Home > Analys: OMXS30 har fått nya köpsignaler

Analys: OMXS30 har fått nya köpsignaler

OMXS30 har fått nya köpsignaler att lägga till alla de andra indexet tidigare erhållit. Börstrenden är alltså fortsatt uppåtriktad. Kortsiktigt siktar vi på uppgångar till ca 1750-1800. Långsiktigt till minst ca 2190. OMXS30 har de närmaste stödnivåerna vid ca 1696-1701, ca 1690, ca 1668 och ca 1635.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick på nytt upp till nya all-time-high nivåer förra veckan. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 2,7 procent och stängde veckan på 1710,87. Hittills i år har därmed indexet med hela 16,8 procent. Lägger man dessutom tillbaka förfallna aktieutdelningar är årets uppgång 17,5 procent.

Uppgångens grundorsak är givetvis den enormt expansiva penningpolitik som förs av centralbankerna i främst Japan, Europa och USA. Även vår svenska centralbank känner sig som bekant tvungna att hänga på med både negativa räntor och återköp av obligationer.

Riksbanken verkar för närvarande fästa extra stor vikt vid att den svenska kronan inte ska stärkas för mycket. För annars tycker de att deras inflationsmål på 2 procent är i fara.

Därför så sänkte också Riksbanken i veckan sin reporänta till -0,25 procent och utökade sitt kvantitativa återköpsprogram till 30 miljarder. Vi var också lite inne på denna linje i förra veckans OMXS30-analys då vi skrev att ”Riksbanken kan alltså förväntas vid behov ta till mycket kraftfulla åtgärder för att kronan inte ska stärkas så mycket gentemot en svag euro.”

Även amerikanska Fed höjde börsklimatet genom att lämna ett duvaktigt räntebesked under veckan.

Resultatet av alla dessa penningpolitiska stimulanser blir ett ständigt stigande överskott av riskvilligt kapital som desperat försöker finna avkastningsmöjligheter i en extrem lågräntemiljö. Detta lär kunna hålla på så länge som företagen inte ser en så kraftigt ökad efterfrågan på sina produkter så att de vågar investera i ny produktionskapacitet och i nyanställningar. Dessförinnan kommer denna flod av pengar fastna i den finansiella sektorn och då främst driva aktiekurser och fastighetsvärden fortsatt uppåt.

Geopolitiska oroligheter och andra negativa nyheter kommer då också bara tillfälligtvis kunna störa börsernas trendmässiga uppgångar. För säljer placerarna aktier, var ska de då placera kapitalet? Placeringsalternativen som kan ge en något så när rimlig avkastning är få och snart börjar då pengarna komma tillbaka till börsen.

I den tekniska analysen kan vi se tydliga tecken på detta då både den långa trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, båda är envist uppåtriktade.

Dessutom har detta manifesterats genom ett stort antal köpsignaler där de mer långsiktiga köpsignalerna indikerar en uppgångspotential till minst 2190 på OMXS30. Vilket alltså skulle innebära en uppgång på minst 28 procent från den nuvarande nivån.

En uppgång till ca 2190 behöver dock inte nödvändigtvis ske i år. Och en sådan rörelse kommer rimligtvis också innehålla en hel del rekyler och bakslag. Men den långsiktiga uppgångspotentialen för OMXS30 ser betydande ut i diagrammen.

Köpsignalerna har också oftast kommit under en relativt hög handelsaktivitet. Detta positiva handelsvolymmönster, det vill säga att börsomsättningarna under uppgångsdagarna har oftast varit högre än de under nedgångsdagarna, stärker signalvärdet avsevärt i de erhållna köpsignalerna.

Kortsiktigt har OMXS30 nu också fått nya köpsignaler. Den första kom då indexet stängde över den nivå vi skrev om i förra veckans analys, 1667,9. Den andra köpsignalen kom då även motståndet vid ca 1701 passerades förra veckan.

OMXS30 har nu en kortsiktig motståndsnivå vid ca 1719. Och dessutom så börjar Stochastic-indikatorn komma upp till något mer överköpta nivåer.

Men OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en starkare trend. Indexet ser därför ut att ha goda möjligheter att kortsiktigt kunna gå upp till ca 1750-1800 området.

Normalt sett brukar dock de sista veckorna i mars vara lite besvärliga på börsen. Placerarna brukar då vilja avvakta rapporterna som kommer i april. Dessutom får inte de amerikanska börsbolagen köpa tillbaka sina egna aktier månaden innan respektive bolagsrapport. Men uppenbarligen så överskuggas detta av centralbankernas nuvarande mycket intensiva finansiella doping.

OMXS30 har de närmast liggande stödnivåerna vid ca 1696-1701, ca 1690, ca 1668 och ca 1635. Nedgångar som sker under en fortsatt relativt låg handelsaktivitet ser vi emellertid främst som potentiella köptillfällen. Särskilt om man har ett mer långsiktig perspektiv.

Skulle däremot nedgångar, mot förmodan, börja ske under en relativt hög börsomsättning gäller det emellertid att vara betydligt mer försiktig. Skulle dessutom detta kombineras med ett brott av det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid 1480-1525 så erhålls relativt starka säljsignaler.

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi liksom tidigare att framför allt försöka att agera för uppgång. Detta då risken oftast är klart lägre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning.

Helst vill vi också köpa på nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden. Då vill vi också helst att OMXS30 ska bli ordentligt översålt och sedan vända upp och få någon typ av vändnings- och köpsignal.

Detta var också något av läget förra veckan. Indexet hade då tidigare varit nere på låga och ganska översålda nivåer, och sedan fått en tydlig vändningsindikation för uppgång. Denna bekräftades sedan som en köpsignal när OMXS30 stängde över 1667,9.

Som vi i tidigare analyser skrivit så sätter man med fördel sedan en stopp om OMXS30 skulle gå under de senaste dagarnas lägsta nivå eller under den i övrigt närmast liggande stödnivån.

Enligt förra veckans analys var stoppen först vid 1634,8, men bör förslagsvis nu flyttas upp till om indexet stänger under stödet vid ca 1696 eller under stödet vid ca 1690. Allt efter var och ens egen riskpreferens.

För mer långsiktiga aktie- och indexstrategier rekommenderar vi också att man främst ligger positionerad för uppgång. Det gäller emellertid att vara medveten om att situationen på finansmarknaderna långsiktigt är riskabel då stora finansiella obalanser har byggts upp över hela världen och då börsuppgångarna är helt beroende av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik. Som i och för sig dock verkar kunna fortgå till minst hösten 2016.

Men vill man vara försiktig kan man därför vara beredd att sälja av även mer långsiktiga innehav på större och kanske något överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Man kan också använda sig av en stopp utifall att OMXS30 helt plötsligt skulle börja gå ned under relativt stora handelsvolymer. Eller om indexet skulle stänga under det viktiga stödet vid ca 1480-1525.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto