Home > Analys: OMXS30 har fått köpsignaler men är överköpt

Analys: OMXS30 har fått köpsignaler men är överköpt

OMXS30 har den senaste veckan fått flera kortsiktiga köpsignaler. Indexet är dock överköpt och ligger strax under ett viktigt motstånd vid ca 1383. Uppgångarna sker också under en relativt låg handelsaktivitet och den långa trenden är fortfarande nedåtriktad vilket ökar risken för bakslag. Stödnivåer finns vid ca 1367, ca 1346, ca 1300, ca 1275. Långsiktigt är emellertid stödet vid ca 1240-1247 betydligt viktigare.

Stockholmsbörsen gick förra veckan kraftigt upp under relativt stillsam handel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avancerade hela 3,5 procent till 1372,8. Årets nedgång har därmed reducerats till -5,1 procent. Tar man hänsyn till förfallna utdelningar ligger nedgången på endast -1,3 procent.

Börsen är nu mitt i rapportsäsongen som kan orsaka stora kast i enskilda aktier. För de aktier som ingår i OMXS30 så har Atlas Copco, SEB och SHB gått upp efter sina rapporter. Däremot blev rapportreaktionen negativ för Getinge.

OMXS30 har under veckan haft en stark underton som delvis kommer av starka makrosiffror ifrån USA, signaler ifrån Japan där den omvalda premiärministern sägs överväga massiva stimulanspaket, och att många placerare tidigare hade en osedvanligt hög kassaandel inför Storbritanniens omröstning om EU. Pengar som nu till viss del letar sig tillbaka till börserna.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Riskviljan har därmed börjat återvända. Nu fortsätter rapportsäsongen, bolag med svensk exponering verkar gynnas och det ser ljusare ut i USA. Men investerarna kan vara nyckfulla och sentimentet på börsen kan därmed svänga snabbt. Särskilt med fortsatt politisk osäkerhet i Europa, inte minst efter kuppförsöket i Turkiet, kraftlös industrikonjunktur och svaga signaler från den brittiska ekonomin.

OMXS30 har den senaste veckan fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. Det är positivt. Köpsignalerna erhölls när motstånden vid ca 1331, ca 1346 och ca 1367 bröts. Men uppgången har skett under en relativt låg handelsaktivitet vilket sätter ett frågetecken för dess långsiktiga hållbarhet.

Den korta trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har dock tack vare denna uppgång vänt uppåt. Den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande nedåtriktad.

OMXS30 har det senaste året fått många kortsiktiga köpsignaler under låg börsomsättningen som senare snabbt avlösts av nya säljsignaler. Dessutom så ligger indexet kvar i intervallet 1350-1383 som vi tidigare pekat ut som ett starkt motståndsområde.

Analys OMXS30

Så för att köpsignalerna ska se långsiktigt riktigt intressanta ut behöver OMXS30 dels etablera sig över motståndet vid ca 1383. Dessutom ska handelsaktiviteten under uppgångsdagarna helst också börja bli betydligt högre än den under nedgångsdagarna. Hittills har nämligen det tidigare så negativa handelsvolymmönstret bestått.

Får OMXS30 emellertid köpsignaler, genom att till exempel bryta över motstånden vid ca 1383, ca 1432 och ca 1460, med börsomsättningar på väl över 20 miljarder per dag ser läget helt plötsligt betydligt mer positivt ut. Men innan detta skett ser vi uppgångar främst som potentiella säljtillfällen.

Stochastic-indikatorn för OMXS30 är nu också uppe på höga och överköpta nivåer. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Men man kan då öka beredskapen på att OMXS30 lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

OMXS30 får kortsiktigt intressanta säljsignaler om stöden vid ca 1367, ca 1346, ca 1300 och ca 1275 bryts. På riktigt långsikt är dock stödet vid ca 1240-1247 betydligt viktigare.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 etablera sig under stöden med en relativt låg handelsaktivitet siktar vi på nedgångar först och främst ned till nästa stödnivå. Skulle däremot nedgångarna börja ske under hög handel, till exempel med börsomsättningar på minst 20 miljarder, ökar risken betydligt för ett nytt test av den viktiga stödnivån vid ca 1240-1247. Här har indexet bottnat ut 4-5 gånger sedan vintern 2013. Varav två gånger i år.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 i ett senare läge etablera sig under stödet vid ca 1240-1247 erhålls en långsiktigt stark säljsignal. I så fall ser nedgångspotentialen betydande ut.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Agera man med kortsiktiga strategier och då gått in för uppgång efter de nyligen erhållna köpsignalerna rekommenderar vi att man gör det med mindre handelspositionsstorlekar än vanligt. Och att man är alert med sin stopp hantering.

För OMXS30 är överköpt och den långa trenden är nedåtriktad. Kasten kan upp och ned kan därför lätt bli både snabba och stora.

Ha till exempel en stopp om OMXS30 stänger under dagen innans lägsta nivå.

Då OMXS30 blivit överköpt var därför också extra vaksam på svaghetssignaler. Vid en reversal eller någon annan typ av säljsignal kan man ta position för nedgång. Till exempel om OMXS30 stänger under stödet vid ca 1367. Sätt även då dock en tajt stopp. Förslagsvis strax över dagen innans högsta nivå. Flytta sedan ned stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Är det mer långsiktiga placeringsstrategier som används så rekommenderar vi fortsatt försiktighet. Gör helst inga nya köp för uppgång innan tydliga köpsignaler, under en hög handelsaktivitet, först erhållits.

Innan detta skett rekommenderar vi att uppgångar framförallt använts till att sälja av eventuella kvarvarande långsiktiga index- och aktieinnehav. Särskilt som nu när OMXS30 går upp utan att handelsaktiviteten vid uppgångsdagarna ökat väsentligt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto