Home > Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler ifrån ett översålt läge

Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler ifrån ett översålt läge

OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler då motstånden vid ca 1320-1326 bröts ifrån ett översålt läge. De närmaste motståndsområdena ligger nu vid ca 1369-1389, ca 1410 och ca 1460. Handelsvolymmönstret är dock fortsatt negativt och de längre trenderna är nedåtriktade. Så länge detta består finns det fortsatt stor risk för nya nedgångar. Stödnivåer finns vid ca 1320-1326, ca 1283 och ca 1250.


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick kraftigt upp förra veckan. Storbolagsindexet OMXS30 ökade till 1361,36 vilket innebar en uppgång på hela 4,3 procent. Årets nedgång har därmed reducerats till -5,9 procent.

Uppgången kom framförallt på fredagen då den svenska börsen i likhet med andra börser gjorde en stor uppåtrörelse som en reaktion på en upphämtning i oljepriset och optimism efter ECB:s besked under torsdagen. ECB-chefen Mario Draghi lät räntan ligga stilla men skickade samtidigt signaler om ytterligare penningpolitiska stimulanser i början av mars. Vilket drog upp riskviljan på finansmarknaderna.

Annars är många börsaktörer väldigt avvaktande inför rapportperioden. I Sverige drar den igång på allvar denna vecka. Hur blir resultaten och vad vågar företagsledarna säga om framtiden? Utvecklingen för de enskilda företagens aktier riskerar att bli väldigt volatil.

Många aktier är översålda så en positiv rapportreaktion kan bli betydande. Samtidigt som negativa rapportöverraskningar troligen kommer att resultera i fortsatta kursfall.

I den tekniska analysen fick OMXS30 i fredags kortsiktigt intressanta köpsignaler när motståndsnivåerna vid ca 1320-1326 och 1349 passerades. Indexet var dessförinnan kraftigt översålt och reaktionen blev också snabb och stor. Dessvärre var handelsvolymen relativt blygsam under uppgången. Handelsaktiviteten har varit betydligt större under många av nedgångsdagarna. Det är inte bra.

Så länge detta negativa handelsvolymmönster består blir det långsiktiga signalvärdet av köpsignaler väldigt tveksamt. Risken är nämligen då stor att köparna främst är kortsiktiga spekulanter som vid första bästa tveksamhet lika gärna kan vara säljare igen. I så fall riskerar OMXS30 att efter en hastig uppgång sedan falla tillbaka lika snabbt som det gått upp.

OMXS30 har nu starka motståndsområden vid ca 1369-1389, ca 1410 och ca 1460. Skulle indexet orka etablera sig över något av dessa under en relativt hög handelsaktivitet blir köpsignalerna dock betydligt starkare.

Särskilt om motståndet vid ca 1460 bryts erhålls en långsiktigt intressant köpsignal. För först då kan man börja anse att det nedåtgående trendmönstret med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar som OMXS30 haft sedan sommaren 2015 brutits.

OMXS30 får kortsiktiga säljsignaler om stödnivåer kring ca 1349 och ca 1320-1326 skulle brytas. Men den viktigaste stödnivån ligger nu vid årslägsta nivån ca 1283. Passeras den siktar vi först och främst på nedgångar till ca 1250.

Stochastic-indikatorn har fått en köpindikation ifrån ett översålt läge. Det förstärker signalvärdet ifrån köpsignalen i själva OMXS30-diagrammet. Synd bara att börsomsättningen var så låg när köpsignalen erhölls.

En annan sak som manar till viss en försiktighet beträffande köpsignalernas styrka är att trenderna för OMXS30 än så länge fortfarande pekar styvnackat nedåt. Förutom mönstret med lägre och lägre bottnar och toppar så är nämligen både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, nedåtriktade.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Använder man sig av kortsiktiga strategier kan man se området mellan stöden kring ca 1320-1326 och motstånden vid ca 1380-1389 som ett tradingområde. Alltså köp vid stöden och sälj/gå kort vid motstånden.

Sätt emellertid tajta stoppar då marknaden är väldigt volatil. I och med det negativa handelsvolymmönstret och styrkan i den långa nedgångstrenden bör man nog också vara extra försiktig med storleken på eventuella uppgångspositioner.

Utbrott ur tradingområdet 1320 till 1389, särskilt om de sker med extra stor handelsaktivitet, är dock intressant att agera på. Om säljsignal, sikta på ca 1283 i första hand och ca 1250 i andra hand. Om köpsignal sikta på ca 1410, ca 1432 och sedan ca 1460. Men viktigt, flytta med stopparna i positionens riktning.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi fortsatt försiktighet. Avvakta helst mycket tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet innan köp görs. Skulle emellertid OMXS30 komma ned till stödområdet vid ca 1250 kan dock den riskbenägne börja göra mindre köp. Sätt då stoppar strax under den senaste lägsta nivån. Sedan kan man öka på köpen om uppgångarna börjar ske under en stigande handelsaktivet.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto