framförallt USA och Japan bidrar med. Bortsett från allt detta så är pekar dock en stor mängd andra faktorer på att börsen kortsiktigt ska fortsätta uppåt.

Det är framförallt att risken för ett amerikansk anfall på Syrien kortsiktigt verkar vara helt bortblåsta som släppt loss alla försiktighetsspärrar på världens börser.

Med Syrienkonflikten borta från aktiemarknadens fokus dominerar istället positiva konjunktursignaler från olika delar av världen samtidigt som de penningpolitiska stimulanserna från centralbankerna fortsätter att elda på börsuppgångarna.

Nu får vi se hur länge aktiemarknaderna får vara i fred från negativa makro- och krigshändelser. Kina har till exempel den senaste tiden visat upp positiva tillväxtsiffror. Senare i år kan dock bli en betydande avmattning där. Amerikanska centralbanken Fed har också signalerat att de så småningom ska börja trappa ner på sina finansiella stödprogram.

Men allt detta får nog bli ett senare bekymmer. Kortsiktigt lever nu världens börser, och därmed också OMXS30, i den bästa av alla världar och tolkar allt i rosenrött.

I den tekniska analysen kan vi också konstatera att OMXS30 förutom att ha fått köpsignaler både kortsiktigt och långsiktigt ligger i uppåtgående trender. Så länge som stödnivåerna vid ca 1250-1258 håller ser det därför ut som om indexet har goda möjligheter att komma upp till motståndsområdet kring 1300-1320.

Bland enskilda aktier ser framförallt de konjunkturkänsliga aktierna fortsatt väldigt bra ut i diagrammen. Det kommer sig troligen från att många stora kapitalförvaltare tidigare under året lagt sig väldigt underviktade i denna typ av aktier.

Den senaste tidens konjunkturoptimism har sedan satt igång en stor omviktningsprocess som antagligen kan fortsätta ett antal veckor till. När sedan denna process är avslutad blir börsen återigen väldigt känslig för negativa konjunktursignaler.

På risksidan kan också noteras att för att OMXS30 i detta läget ska få några tydliga säljsignaler så måste indexet etablera sig under stödnivåerna vid ca 1250-1258. Då finns det en uppenbar risk att indexet ska ned och testa stödnivåerna vid ca 1198-1205 igen. Långsiktigt får dock OMXS30 inte några riktigt starka säljsignaler förrän stödnivå vid ca 1109-1120 bryts. Dit ner är det nu över 13 procent. Så för närvarande ser det väldigt avlägset ut.

Stochastic-indikatorn pekar i och för sig på att OMXS30 är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden.

Har man tidigare tagit positioner för nedgång på OMXS30 i och med att vi närmade oss motståndsnivåerna vid ca 1258-1266 bör dessa av försiktighets skäl nu vara utstoppade och avvecklade då indexet gick över 1266.

Agerar man kortsiktigt skulle nu förslagsvis istället en intressant strategi kunna vara att köpa OMXS30 på alla nedåtriktade rekyler. Sikta sedan på uppgångar till ca 1300-1320 området. Stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1250. Flytta sedan upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För den lite mer långsiktige placeraren fortsätter vi att rekommendera att använda alla lite större uppåtriktade rörelser till att successivt sälja av innehav och lägga sig mer likvid.

Den långsiktiga uppsidan ser nämligen relativt begränsad ut jämfört med risknivån. Nedsidan skulle också kunna vara betydande på OMXS30 utifall att börsen vänder nedåt från dessa nivåer. Det innebär att senare under hösten, eller kanske nästa år, skulle det kunna dyka upp många goda möjligheter att köpa tillbaka dessa innehav till betydligt lägre kurser.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto