Home > Analys: OMXS30 har fått köpsignaler

Analys: OMXS30 har fått köpsignaler

OMXS30 har fått köpsignaler då indexet tydligt etablerat sig över både motståndsområdet vid ca 1380-1400 och över sin 200-dagarsmedeltalskurva. Handelsvolymmönstret är dock inte helt övertygande och börsens säsongsmönster är besvärligt i augusti-oktober. Därför siktar därför först och främst stegvis på uppgångar till motstånden vid ca 1432, ca 1460 och ca 1500. Viktigt stödområde finns vid ca 1380-1400.

Stockholmsbörsen har den senaste veckan haft en stark utveckling under sommarlåg handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex gick upp med 2,6 procent till 1414,21. Årets utveckling ligger därmed på -2,2 procent och på +1,7 procent med hänsyn till utdelningar.

Riskaptiten fortsätter att vara hög på världens börser efter positiva konjunktursignaler framförallt ifrån USA och då börsanalytikerna justerat upp estimaten efter halvårsrapporterna. Brexit och de geopolitiska tillstånden stör inte heller börsen så mycket i dagsläget.

Även om situationen i Syrien, Turkiet med flera andra ställen är förfärligt så är det ur ett börsperspektiv relativt stabilt. Och vi har tyvärr också vant oss vid upprepade terrordåd i våra närområden. Nu verkar Putin vara på gång att eskalera situationen i Ukraina. Vi får se om börserna kommer att reagera fortsatt lugnt även på en eventuell upptrappning av detta krig.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler då indexet bröt över motstånden vid ca 1397-1400. Även om handelsaktiviteten de senaste veckorna har varit något ökande under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna är denna tendens inte särskilt stor. De absoluta börsomsättningarna är också klart lägre nu under sommarmånaderna än annars.

Så även om den kortsiktiga trenden är tydligt uppåtriktad är svårt att dra några långsiktigt riktigt säkra slutsatser av dessa köpsignaler.

Stochastic-indikatorn visar också att OMXS30 befinner sig i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Men risken ökar då för kortsiktiga vinsthemtagningar vid viktiga motståndsnivåer eller vid negativa nyhetsflöden.

Börsens säsongsmönster är nu också inne i en besvärlig period. I augusti har börsen historiskt sett ofta toppat av och sedan i huvudsak gått ner i september och oktober. Men denna vanliga säsongsrytm behöver inte stämma varje år. I år gick ju till exempel OMXS30 ned kraftigt under den vanligtvis så starka börsmånaden januari.

Analys OMXS30

Så trots dessa intressanta köpsignaler i OMXS30 siktar vi därför främst ”bara” på ett test av det viktiga motståndsområdet vid ca 1432.

Men skulle OMXS30 etablera sig över 1432 nivå under en hög börsomsättning, helst en bra bit över 20 miljarder per dag, erhålls däremot en stark och långsiktigt intressant köpsignal. Uppgångspotentialen på lite sikt ser då ut att vara betydande.

Skulle däremot handelsvolymen fortsätta att vara blygsam vid ett eventuellt brott av 1432 fortsätter vi att ta ett steg i taget. Då siktar vi främst på en uppgång till nästa intressanta motståndsnivå vid ca 1460. Och bryts även detta motstånd siktar vi sedan på den psykologiskt viktiga nivån vid ca 1500.

OMXS30 har nu också etablerat sig en bit över 200 dagars medeltalskurvan som i skrivande stund ligger på 1384. Nivån för denna medeltalskurva är mycket viktig för många placerare. Så att så länge OMXS30 ligger över denna så är det väldigt positivt för börsklimatet.

Den långa trenden betraktar vi dock som negativ så länge som denna långa medeltalskurva är nedåtriktad. Vilket alltså fortfarande är fallet.

Det långsiktiga mönstret med successivt fallande toppar och bottnar är dessvärre också intakt.

Detta mönster bryts emellertid om OMXS30 etablerar sig över motståndet vid ca 1432. Skulle dessutom detta ske under en relativt hög handelsaktivitet kommer troligen det hittills inte särskilt positiva handelsvolymsambanden slå över i ett betydligt mer positivt läge.

I veckodiagrammet nedan ser vi också OMXS30 även på veckobasis är i en överköpt situation. Och att börsomsättningarna de senaste veckorna varit relativt låga.

Analys OMXS30

Agerar man med kortsiktiga tidshorisonter så är dock köpsignalerna tydliga och trenden är uppåtriktad. I timdiagrammet nedan ser att man kan ligga för uppgång så länge som trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 1410 är obruten. Där finns också en horisontell stödnivå.

Analys OMXS30

Sikta på uppgångar till först och främst 1420. Bryts det motståndet erhålls en ny köpsignal och då siktar vi på en uppgång till ca 1430-1432. Där finns det ett mycket tydligt och starkt motstånd som riskerar framkalla vinsthemtagning ifrån många börsaktörer. Så man kanske ska sälja på 1429? Etablerar sig OMXS30 sedan över 1432, särskilt om detta skulle ske med en ökande börsomsättning, så kan man köpa för uppgång igen.

Sätt tajta stoppar. Förslagsvis strax under den uppåtgående trendlinjen som nu ligger vid ca 1410. Eller om OMXS30 stänger under dagen innans lägsta nivå.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

För mer långsiktiga strategier börjar det se bättre ut än tidigare. Detta i och med att OMXS30 både etablerat sig över motståndsområdet vid ca 1380-1400 och över 200 dagars medeltalskurvan.

Tyvärr är handelsvolymsambanden fortfarande tveksamma och börsen inne i en säsongsmässigt besvärlig period. Så viss försiktighet rekommenderas fortfarande. Om man nu köper index och aktier mer långsiktigt så placera gärna en stopp ut i fall att OMXS30 återigen etablerar sig under 200 dagars medeltalskurvan.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto