Home > Analys: OMXS30 har fått köpsignaler

Analys: OMXS30 har fått köpsignaler

OMXS30 har fått nya starka köpsignaler då indexet gick över 1480-nivån under en relativt hög handelsaktivitet. OMXS30 har nu nått upp till vårt långsiktiga målområde vid ca 1500-1550. Skulle dock indexet orka etablera sig över motståndet vid 1548, all-time-high nivån från år 2000, så siktar vi på en uppgång till minst ca 1600. Stöd finns vid ca 1500, ca 1480 och ca 1420.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan kraftigt upp under en relativt stora handelsvolymer. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med hela 3,7 procent till 1523,80. Indexets uppgång i år har därmed ökat till 4,0 procent.

Det som framförallt satte fart på börsen under veckan var att den europeiska centralbanken ECB sjösatte ett mycket stort program med kvantitativa lättnader som dessutom var något större än förväntat.

ECB:s program är på 60 miljarder euro, det vill säga ca 560 miljarder kronor, per månad fram till september 2016.

Med kvantitativa lättnader menas en, i alla fall tidigare, okonventionell penningpolitisk åtgärd där centralbanken med nya pengar köper räntepapper, i första hand på statsobligationsmarknaden, för att på så sätt öka mängden pengar i ekonomin.

Man gör detta för att få igång ekonomin och för att få fart på inflationen. Tanken är då också att företagen ska börja investera i nya fabriker och i ny tillverkningskapacitet. På så sätt att ska nya jobb skapas.

Problemet är dock att företagen troligen inte vågar investera i ny tillverkningskapacitet då efterfrågan från slutkonsumenten inte ökar så mycket. I så fall kommer alla dessa nytryckta digitala pengar istället fastna hos banker och i det övriga finansiella systemet. Pengarna kommer alltså inte ut i den reala ekonomin där de skulle kunna göra nytta genom att nya jobb skulle skapas.

Nu riskerar det istället bli så att denna pengaflod spär på det stora överskottet av riskvilligt kapital som tidigare skapats via andra liknande penningpolitiska program från framförallt amerikanska Fed och japanska BoJ.

Så vad vi har att se fram emot är ett fortsatt drivhusklimat på världens börser där ett stigande överskott av riskvilligt kapital febrilt letar avkastningsmöjligheter i en noll- eller till och minusräntemiljö. Placeringsalternativen som ger en något så när rimlig avkastning är få. Vi kan därför också förvänta oss en fortsatt stigande fastighetsmarknad.

Allt detta riskerar givetvis att skapa rejäla finansiella bubblor. Redan nu är värderingarna i många fall klart ansträngda.

En positiv faktor som möjligtvis kan rädda situtionen, i alla fall delvis, är de sjunkande oljepriserna. Skulle oljepriserna lite mer långsiktigt kunna hålla sig på låga nivåer, typ 40-70 USD per fat, ökar nämligen köpkraften avsevärt hos konsumenterna i OECD-länderna.

Det finns starka politiska krafter som vill hålla nere oljepriserna. Så förutsättningarna finns faktiskt för att detta ska mildra smällen, som historiskt sätt alltid kommer efter en så kraftig och okontrollerad skuldexpansion i samhället.

En finansiell bubbla kan också hålla på att blåsas upp under längre tid än man kan tro. Kanske kan denna hålla på flera år till? Vem vet? Men den kan också sluta i år. Vi kommer dock se tydliga tecken på detta i den tekniska analysens kursdiagram.

Så att som trendföljande aktieplacerare är det bara att hänga på trenden uppåt. Och sedan vara väldigt disciplinerad med att sätta och att successivt flytta upp sin stoppar!

OMXS30 fick en kraftig köpsignal när motståndet vid ca 1480 passerades under en relativt hög handelsvolym. Den kortsiktiga uppgångspotentialen på den signalen är till minst ca 1540-1560. Som högst förra veckan hann också OMXS30 upp till 1540,91.

Vårt målområde för OMXS30 sedan mycket lång tid tillbaka är som bekant ca 1500-1550. Redan i höstas fick dock OMXS30 köpsignaler som indikerade en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1600. Men vid ca 1550, eller för att vara exakt 1547,9 som kommer ifrån all-time-high den 7 mars år 2000, har OMXS30 ett starkt motståndsområde. Därför har vi haft kvar vårt långsiktiga målområde på 1500-1550.

Men då vi säsongsmässigt är inne i en stark period som slutar först i april-maj, OMXS30 nu redan i januari gått upp till 1540 och dessutom då handelsvolymmönstret är så klart positivt ser OMXS30 ut ha goda möjligheter att minst kunna gå upp till 1600 de närmaste månaderna.

Om OMXS30 skulle få ännu en köpsignal och etablera sig över motståndet vid ca 1548 så siktar vi sedan därför på en uppgång till minst ca 1600. Särskilt om börsomsättningen under uppgångsdagarna förtsätter att vara högre än den under nedgångsdagarna.

Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är fortsatt uppåtriktade.

Stochastic-indikatorn visar å andra sidan att OMXS30 är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle OMXS30 få en sådan nedåtriktad rekyl finns det en liten stödnivå vid ca 1500 och sedan viktigare stödnivåer vid ca 1480 och ca 1420. Långsiktigt är det dock väldigt viktigt att stödområdet vid ca 1380-1386 håller. Om det inte gör det får nämligen OMXS30 ganska allvarliga säljsignaler. Vid nuvarande indexnivå känns det emellertid som vi har ett betryggande avstånd dit. Men, saker och ting kan ändras fort..

Så länge som 1380-1386-stödet håller så ser vi däremot varje nedgång som ett potentiellt intressant köptillfälle. Särskilt om nedgångsdagarna fortsätter att ha en relativt låg börsomsättning.

Vid rekylköp vill vi dock helst att OMXS30 ska bli ordentligt översålt och sedan vända upp och få någon typ av vändnings- och köpsignal. Sedan sätter man en stopp om OMXS30 skulle gå under de senaste dagarnas lägsta nivå eller under den i övrigt närmast liggande stödnivån.

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi liksom tidigare att framför allt försöka att agera för uppgång. Risken är oftast klart lägre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning. Det är emellertid fortfarande då mycket viktigt att vara noggrann både med sin riskhantering och då särskilt sin stopp bevakning.

För mer långsiktiga index- och aktieinnehav rekommenderar att man av försiktighets skäl är beredd att sälja av dessa på alla eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. I synnerhet som OMXS30 nu kommit upp till vårt gamla målområde kring ca 1500-1550.

Är man lite mer vågad med sina långsiktiga innehav kan man dock försöka hänga kvar ett tag till. Börsen har en rimligt hög sannolikhet att vara stark minst till och med utdelningssäsongen i vår. Men de långsiktiga riskerna är höga. Det finns stora finansiella oblanser i världen och börsuppgångarna är beroende av centralbankernas finansiella doping.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto