Home > Analys: OMXS30 har fått nya köpsignaler

Analys: OMXS30 har fått nya köpsignaler

OMXS30 ligger i starka uppåtriktade trender och har nu fått nya köpsignaler. Uppgångarna sker mot bakgrund av ett extremt lågt ränteläge kopplat till centralbankernas kraftiga penningpolitiska stimulanser. Kortsiktigt siktar vi på att OMXS30 ska upp till ca 1670-1700. Långsiktigt till minst ca 2190. De närmaste stödnivåerna finns vid ca 1644, ca 1625 och ca 1600-1606. 

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp för sjätte gången i rad. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 1,4 procent till 1664,33. Indexets uppgång i år har därmed utökats till hela 13,6 procent. Alltså en enastående bra start på året!

Under veckan var Grekland och Ukraina i fortsatt nyhetsmässigt centrum. Sent på fredagen, efter den svenska börsens stängning, enades Greklands och eurozonens finansministrar om att förlänga Greklands stödprogram med fyra månader. Grekland kan därmed få ytterligare 10 miljarder euro i stödlån.  New York börsen tog fart uppåt efter dessa besked. Detta bäddar också för en positiv start för Stockholmbörsen på måndag.

Vi är inte särskilt jätteöverraskade att man nått en överenskommelse kring Grekland, som i alla fall köper aktörerna tid. Som vi i tidigare analyser betonat har nämligen Grekland geografiskt ett mycket viktigt säkerhetspolitiskt läge i Medelhavet. Ryssland och Kina har nyligen visat intresse av att hjälpa Grekland finansiellt. Och USA och NATO vill absolut inte att Grekland ska närma sig dessa länder på något vis.

Vi är också fortsatt positiva till den svenska börsen med stöd av en bra rapportperiod, en extremt expansiv penningpolitik från många viktiga centralbankers sida och det faktum att börsen traditionellt är stark i början av året.

Dessutom innebär de fortsatt låga oljepriserna en enorm vitamininjektion för OECD-ländernas ekonomier. En fortsatt stark USA-dollar och svag euro gynnar också Europas industriella konkurrenskraft.

På lite sikt vore det emellertid anmärkningsvärt om inte centralbankernas finansiella doping genom noll/minusräntor och gigantiska obligationsåterköpsprogram skulle resultera i en betydande finansiell bubbla.

Bubblor är emellertid svåra att identifiera när man är mitt inne i dom. För man dras med den specifika tidsandans inte fullt så rationella argument. Dessutom hör det till att alla seriösa varningar om övervärderingar till en början slår helt fel. Och att de som följer dom förlorar pengar. Eller alternativt åtminstone missar att tjäna en massa pengar, vilket kan vara nog så psykologiskt smärtsamt.

Det klassiska är sedan att när den sista pessimisten svängt om och blivit optimist så närmar vi oss en topp. Alternativt, när en tidning som aldrig annars skriver om börsen, på sin första sida skriver med stora feta rubriker att aktier bara måste man ha. Då brukar man ha ca en till tre månader kvar till toppen.

En annan sak är att det kan vara fullt rationellt att hänga med på en värderingsbubbla. Bubblan kan nämligen hålla på mycket längre både i tid och amplitud än man först tror är möjligt. ECB har till exempel sagt att de ska köpa obligationer för 60 miljarder euro i månaden i minst 1,5 år. Detta lär spä på det nuvarande överskottet av riskvilligt kapital, pressa ner både räntorna och euron under lång tid. Samt tvinga vår svenska riksbank, jag höll på att skriva vår svenska riskbank, till motsvarande åtgärder.

Det gäller dock bara att man har en analysmetod och en strategi som gör att man kan hoppa av i tid. Till exempel en trendföljande strategi som är kopplad till en strikt och disciplinerad risk- och stopphantering. Dessutom ska man agera i tillräckligt likvida instrument. Observera, alltså instrument som kommer att vara tillräckligt likvida även i en snabb nedgång.

Till exempel stora handelsposter i små fastighetsbolag kanske inte blir så lyckat om räntorna av någon anledning hastigt skulle börja gå upp? Bättre då kanske att hålla sig till de största fastighetsbolagen? Eller till fastighetsfonder?

Under veckan har OMXS30 fått nya köpsignaler då motståndet vid ca 1644 passerades. Kortsiktigt siktar vi på uppgångar till minst ca 1670-1700. På längre sikt har köpsignaler ur fleråriga kursformationer indikerat uppgångspotentialer till minst ca 2190 på OMXS30. Dessa nivåer behöver dock inte nödvändigtvis nås i år. Och vägen dit kommer rimligtvis innehålla en hel del bakslag och rekyler.

På börsen är också trenderna fortsatt uppåtriktade. Både den korta och den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 20 respektive 200 dagars medeltalskurvan, är tydligt uppåtriktade.

Handelsvolymmönstret är också fortsatt positivt. Börsomsättningen under uppgångsdagar är nämligen oftast klart högre än den under nedgångsdagarna. Det är bra och stärker signalvärdet betydligt i de köpsignaler som erhållits i OMXS30.

Stochastic-indikatorn visar å andra sidan att OMXS30 är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Vilket indexet också kommit in i nu. Är indexet överköpt kan man däremot öka beredskapen på att indexet då lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

OMXS30 har stödnivåer kring ca 1644, ca 1625, ca 1600-1606, ca 1573, ca 1555, ca 1525 och ca 1480-1500. Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dock främst som potentiella köptillfällen.

Skulle däremot nedgångar, mot förmodan, börja ske under en relativt hög handelsaktivitet gäller det att vara betydligt mer försiktig. Skulle detta dessutom kombineras med att den långsiktigt mycket viktiga stödnivån vid 1480-1500 skulle brytas, så erhålls relativt starka säljsignaler.

Än så länge har vi dock inte fått några säljsignaler i OMXS30-diagrammen. Och aktiemarknaden är dopad av överlikviditet, placeringsalternativen till börsen som ger en något så när rimlig avkastning är få. Detta i kombination med överoptimism och vanlig hederlig girighet kan fortsätta att driva upp börsen en bra bit till.

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi liksom tidigare att framför allt försöka att agera för uppgång. Risken är oftast klart lägre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning. Det är emellertid fortfarande då mycket viktigt att vara noggrann både med sin riskhantering och då särskilt sin stopp bevakning.

Helst vill vi köpa på nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden. Då vill vi också helst att OMXS30 ska bli ordentligt översålt och sedan vända upp och få någon typ av vändnings- och köpsignal. Sedan sätter man en stopp om OMXS30 skulle gå under de senaste dagarnas lägsta nivå eller under den i övrigt närmast liggande stödnivån.

Men i nuvarande starka uppåtriktade trend är det svårt att hitta översålda lägen. Då får man oftast nöja sig med att hitta köplägen som innebär att stoppnivån ligger tillräckligt nära så att man med god marginal kan hålla sig inom sina egna fördefinierade risknivåer.

För mer långsiktiga aktie- och indexstrategier rekommenderar vi också att man ligger positionerad för fortsatta uppgångar. Läget är dock verkligen inte riskfritt då uppgångarna är helt beroende av centralbankernas agerande.

Vill man vara försiktig kan det därför vara läge att vara beredd att sälja av sådana innehav på större och något överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Man kan också använda sig av en stopp utifall att OMXS30 helt plötsligt skulle börja gå ned under relativt stora handelsvolymer. Eller om indexet skulle stänga under det viktiga stödet vid ca 1480-1500.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto