Home > Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

OMSX30 har nu fått sina första säljsignaler på mycket länge då stödnivåerna vid ca 1686 och ca 1667 passerades. Säljsignalerna är dock av kortsiktig natur. Och eventuella kommande nedgångar under en relativt låg handelsaktivitet ser vi främst som potentiella köptillfällen i ett längre perspektiv. Vårt långsiktiga målområde för OMXS30 ligger nämligen på ca 2190. OMXS30 har nu en kortsiktigt viktig motståndsnivå vid ca 1701. Stödnivåer finns vid ca 1644, ca 1625 och ca 1600-1606.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen började förra veckan med en uppgång till ett nytt all-time-high men vände sedan ned och stängde på minus för första gången på 8 veckor. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med 1,2 procent och stängde veckan på 1662,55. Hittills i år har dock indexet trots veckans nedgång gått upp med hela 13,5 procent.

Även om börsen i veckan varit vikande finns det kvar en stark underliggande styrka i marknaden. Styrkan kommer framförallt ifrån viktiga centralbankers fortsatt enormt expansiva penningpolitik. Stora obligationsåterköpsprogram skapar ett överskott av riskvilligt kapital och många länder har nu också en negativ centralbanksränta.

Börsen har även stöd av låga energipriser, en bra rapportperiod i början av året och en stark amerikansk dollar.

Under veckan offentliggjorde ECB:s centralbankschef Mario Draghi att de gigantiska obligationsköpen på 60 miljarder euro i månaden kommer inledas nu på måndag den 9 mars och hålla på till minst september 2016. Detta försvagade euron vilket antagligen kommer sätta viss press på vår svenska Riksbank att föra en ännu mer expansiv penningpolitik. För Stefan Ingves & Co vill nog inte att den svenska kronan stärks allt för mycket gentemot euron.

En annan faktor som är viktig för hur mycket kapital som flödar till aktiemarknaden är de amerikanska börsbolagens återköpsprogram av sina egna aktier. Aktiemarknaderna i OECD-länderna är i stor utsträckning kommunicerande kärl så vad som händer i USA får lätt återverkningar i Sverige.

Förra året köpte de amerikanska börsbolagen tillbaka egna aktier för drygt 2 miljarder dollar per dag. Troligen är återköpstakten minst densamma i år. Det finns emellertid regler i USA som gör att de flesta amerikanska börsbolag inte får köpa tillbaka sina egna aktier 30 dagar innan en delårsrapport.

I och med att den amerikanska rapportsäsongen drar igång i början av april så kommer snart de amerikanska aktieåterköpen börja tunna ur och tillfälligt upphöra. Allt annat lika så kan detta lätt komma att försvaga det annars så starka internationella börsklimatet den närmaste månaden. Detta var till exempel en av faktorerna som gjorde att börsklimatet var så dåligt under september/oktober förra året.

I och för sig så blir nog nettoeffekten ur likviditetssynpunkt av dessa två faktorer även i mars troligen något positiv för den svenska börsen. ECB:s obligationsåterköpsprogram är nämligen så pass stort och även direkt riktat till Europas finansmarknader. 

Men sedan lite senare i april, efter att de amerikanska börsbolagen lagt fram sina delårsrapporter, blir alltså både ECB:s program och de amerikanska börsbolagens aktieåterköp starkt positiva för börsen ur kapitalflödessynpunkt. De kommer då båda två öka på mängden riskvilligt kapital på ett substantiellt sätt.

Detta överflöd av kapital kommer sedan i april försöka finna rimliga avkastningsmöjligheter i en extrem lågräntemiljö. Och då finns det i princip bara aktier och fastigheter att investera i…

Under veckan så nådde OMXS30 väl upp till vårt kortsiktiga mål på ca 1670-1700 i och med att indexet gick upp till som högst 1701,1 den 2 mars. Nytt all-time-high och också strax över den psykologiskt viktiga nivån 1700. Men den nivån höll inte.

OMXS30 fick istället kortsiktiga säljsignaler då indexet istället gick ner och bröt under både stödnivån vid ca 1686 och den vid ca 1667. De första säljsignalerna på 8 veckor. Nivån vid ca 1701 har nu istället blivit en kortsiktigt mycket viktig motståndsområde.

Stochastic-indikatorn har också givit en säljindikation då den har uppe på höga nivåer och sedan vänt nedåt. Detta är dock inte någon starkare säljsignal, men det förstärker signalvärdet i de säljsignaler vi nu fått i själva indexdiagrammet.

OMXS30 var i veckan som lägst nere och testade av stödnivån vid ca 1644. Indexet befinner sig därmed i kortsiktigt tradingintervall mellan stödnivån 1644 och motståndsnivån ca 1701.

Ur detta perspektiv är det också väldigt intressant att 15-årsdagen sedan toppen på Internetbubblan uppmärksammades en hel del i media under veckan.

OMXS30 toppade nämligen ut på 1547,9 den 7 mars år 2000. För att sedan starta en utförslöpa som slutade på 413,99 den 10 oktober år 2002. En nedgång på 73 procent på drygt två år…

Så lite eftertanke och viss psykologisk inverkan kan nog ett sådant jubileum lätt skapa. Särskilt hos dom placerare som var med då. Och kanske inte hann sälja i tid.

Vid ett så psykologiskt viktigt jubileum kanske inte beslutet blir så svårt att fatta att ta hem lite vinst? Särskilt när OMXS30 nu kommit upp till en så jämn och därmed psykologiskt viktig nivå som 1700?

När marknaden når jämna tal i så väl uppmärksammade och bevakade index som OMXS30 blir det nämligen ofta ett, kanske omedvetet, men viktigt tillfälle att fatta beslut på för många aktörer.

Vårt kortsiktiga målområde 1670-1700 sattes också lite grann med sådana överväganden. Vi hade nämligen fått köpsignaler ur formationer som indikerade en uppgångspotential till minst ca 1670. Sedan vet vi att i en sådan här stark uppgångsfas kan man lätt få lite ”over-shooting” och då gärna till så jämna och fina nivåer som 1700.

Sedan ser det dock ut som att OMXS30 har mycket goda möjligheter att i ett senare läge vända upp, få nya köpsignaler och även bryta över motståndet vid ca 1700. Särskilt om eventuella nedgångar skulle komma att ske under en klart lägre handelsaktivitet än den som varit under uppgången är förutsättningarna goda för detta.

Vårt riktigt långsiktiga mål är också att OMXS30 minst ska gå upp till ca 2190. Detta behöver i och för sig inte ske i år. Och uppgången dit kommer rimligtvis innehålla en hel del rekyler och bakslag. Men den långsiktiga uppgångspotentialen för OMXS30 ser betydande ut i diagrammen.

Den långa trenden för OMXS30, som vi som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är också fortfarande klart uppåtriktad. Dessutom är handelsvolymmönstret klart positivt. Det vill säga, börsomsättningarna under uppgångsdagarna har oftast varit högre än de under nedgångsdagarna.

Nedgångar som sker under en fortsatt relativt låg handelsaktivitet ser vi därför främst som potentiella köptillfällen. Särskilt om man har ett mer långsiktig perspektiv.

Skulle däremot nedgångar, mot förmodan, börja ske under en relativt hög börsomsättning gäller det emellertid att vara betydligt mer försiktig. Skulle dessutom detta kombineras med ett brott av det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid 1480-1510 så erhålls relativt starka säljsignaler.

Den kortsiktigt inriktade placeraren kan nu eventuellt vara utstoppad då OMXS30 stängt under de stöd- och stoppnivåer vid ca 1686 och ca 1667 som vi angav i förra veckans OMXS30-analys. Vi betonade då också ”att det i detta marknadsläge är mycket viktigt att vara disciplinerad både med sin stopp bevakning och sin övriga riskhantering.”

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi emellertid liksom tidigare att framför allt försöka att agera för uppgång. Risken är oftast klart lägre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning.

OMXS30 ligger nu alltså inne i ett kortsiktigt tradingintervall mellan stödnivån vid ca 1644 och motståndet vid ca 1701. Är man en erfaren trader och om man agerar med väldigt korta tidperspektiv kan man i och för sig handla för både upp- och nedgång inom detta kortsiktigt tradingintervall. Men bara om man då kan vara väldigt disciplinerad med sin stopp bevakning.

Helst vill vi dock köpa på nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden. Då vill vi också helst att OMXS30 ska bli ordentligt översålt och sedan vända upp och få någon typ av vändnings- och köpsignal. Sedan sätter man en stopp om OMXS30 skulle gå under de senaste dagarnas lägsta nivå eller under den i övrigt närmast liggande stödnivån.

Vi får nu se om vi kan få ett sådant översålt läge trots den nuvarande underliggande mycket starka uppåtriktade trenden. Annars får man nöja sig med att hitta köplägen som innebär att stoppnivån ligger tillräckligt nära för ens egna fördefinierade riskkriterier. Eller kanske bara agera om OMXS30 får en köpsignal genom att under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 1701.

För mer långsiktiga aktie- och indexstrategier rekommenderar vi också att man främst ligger positionerad för fortsatta uppgångar. Det gäller emellertid att vara medveten om att situationen på finansmarknaderna långsiktigt är ganska riskabel då stora finansiella obalanser har byggts upp över hela världen och då börsuppgångarna är helt beroende av centralbankernas finansiella doping.

Vill man därför vara försiktig kan man i så fall vara beredd att sälja av sådana innehav på större och något överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Man kan också använda sig av en stopp utifall att OMXS30 helt plötsligt skulle börja gå ned under relativt stora handelsvolymer. Eller om indexet skulle stänga under det viktiga stödet vid ca 1480-1500.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto