Home > Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler då stödet vid 1236 bröts. Närmaste tydliga stödnivåer ligger vid ca 1226, ca 1205 och ca 1198. För att få till en riktigt stark köpsignal måste OMXS30 nu etablera sig över 1266 under en relativt hög handelsvolym. Det kan bli svårt att åstadkomma då säsongsmönstret nu i september börjar jobba rejält emot kursuppgångar i OMXS30. 

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick förra veckan ned med 0,9 procent till 1243,78. Årets uppgång reducerades därmed något till 12,6 procent.

Det är främst farhågorna inför amerikanska centralbanken Feds ”Tapering” och följdeffekterna av den som dämpat börshumöret den senaste tiden.

Tapering innebär att USA:s centralbank Fed ska börja dra ner på sitt mycket kraftfulla penningpolitiska stimulansprogram. Programmet, QE3, innebär att Fed stödköper obligationer för 85 miljarder nytryckta digitala dollar varje månad. Signalerna och spekulationerna om att en avtrappning av denna enorma pengaflod ska börja ske lite senare i år, september är stalltipset, har bland annat gjort att de amerikanska långräntorna gått upp kraftigt.

Denna ränteuppgång har i sin tur påverkat tillväxtländernas valutor som fallit kraftigt. Brasilianska realen har sedan maj fallit närmare 20 procent gentemot USA-dollarn. I Indien har både valutan och börsen fallit med stor turbulens den senaste månaden.

Det är också Feds och andra viktiga centralbankers finansiella doping som drivit börserna upp, och räntorna ner, världen över de senaste åren. Det är alltså definitivt inte vinstökningar, investeringar i ny industriell kapacitet och ljusa framtidsutsikter som varit de viktigaste faktorerna för börsuppgångarna. De har snarast varit bristfaktorer.

Nu är frågan hur världens börser i framtiden ska kunna klara sig utan sitt opium. Kanske blir effekten så dramatisk att ett QE4 sedan väntar om hörnet?

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid alltjämt uppåtriktad. Det har den varit sedan december 2012. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan och som tidigare också varit tydligt uppåtriktad, börjar dock bli mer och mer oregelbunden. För tillfället är emellertid den korta kurvan också uppåtriktad.

OMXS30, som förra veckan fick en relativt tydlig säljsignal då stödet vid ca 1236 bröts, har nu sina närmast liggande stödnivåer vid ca 1226, ca 1205 och ca 1198. Säljsignalen indikerade en nedgång till minst ca 1220, vilket indexet ännu inte riktigt varit nere på. OMXS30 var nämligen nere på 1226 som lägst förra veckan. Bryts stödet vid ca 1226 siktar vi på en nedgång till i första hand ca 1220, i andra hand till ca 1198-1205 området.

Skulle OMXS30 nu istället helt plötsligt visa styrka och bryta upp över motståndsnivåerna vid ca 1245, ca 1250, ca 1258 och framförallt det vid ca 1266 erhålls istället köpsignaler av olika digniteter. Särskilt starka skulle köpsignalerna vara om de skulle ske under ökande handelsvolymer relativt de under nedgångsdagarna. Gärna 30-50 procent högre. Det senare är dock något vi inte varit bortskämda med under uppgångsdagarna. Snarare tvärtom.

När till exempel OMXS30 fick en köpsignal den 13 augusti genom att bryta över det viktiga motståndet vid det tidigare årshögsta på 1258, var handelsvolymen på ca 11 miljarder till och med lägre än medelvärdet på 11,2 miljarder under de tidigare 90 dagarna. Kvalitén på en sådan köpsignal är då tyvärr inte särskilt hög. Vilket också visade sig två dagar senare, då indexet återigen var under 1258. Man kan också betrakta detta som en falsk köpsignal. En falsk köpsignal är som bekant en desto starkare säljsignal..

Skulle dock OMXS30, mot förmodan, etablera sig över 1266 under relativt hög handelsvolym, gärna en bit över 15 miljarder, erhålls en stark köpsignal. I så fall siktar vi på en uppgång till i första hand ca 1300-1320.

Med beaktandet av den negativa börssäsongen vi nu kommit in i, säljsignalerna och det negativa handelsvolymmönstret ökar risken för en klart sämre börsutveckling de närmaste månaderna.

Börsen brukar nämligen vanligtvis nå en topp i augusti, sedan brukar september vara dåligt och oktober är ju börskraschmånaden nr 1.

Köper man under börskrascher i oktober och sedan orkar hålla ut ett antal månader till så blir det dock oftast en bra affär. Redan i november-december brukar nämligen börsklimatet stabiliseras.

Vi rekommenderar därför återhållsamhet med köp av OMXS30 tills indexet givit ifrån sig tydliga styrketecken. Sådana skulle framförallt vara genombrott av de ovanförliggande motståndsnivåerna, särskilt då det vid ca 1266, under relativt stor handelsvolym.  Sikta i så fall i första hand på nästa motståndsnivå och i andra på ca 1300-1320. Sätt också ut tajta stop loss nivåer.

Är man en erfaren handlare så kanske man till och med är lockad av att blanka OMXS30 i och med säljsignaler, säsongsmönster med mera. Gör det i så fall med relativt små positioner, på uppåtriktade rekyler till i närheten av de olika motståndsnivåerna och sätt tajta stop losser. Allt detta är mycket viktigt. Den långa trenden är nämligen fortfarande uppåtriktad. Och överraskningar kommer gärna i trendens riktning…

För den lite mer långsiktige placeraren fortsätter vi också att rekommendera att sälja av en del aktier under sensommarens uppgångar, särskilt så länge de sker under så relativ blygsamma handelsvolymer som hittills, och lägga sig lite mer likvid. Under hösten, och kanske även nästa år, skulle det nämligen kunna dyka upp många goda möjligheter att köpa tillbaka dessa aktier till betydligt lägre kurser.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto