Home > Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler i den säsongsmässigt så känsliga junimånaden. Risken är stor att indexet innan midsommar minst ska ned och testa stödnivåerna vid ca 1322 och ca 1300. Långsiktigt är dock stödnivån vid ca 1247 absolut viktigast. Skulle OMXS30 dock överraska och etablera sig över motståndet vid ca 1383 erhålls köpsignaler. Men de långa trenderna är nedåtriktade och både säsongs- och handelsvolymmönstren är negativa. Så än så länge ser tyvärr rörelsepotentialen ut att vara störst på nedsidan.

Stockholmsbörsen har den senaste månaden haft en fortsatt oregelbunden utveckling med en relativt låg handelsaktivitet. Under maj gick vårt svenska storbolagsindex OMXS30 upp med blygsamma 0,6 procent och 1,4 procent med hänsyn till förfallna utdelningar. Senaste veckan föll dock indexet 2,3 procent och slutade på 1345,44. Årets utveckling ligger därmed på -7,0 procent. Och -3,4 procent inklusive utdelningar.

En börspositiv faktor de senaste månaderna har varit att oljan håller sig kvar i en uppåtgående trend. Det verkar främst vara produktionsstörningar som i alla fall kortsiktigt begränsat utbudet och därmed stabiliserat oljepriset. Oljepriset har sedan i vintras varit en viktig faktor för börsklimatet. Skulle oljepriset vika nedåt är risken därför stor att detta på nytt kan orsaka både betydande kreditoro och börsturbulens.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Vad som annars verkar dominera finansmarknaderna är emellertid en fortsatt tillväxtoro och en stor osäkerhet kring det negativa ränteläget. Vad investerarna helst vill se är att tillväxten tar fart så att företagens vinster ökar ifrån en ökad försäljning. Inte ifrån nedskärningar och återköp av aktier.

I så fall kommer troligen de långsiktiga och kapitalstarka köparna tillbaka till börsen. Vilket i sin tur är en förutsättning för att börsen ska kunna starta en mer stabil och långsiktigt hållbar uppåtgående trend.

Om inte den ekonomiska tillväxten tar fart är risken däremot stor att dessa långsiktiga placerare fortsätter att vara passiva tills börsen går ned ganska rejält. För en köptrigger för det långsiktiga kapitalet skulle då kunna bli att aktievärderingarna blivit så pass låga att tillväxtoron blivit mer än väl diskonterad i aktievärderingarna.

I den tekniska analysen av OMXS30 ser vi också att de riktigt långa trenderna fortfarande är nedåtriktade. Indexet befinner sig under sin 200 dagars medeltalskurva som dessutom är fallande. OMXS30 visar också upp ett långsiktigt mönster av successivt allt lägre och lägre både toppar och bottnar. Och dessutom är handelsvolmmönstret negativt.

I månadsdiagrammet nedan ser vi också att stödnivån i OMXS30 vid ca 1247 är en långsiktigt mycket viktig stödnivå.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1247 erhålls en långsiktigt viktig säljsignal. Nedgångspotentialen ser då ut att vara betydande. Tydliga stödnivåer finns sedan först vid ca 1100-1130 och vid ca 1030-1040.

På medellångsikt befinner sig dock OMXS30 i en kraftsamlande återhämtningsfas efter vinterns nedgångar. I denna har OMXS30 de senaste dryga 3 månaderna konsoliderat sig inom området mellan stödnivåer vid ca 1300-1322 och motståndsområden vid ca 1383-1432.

Analys OMXS30

Man kan se det som att börsen samlar kraft inför en större rörelse. Desto länge en sådan konsolideringsfas håller på, desto kraftfullare brukar sedan den påföljande rörelsen bli.

Frågan är bara åt vilket håll utbrottet kommer att ske? Även om de flesta faktorerna, såsom de långa trenderna, säsongs- och handelsvolymmönstret, indikerar att utbrottet kommer att ske nedåt kan börsen överraska och helt plötsligt ta fart uppåt. Så det kan vara bra, innan man tar alltför offensiva handelspositioner, att först avvakta signalerna och se åt vilket håll indexet till slut väljer att gå.

Den senaste veckan har emellertid OMXs30 fått en del kortsiktigt intressanta säljsignaler. Dessutom kommer de ifrån ett överköpt läge där Stochastic-indikatorn också signalerat för nedgång.

För när OMXS30 förra veckan var uppe på maj månads högsta nivå och testade motståndet vid ca 1383 så stängde indexet den dagen på minus. Dessutom under dagen innans lägsta nivå.

En klassisk reversalsignal för nedgång alltså. Säljsignalen bekräftades sedan också dagarna efter med nya nedgångar. Som dessutom bröt stödet vid ca 1348 samt en uppåtgående trendlinje.

Dessa kortsiktiga säljsignaler kommer också vid en säsongsmässigt känslig period. Börsen brukar nämligen nå kortsiktiga toppar i maj eller i början av juni. Sedan är det typiska säsongmönstret att börsen går ned, ibland väldigt kraftigt, och når en kortsiktig botten kring midsommar.

Detta behöver givetvis inte stämma exakt varje år. Men statistiken talar för ett sådant scenario.

Så länge som OMXS30 inte bryter upp över motståndet vid ca 1383 siktar vi därför på kortsiktiga nedgångar ned till minst stödnivåerna vid ca 1322 och ca 1300.

Etablerar OMXS30 sig även under stödet vid ca 1300 erhålls nya säljsignaler. I så fall siktar vi på ett test av stödnivåen vid ca 1270. Och troligen också av den mycket viktiga stödnivån vid ca 1247.

I timdiagrammet nedan ser vi också att OMXS30 har kortsiktiga motståndsnivåer vid ca 1352-1355 och vid ca 1370.

Analys OMXS30

Så agerar man med kortsiktiga tidsperspektiv så kan man till exempel ta position för nedgång om OMXS30 skulle rekylera upp till någon av dessa motståndsnivåer. Beroende på var och ens riskpreferenser kan man sedan sätta en stopp strax över respektive motståndsnivå eller om OMXS30 skulle stänga över motståndet vid ca 1383.

Sikta sedan på nedgångar till först och främst stödnivåerna vid ca 1322 och ca 1300. Flytta också ned stopparna allteftersom positionen visar mer och mer vinst. Till exempel kan man sätta en stopp om indexet stänger över dagen innans högsta nivå.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

För mer långsiktigt inriktade placeringar rekommenderar vi fortsatt mycket stor försiktighet.

För de långa trenderna pekar nedåt. Och både säsongs- och handelsvolymmönstret är fortfarande negativt. Innan nya köp görs avvakta därför helst att mycket tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet först erhållits.

Så länge sådana köpsignaler inte erhållits rekommenderar vi också att man av försiktighetsskäl successivt säljer av, gärna under uppgångsdagar, eventuella kvarvarande index- och aktieinnehav. Som alternativ till att sälja rakt av kan man också använda sig av tajta stopp losser även för sådana här mer långsiktiga innehav.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto