Home > Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

OMXS30 ligger långsiktigt i en stark uppåtriktad trend men har kortsiktigt fått säljsignaler. Indexet är dock översålt och nedgångspotentialen behöver inte heller vara särskilt stor. Vi siktar på en nedgång till ca 1580 på OMXS30. För att i nuläget få intressanta köpsignaler behöver OMXS30 etablerar sig över motstånden vid ca 1654 och ca 1719 under en hög handelsaktivitet.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

 

Stockholmsbörsen har under april månad till stor del haft en oregelbunden utveckling men avslutade emellertid månaden med en kraftig nedgång. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick därför ned med 2,4 procent till 1628,04. Tar man hänsyn till förfallna aktieutdelningar så blev dock indexets nedgång bara 1,1 procent. I år har därmed OMXS30 gått upp med 11,2 procent, och korrigerat för utdelningar med 14,3 procent.

Under april kom en hel del delårsrapporter som körde enskilda aktier i OMXS30 både kraftigt uppåt och nedåt. Framför allt Volvo gick upp, medan bolag som Atlas Copco, Ericsson istället föll kraftigt. Sedan gick i och för sig en del aktier ned främst på grund av att aktieutdelningen avskiljdes. Som till exempel indextungviktaren H&M.

Vad som emellertid framför allt orsakade börsnedgången i slutet av månaden var en utebliven räntesänkning från Riksbanken och svaga BNP-siffror från USA. Detta fick till följd både en kronförstärkning och en kraftig uppgång i euron, som i sin tur innebar stora nedgångar på börserna både i Sverige och i övriga Europa. Helt logiskt var det bolag som tidigare gynnats av dollaruppgången som tog mest stryk, som till exempel Boliden.

I den tekniska analysen har nedgångarna gjort att kortsiktiga säljsignaler erhållits i OMXS30 då indexet gått under stödnivåerna vid ca 1654 och ca 1635. Säljsignalerna indikerar en nedgångs potential till ca 1580-nivån. Detta skulle innebära en nedgång på ca 3 procent från nuvarande 1628, vilket också är av samma storleksordning som säljsignalerna i tyska DAX30-indexet indikerar.

OMXS30 har dock kortsiktigt intressanta stödnivåer redan vid ca 1625, ca 1615 och ca 1600. Längre ned finns det också stödnivåer vid ca 1570, ca 1540, ca 1525 och ca 1480.

Stochastic-indikatorn visar också att OMXS30 är översålt vilket gör att uppåtriktade rekyler nu lätt kan komma. Dessa skulle till exempel kunna få upp indexet till motståndsområdet vid ca 1654.

Läget kompliceras dessutom av att den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är starkt uppåtriktad.

Det är nämligen ofta ganska riskabelt att handla på signaler som går emot den långsiktiga trendens riktning. Detta då säkerheten i dessa signaler oftast är sämre, man når kanske inte fulla kurspotentialen som indikeras och då överraskningar oftast får störst effekt om de går i den långa trendens riktning.

För att OMXS30 i detta läget ska få nya köpsignaler skulle indexet behöva etablera sig över motstånden vid ca 1654 och ca 1719. Särskilt intressant skulle det vara om indexet skulle göra detta under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna med börsomsättningar på en bra bit över 20 miljarder per dag. Detta skulle öka signalvärdet betydligt.

I det lite mer långsiktiga perspektivet så har emellertid OMXS30 redan tidigare fått köpsignaler som indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 2190. Detta behöver dock inte nödvändigtvis ske i år.

Så agerar man med långsiktiga strategier kan man mest se eventuella nedgångar som långsiktigt intressanta köptillfällen. Särskilt om nedgångarna sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Skulle däremot nedgångarna börja ske under en hög börsomsättning så blir vi betydligt mer försiktiga med köprekommendationer. Särskilt om detta vid ett senare tillfälle skulle kombineras med ett brott av det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid 1480-1540. Då får nämligen OMXS30 relativt starka och långsiktigt viktiga säljsignaler.

Säsongsmässigt har vi nu också kommit in i en betydligt besvärligare period än vi varit i tidigare. Halvåret maj till oktober är nämligen statistiskt sett betydligt svagare än perioden november till april.

Detta behöver dock inte betyda att börsen absolut varje år ska gå dåligt denna period. Dessutom så kan det även i ett kommande lite sämre halvår komma en hel del kortare, men väl så starka, uppgångsperioder. Dock ökar riskerna nu. Indexsvängningarna kan typiskt sett också bli klart större de kommande månaderna.

En klart positiv börsfaktor i år är emellertid den fortsatt väldigt expansiva penningpolitiken från centralbankernas sida. Denna skapar ett stort överskott av riskvilligt kapital som febrilt försöker hitta vettiga placeringsalternativ i en extrem lågräntemiljö. Nedgångar tenderar då att varken bli så stora eller långvariga som annars skulle vara fallet, då de flesta aktörer egentligen har ett stort placeringsbehov i aktier.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Så för kortsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi en ökad försiktighet. Agera man på de nu erhållna säljsignalerna med positioner för nedgång så gör det helst på uppåtriktade rekyler, ta gärna lite mindre handelspositioner och sätt tajta stoppar. Om inte tidigare så ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga över motståndet vid ca 1654. Flytta också ned stoppen allt eftersom positionerna visar mer och mer vinst. Sikta först och främst på nedgångar till ca 1580.

Agerar man för uppgång så invänta med fördel först att en reversal- eller någon annan typ av köpsignal erhålls innan köp görs. Kommer sådana köpsignaler efter att indexet varit i ett översålt läge är det extra gynnsamt. Särskilt om OMXS30 dessförinnan hunnit komma ner till ca 1580. Sätt emellertid även i dessa fall en tajt stopp.

Använder man sig av lite längre strategier kan man avvakta köplägen efter eventuella nedgångar. Särskilt om nedgångarna skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet. Skulle OMXS30 vid ett senare tillfälle bryta upp och gå upp till området vid ca 1750-1800 tror vi att det erbjuder bra säljtillfällen för långsiktiga placerare som vill vara lite försiktiga.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto