Home > Analys: OMXS30 har fått köpsignaler i en stark upptrend

Analys: OMXS30 har fått köpsignaler i en stark upptrend

OMXS30 som ligger i en stark uppåtriktad trend har nu fått nya köpsignaler när det bröt över motståndet vid ca 1338. Vi siktar först och främst på uppgångar till ca 1390, men indexet har också goda förutsättningar att de närmaste månaderna komma upp till ca 1460-1470. Det är först om OMXS30 mot förmodan skulle etablera sig under stödet vid ca 1253 som vi får någon långsiktigt lite viktigare säljsignal.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick förra veckan upp med 1,5 procent till 1350,39. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 1,3 procent.

Uppgången gjorde också att OMXS30 fick nya köpsignaler när det gick över motståndsområdet kring 1338. Vi skrev också i förra veckans OMXS30 analys att ”Det ser snarast ut som om indexet laddar upp inför just detta”, det vill säga att bryta över 1338.

Denna köpsignal kan läggas till alla andra köpsignaler indexet fått den senaste månaden. Den starkast köpsignalen var den när OMXS30 etablerade sig över 2007 års högsta nivå vid ca 1322. Den köpsignalen indikerar en uppgångspotential till ca 1460-1470, vilket är ca 8 procent från indexnivån i skrivande stund. Vi kan inte ens utesluta att OMXS30 senare i år kommer att gå upp och testa sitt gamla alla tider högsta, sitt all time high, vid 1547,9 från den 7 mars år 2000. Dit är det nu ”bara” 14,6 procent.

Vi tar dock ett steg i taget och vårt första målområde för denna uppgång är vid ca 1390. Det finns nämligen ett gammalt motståndsområde kring ca 1392 som skulle kunna orsaka problem för vidare uppgångar. Efter det finns det också motståndsnivåer vid ca 1445, och ca 1455. Möjligheterna ser dock väldigt goda ut för att OMXS30 under första halvåret ska kunna gå upp till vårt andra målområde kring 1460.

Detta bland annat då volymsambanden varit klart positivt den senaste tiden. Handelsvolymen har ofta varit tydligt högre under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna. Det stärker signalvärdet betydligt på de köpsignalerna vi nu fått.

Sedan är också säsongsmönstret nu mycket gynnsamt för fortsatta uppgångar de närmaste månaderna. Dessutom är både den korta trenden, som vi definerar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, och den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, tydligt uppåtriktade.

Stochasticindikatorn är dock sedan i slutet av december på höga nivåer och visar därmed på att aktiemarknaden är överköpt. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle OMXS30 göra en nedåtriktad rekyl finns det stödnivåer vid ca 1338, ca 1323-1320 och ca 1313 som troligtvis väl kan fånga upp eventuella nedgångar. Under dessa finns sedan också viktiga stödnivåer vid ca 1285 och ca 1253. Det är emellertid först om indexet mot förmodan skulle etablera sig under stödet vid ca 1253, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, som vi skulle erhålla någon långsiktigt riktigt viktig sälsignal. Nedgångar dessförinnan betraktar vi främst som fina inköpsmöjligheter.

De rekyler vi hittills fått har dock varit väldigt små och kortvariga. Det antyder en väldig underliggande styrka i marknaden. Denna styrka kommer, som vi ser det, först och främst från centralbankerna i USA och Japan som för en extremt expansiv penningpolitik.

Dessa centralbanker, Fed och BoJ, överöser världen med nytryckta digitala pengar som dock till stor del fastnar i det finansiella systemet. Pengarna kommer alltså tyvärr inte riktigt ut till den reala ekonomin där de kunnat göra nytta genom investeringar i ny produktionskapacitet och i nya jobb. Istället gör denna pengafloden att räntorna blir konstlat nedpressade och därmed också att placeringsalternativen som skulle kunna ge någon nämnvärd avkastning blir väldigt få. Mycket av dessa nytryckta pengar flödar därför över till aktiemarknaderna. Så länge denna politik fortsätter kommer det således finnas ett överskott av riskvilligt kapital som slåss om ett begränsat utbud av aktier. Och tja, då bara måste börsen gå upp.

Troligtvis fortsätter centralbankerna med denna stimulanspolitik som dopar finansmarknaderna minst ett antal månader till. Konjunkturläget är för närvarande nämligen väldigt känsligt och skört. Skulle däremot till exempel råvarupriser som koppar och zink gå upp kraftigt, typ med 50-100 procent, eller om arbetsmarknadsstatistiken i USA skulle bli kraftigt bättre så kan centralbankerna känna sig tvingade att avveckla sina penningpolitiska stimulansprogram i förtid. I så fall riskerar börsklimatet snabbt bli betydligt sämre.

Men tills det händer ser förutsättningarna väldigt goda ut för en fortsatt positiv börsutveckling. Och sådana här likviditetsdrivna kursrallyn kan lätt fortsätta längre och driva upp aktiemarknaderna betydligt högre än man kan föreställa sig.

Den kommande rapportperioden som för Sveriges del drar igång på allvar med SKFs rapport den 28 januari kan givetvis orsaka mer eller mindre kraftiga nedgångar för enskilda bolag som inte möter upp förväntningarna. Däremot finns det på grund av likviditetsöverkottet goda förutsättningar för att aktiemarknaden i stort kommer vara relativt förlåtande för negativa nyheter och i stället reagera väldigt positivt på positiva överaskningar.

Vårt huvudsakliga scenario så länge som stödet vid ca 1253 håller är därför att OMXS30 under första halvåret ska upp till ca 1460-1470. Vi tar dock ett steg i taget och vårt första målområde är ca 1390.

För den kortsiktigt inriktade aktören fortsätter vi därför att rekommendera att ligga för uppgång, konsekvent agera i den långa uppåtgående trendens riktning och att köpa OMXS30 på alla nedåtriktade rekyler. Sikta på uppgångar till i första hand ca 1390-1400. I andra hand till ca 1460-1470. Sätt gärna en stop loss om indexet stänger under närmast liggande stödnivå. Ha dock särskilt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1253. Flytta också upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För den långsiktige placeraren fortsätter vi att rekommendera att vara beredd att sälja aktier på större och eventuellt lite överdrivna uppgångar de närmaste månaderna för att sedan lägga sig mer likvid. Börsuppgångarna är framförallt drivna av centralbankernas extremt expansiva finanspolitik och inte av mer långsiktigt hållbara och fundamentalt sunda faktorer. Detta gör att risknivån på lite längre sikt är tämligen hög. Förr eller senare riskerar nämligen en kännbar baksmälla komma på centralbankernas finansiella doping.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto