Home > Analys: OMXS30 har fått nya köpsignaler inför rapportsäsongen

Analys: OMXS30 har fått nya köpsignaler inför rapportsäsongen

OMXS30 har fått nya köpsignaler trots de avvaktande tendenserna inför den stundande rapportsäsongen. Indexet är dock överköpt och motståndsnivåer finns vid 1397, ca 1432, ca 1460 och ca 1547. Stödnivåer finns bland annat vid ca 1376 och ca 1323. Handelsvolymmönstret är fortfarande negativt och de långa trenderna är nedåtriktade. Men så länge som stödet vid ca 1323 håller siktar vi på kortsiktiga uppgångar upp till vårt målområde i intervallet ca 1460-1550. I det långsiktiga perspektivet är emellertid stödet vid ca 1247 betydligt viktigare.


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har den senaste veckan gått upp under en något ökad handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 1,2 procent och slutade veckan på 1381,33. Nedgången i år har därmed reducerats till -4,5 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar var emellertid veckans uppgång 1,8 procent och hittills i år ligger utvecklingen då på -1,9 procent.

Aktiemarknaden ligger dock i något av väntans tider inför den stundande rapportperioden som i Sverige drar igång på allvar denna vecka. Men börsen fick trots det energi ifrån kinesisk makrostatistik visade på en högre export än väntat, vilket tolkades som en positiv konjunkturindikator. Dessutom så stimulerades oljepriset av hopp om produktionsåtstramningar inför mötet i Qatar som hölls i helgen.

En annan nyhet som höjde börshumöret något var att H&Ms styrelseordförande och storägare Stefan Persson storhandlat aktier i klädjätten för första gången sedan 2011. Ca 10,2 miljoner aktier har han köpt till ett värde av ca 2,9 miljarder kronor. Till saken hör också att han tidigare varit väldigt lyckosam med tajmingen på sina större aktieköp på börsen. Och då inte bara i H&M.

Under veckan så fick OMXS30 också nya kortsiktiga köpsignaler då motstånden vid ca 1376 och ca 1383 bröts. Handelsaktiviteten var dessutom något högre än vanligt den senaste tiden när 1383 motståndet passerades vilket är ett positivt tecken. Möjligheterna har nu avsevärt ökat för att indexet ska nå upp till vårt målområde för vårens uppgångar som ligger i intervallet ca 1460-1547.

På vägen dit upp finns nu i och för sig motståndsnivåer vid ca 1393, ca 1397 och ca 1432 som först måste klaras av. Men hittills så ser det väldigt lovande ut för att börsen ska kunna få en något starkare period de närmaste veckorna.

Särskilt i börsindex som till skillnad ifrån OMXS30 tar hänsyn till utdelningseffekterna ser man tydliga tecken på att börsen nu efter en kraftsamlande konsolideringsfas är redo för ett ryck uppåt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Stochastic-indikatorn visar å andra sidan att OMXS30 är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Men man kan då öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

OMXS30 får också kortsiktiga säljsignaler om indexet skulle stänga under stöden vid ca 1376 och ca 1349. Men det är först om stödet vid ca 1323 bryts som vårt scenario med en kortsiktig uppgång nu under våren till ca 1460-1550 på allvar utmanas. Ur ett mer långsiktigt perspektiv är dock stödet vid ca 1247 den absolut viktigaste nivån att bevaka.

Den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande oregelbunden till nedåtriktad. Men det beror endast på utdelningar som hållit tillbaka indexutvecklingen. Korrigerat för det så är medeltalskurvan uppåtriktad. Det kortsiktiga säsongsmönstret är också positivt några veckor till.

Däremot så är den mer långsiktiga bilden fortfarande utmanande. Den riktigt långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, envetet nedåtriktad. Dessutom är trots en något ökad handelsaktivitet i veckan fortfarande handelsvolymsambanden negativa. OMXS30 visar också upp ett långsiktigt mönster av successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar. Så efter en uppgång till 1460-1550 området kommer vi sedan vara väldigt vaksamma på eventuella reversal- och andra säljsignaler.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

För kortsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi att man framför allt agera för uppgång. Köp gärna på rekyler som går ned emot de olika stödnivåerna. Särskilt så länge som stödnivån vid ca 1323 håller. Är man försiktig så placerar man dock en stopp redan om stödet vid ca 1376 skulle brytas. Större nedåtriktade rekyler borde dock kunna vända vid ca 1349-1353 stöden. Sikta på uppgångar till först och främst motståndet vid ca 1397. Och i andra hand till de vid ca 1432 och ca 1460.

Då detta troligen bara är ett bear market rally så beakta dock att risknivån är relativt hög. Använd därför gärna något mindre positionsstorlekar än vanligt och var extra noggrann med stoppbevakningen.

För mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. Innan nya köp görs avvakta helst att långsiktigt starka köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet först erhållits.

Innan detta skett rekommenderar vi att uppgångar framförallt använts till att sälja eventuella kvarvarande långsiktiga index- och aktieinnehav. Särskilt om OMXS30 kommer upp till vårt målområde 1460-1550 utan att handelsaktiviteten vid uppgångsdagar ökat väsentligt jämfört med den hittills i år. Som alternativ kan man då istället börja använda sig av tajta stopp losser även för sådana mer långsiktiga innehav.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto