Home > Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler

Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp med 0,7 procent till 1313,20. Hittills i år har därmed indexet gått ner med 1,5 procent. OMXS30 som ligger i en långsiktigt uppåtgående trend har nu fått kortsiktig köpsignaler från ett översålt läge. Indexet har motståndsnivåer vid ca 1327, ca 1338 men framförallt vid ca 1359. Viktiga stödnivåer finns vid ca 1276 och ca 1253.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Under veckan var dock indexet nere på låga 1275,6 för att sedan snabbt vända upp. De tidigare nedgångarna kom dels efter rapportbesvikelser men framförallt på grund av valutaoro i en hel del utvecklingsländer. Oron kom i samband med att amerikanska centralbanken Fed skar ned något på sitt penningpolitiska stimulansprogram QE3. Nu ska Fed ”bara” trycka 65 miljarder nya digitala dollar i månaden från och med februari.

Detta innebär trots allt en fortsatt kraftig ökning av det riskvilliga kapitalet världen över som för eller senare letar sig in på aktiemarknaderna. När dessutom de stora kapitalplacerarna har svårt att hitta vettiga placeringsalternativ till aktier som ger någon nämnvärd avkastning ebbade säljvågen ut. De lite mer kortsiktiga aktörerna hade dock i många fall redan hunnit sälja ut sina aktieinnehav, vilket gör att de nu också främst är potentiella köpare av aktier.

Under den senaste rapportperioden har vinsterna alltså inte överraskat positivt, snarare tvärtom. Däremot ökade de rapporterande bolagens försäljningen något lite mer än förväntat, enligt en sammanställning som den oberoende analytikern Peter Malmqvist gjort. Peter skriver: ”En positiv tolkning skulle kunna vara att efterfrågebotten har passerats och att företagen tagit ett nytt grepp om kostnadskranen och slängt in alla omstruktureringskostnader de kan hitta, för att ”skydda” det kommande årets resultat. Det fjärde kvartalet innehåller alltid betydligt mer negativa jämförelsestörande poster än tidigare kvartal och när en vändning är i sikte, rensar gärna företagen extra.”

Så vill man se det positivt så har företagen letat lite extra mycket i garderoberna under det fjärde kvartalet för att städa ut så många surdegar som möjligt. Vilket i sin tur påverkat vinstrapporteringen negativt. Samtidigt bäddar man emellertid då för att vinsterna ska kunna bli desto bättre i framtiden.

Aktiemarknaderna världen över, och därmed också vårt svenska OMXS30, har därför av flera skäl vänt uppåt och då också börjat få en hel del köpsignaler. Vi får nu se hur hållbar denna utveckling är. Men för närvarande ser läget dock relativt uppmuntrande ut.

OMXS30 har till exempel fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. Dels när indexet gick under stödet vid ca 1285 för att sedan snabbt vända upp igen över det, dels när indexet den 5 februari stängde över dagen dessförinnans högsta nivå och dels när den branta nedåtgående trendlinjen bröts dagen därefter. Samtidigt så har de senaste dagarnas uppgångar skett under en större börshandel än under nedgången. Det är klart positivt och stärker signalvärdet i dessa köpsignaler.

Dessutom har OMXS30 nu med knapp marginal också stängt över ett kortsiktigt intressant motstånd vid ca 1312. Sedan har indexet dock också motståndsområden vid ca 1327 och ca 1338 att gå över innan det riktigt intressanta testet på börsens humör skulle kunna ske vid ca 1359.

Det är nämligen först om OMXS30 skulle orka etablera sig över motståndsområdet vid ca 1359 som indexet får en riktigt stark köpsignal. Särskilt om detta skulle ske under en relativt nedgångsdagarna hög börsomsättning. I så fall siktar vi på uppgångar till först och främst ca 1390-1400 och i andra hand till ca 1460-1470.

Andra uppmuntrande tecken är att den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är däremot nedåtriktad. Men skulle nu OMXS30 gå över motståndsområdet vid ca 1327 skulle även denna medeltalskurva börja peka uppåt.

Stochastic-indikatorn har också givit en köpindikation. Detta då indikatorn tidigare har varit nere på låga, och tydligt översålda, nivåer för att nu istället ha vänt uppåt.

Skulle däremot OMXS30 gå under stödnivån vid ca 1276 erhålls nya säljsignaler. Då siktar vi på att indexet också ska gå ner och testa det mycket viktiga stödområdet vid ca 1253. Skulle OMXS30 mot förmodan sedan också etablera sig under detta stöd vid ca 1253, särskilt om detta skulle ske under en relativt stor börsomsättning, får indexet betydligt kraftigare säljsignaler. I så fall är risken betydande att OMXS30 minst ska gå ner till stödområdena vid ca 1234 och ca 1205.

Detta är verkligen inte vårt huvudscenario i närtid, men det är viktigt att vara beredd att agera om något liknande skulle ske. Det gör man till exempel med ett disciplinerat användande av stop losser.

För den kortsiktigt inriktade aktören fortsätter vi därför att rekommendera att konsekvent agera i den långa uppåtgående trendens riktning och att köpa OMXS30 på nedåtriktade rekyler. Mycket viktigt är det emellertid då att hela tiden konsekvent agera med stop losser. Sätt till exempel gärna en stop loss om indexet stänger under närmast liggande stödnivå. Ha dock särskilt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1253. Flytta också upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Sikta sedan i första hand på uppgångar till ca 1359, i andra hand till ca 1390-1400 och i tredje hand till ca 1460-1470.

För den långsiktige placeraren fortsätter vi också att rekommendera att vara beredd att sälja aktier på större och eventuellt lite överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Sitt sedan gärna relativt likvid och avvakta utvecklingen. Börsuppgångarna är framförallt drivna av centralbankernas extremt expansiva finanspolitik och inte av mer långsiktigt hållbara och fundamentalt sunda faktorer. Detta gör att risknivån på lite längre sikt troligtvis är väldigt hög. Förr eller senare riskerar en kännbar baksmälla kunna komma på centralbankernas finansiella doping.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto