Home > Analys: OMXS30 har fått köpsignaler

Analys: OMXS30 har fått köpsignaler

OMXS30 har fått nya köpsignaler då motståndet vid ca 1424 passerats. Uppgångspotentialen de närmaste månaderna ser ut att vara till minst ca 1490-1550. Kortsiktigt är dock indexet överköpt. Det är också viktigt att vara medveten om att börsuppgången troligtvis är helt beroende av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp under en relativt lugn handel. En kraftigare rörelsen uppåt kom framförallt under veckans sista handelsdag. Storbolagsindexet OMXS30 gick under veckan upp med 2,3 procent till 1447,53. Indexets uppgång i år ligger därmed på 8,6 procent. Lägger man till årets utdelningar på de i indexet ingående aktierna hamnar uppgången istället på 12,6 procent.

Fredagens uppgång kom efter att kinesiska centralbanken gått ut med besked om att styrräntan sänkts. Även europeiska ECBs ordförande Mario Draghi kom med positiva kommentarer kring ECBs ambitioner att vid behov ”öka pressen och ytterliggare bredda de kanaler inom vilka vi intervenerar, genom att förändra storleken, takten och sammansättningen av våra tillgångsköp”. Allt detta gjorde de internationella finansmarknaderna, och därmed också Stockholmsbörsen, blev ännu mer övertygade att centralbankerna kommer att fortsätta med sin extremt expansiva penningpolitik under överskådlig tid.

Att centralbankerna fortsätter med sitt ivriga sedeltryckande och sin övriga finansiella doping är den absolut viktigaste positiva börsfaktorn som vi ser det. För var ska alla nytryckta pengar placeras när räntorna nu oftast ligger kring nära noll? Ja, mycket av detta stigande överskott av riskvilligt kapital lär fortsätta att strömma till börsen.

Sedan blir det inte så mycket sämre av att bolagsrapporterna de senaste kvartalen oftast varit bättre än förväntat, att börsen de närmaste månaderna är inne i en säsongsmässigt stark period och att både oljepriset och den svenska valutan fortsätter att vara nedpressade. Det senare är så klart särskilt gynnsamt för de svenska exportföretagen.

I och med uppgången så fick OMXS30 nya köpsignaler då både motstånden vid ca 1424 och ca 1432 bröts. Dessutom så var handelsvolymen relativt stor under fredagens uppgång, 16,3 miljarder, vilket är en klart positiv faktor. Det förstärker signalvärdet betydligt för den senaste tidens köpsignaler.

Köpsignalerna indikerar en uppgångspotential för OMXS30 till minst ca 1490-1550 de närmaste månaderna. Däremot så är dock börsen klart överköpt i det kortsiktiga perspektivet. Det ser man till exempel på att Stochastic-indikatorn nu är uppe på höga nivåer.

Dessutom så visar Stochastic-indikatorn upp en negativ divergens relativt OMXS30-indexets utveckling. Med negativa divergens i detta sammanhang menas att när indexet når nya toppar på allt högre och högre nivåer så får istället indikatorn nya toppar på allt lägre och lägre nivåer.

Överköptheten och den negativa divergensen är emellertid inga starka säljsignaler i sig självt. De är mer att betrakta som varningssignaler. Indexet kan nämligen fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

En sak att beakta är dock att OMXS30 de senaste åren i och för sig ofta legat i en långsiktigt stigande trend. Så också nu. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är återigen tydligt uppåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad.

Men OMXS30 har ofta hackat sig uppåt. Vi har fått genombrott av tidigare årshögsta, sedan en kort uppgång, som sedan snabbt förbytts i en vinsthemtagningsrekyl. Nedgången har då ofta varit på en till sex veckor och då också drivit ner indexet en bra bit under utbrottsnivån. Sedan har emellertid säljtrycket snabbt ebbat ut.

För börsaktörerna har egentligen ett stort placeringsbehov då centralbankernas extremt expansiva penningpolitik hela tiden skapar ett stigande överskott av riskvilligt kapital. Så sedan har det inte behövts mycket för att det underliggande köptrycket ska pressa upp indexet till nya årshögstanivåer. Som sedan skapat vinsthemtagningsrekyler och så vidare.

Så skulle OMXS30 nu fortsätta sin hackiga färd uppåt kan indexet kanske få en vinsthemtagningsrekyl i mitten av december. För just vecka 50-51 brukar kunna vara lite extra svaga. Vi får se om det blir så i år också.

Skulle OMXS30 få sådana nedåtriktade rekyler finns det stödnivåer redan vid ca 1432 och ca 1424. Men risken är dock att även en relativt kortsiktig vinsthemtagningsrekyl kan få ner indexet till stödnivåerna vid ca 1410, 1396 och kanske även ned till det vid ca 1380.

Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dock endast som potentiella köptillfällen. Det är först om de sker under stor handelsvolym på klart över 15 miljarder under en handelsdag, eller om de etablerar OMXS30 under stödet vid ca 1380, som eventuella nedgångar ger några mer betydelsefulla säljsignaler.

Så rekommendationen för kortsiktigt inriktade placerare är att hänga med på den uppåtriktade trenden. Köp dock helst för uppgång vid nedåtriktade rekyler. Nu är indexet överköpt så var gärna lite försiktig med positionsstorlekarna och var noga med att kontinuerligt flytta upp stopparna så att vinsterna säkras.

Även för mer långsiktiga positioner har nu läget, i alla fall kortsiktigt, räddats av centralbankernas fortsatt expansiva agerande. Det finns nu goda möjligheter att börserna i stort kan hållas uppe till kanske i alla fall april-maj nästa år. Men det är viktigt att vara medveten om att börsuppgångarna är delvis konstlade och att de är helt beroende av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik. Konjunkturläget är dessutom osäkert och de finansiella obalanserna världen över är mycket stora.

I denna långsiktigt väldigt riskabla situation så blir därför rekommendationen att passa på att dra ner på de långsiktiga positionerna vid alla eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till 1490-1550-nivån.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto