Home > Analys: OMXS30 har fått nya kortsiktiga köpsignaler

Analys: OMXS30 har fått nya kortsiktiga köpsignaler

OMXS30 har den senaste veckan fått nya kortsiktiga köpsignaler då indexet etablerat sig över motståndsområdet vid ca 1378-1385. Vi siktar på uppgångar till ca 1460-1550-området de närmaste månaderna. Den korta trenden må vara uppåtriktad men tyvärr är läget instabilt. Detta då uppgångarna sker under relativt låg handelsaktivitet och då den långsiktiga trenden fortfarande är nedåtriktad. Kortsiktigt kan det därför vara viktigt att bevaka stödområdet vid ca 1373-1385. Långsiktigt är dock stödområdet vid ca 1247 betydligt viktigare. 


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har den senaste veckan haft positiv utveckling för tredje veckan i rad. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 2,4 procent och slutade veckan på 1403,77. Nedgången i år har därmed reducerats till -3,0 procent.

OMXS30 har fått en positiv påverkan ifrån oljepriset och ifrån basmetallerna som alla stärks på under veckan. Vad som hjälpt upp de tidigare så översålda råvarupriserna är bland annat data om att USA:s bensinlager har minskat, bättre än väntad sysselsättningsstatistik och industriaktivitet i USA.

Dessutom har Kinas centralbank sänkt reservkraven för bankerna med 50 punkter och sedan har det också varit spekulationer om att den kinesiska Nationella folkkongressens möte, som inleddes i lördags, ska resultera i nya ekonomiska stimulansåtgärder.

När olje- och andra råvarupriser går upp så är det som bekant numera ett kortsiktigt ”risk on” läge för hela finansmarknaden. OMXS30 och andra aktieindex har i år därför också haft en mycket stark följsamhet gentemot råvarupriserna. Vilket långsiktigt är ett mycket tveksamt samband. Men kortsiktigt är det uppenbarligen denna korrelation som gäller.

Aktiemarknaden ser också ut att ha ett mycket stort inslag av kortsiktig handel och täckningar av korta positioner. De kapitalstarka och mer långsiktiga aktörerna verkar vara mycket mer passiva med sina aktieköp.

Man ser det bland annat på att handelsvolymerna under uppgångsdagarna är relativt blygsamma jämfört med de under nedgångsdagarna. Detta negativa handelsvolymsamband måste brytas innan vi vågar bedöma att uppgångarna ska kunna vara långsiktigt hållbara.

Nu ser uppgången i från januaribottnarna mest ut som ett så kallat bear market rally. Det vill säga en kraftig uppåtriktad rekyl inom en större och mer långsiktig nedgångsfas.

OMXS30 har de senaste veckorna dock fått ett antal kortsiktigt intressanta köpsignaler. Förra veckan fick indexet också nya köpsignaler då motståndet vid ca 1378-1385 passerades.

Vi siktar nu på uppgångar till minst motståndsnivån vid ca 1460. Bryts även detta motstånd finns nya motståndsområden i spannet ca 1470-1500 där två nedåtgående trendlinjer samt 200 dagarsmedeltalskurvan förnärvarande ligger. Och passerad dessa finns en viktig motståndsområde vid ca 1547. 

Säsongsmässigt är börsen också inne i en stark period till och med april. Så de närmaste månaderna bedömer vi att det finns det goda möjligheter för OMXS30 att ta sig upp till ca 1460-1550 området.

MEN: Ett bear market rally under låg handelsaktivitet är emellertid inte den pålitligaste kompisen man kan ha. Tvärtom. Sådana uppgångar kan nämligen vara mycket oberäkneliga. Och helt plötsligt kan de tvärt ta slut. Eller så skenar de iväg uppåt längre än man kunnat ana på grund av desperata återköp av placerare som tidigare spekulerat i nedgång.

Så är man riskavert kan det nu vara klokt att vara väldigt försiktig på börsen. I alla fall tills man får mer övertygande bevis på att dessa uppgångar är långsiktigt hållbara.

Sådana tecken skulle alltså till exempel kunna vara att uppgångarna börja ske under en relativt hög handelsaktivitet. Typ med börsomsättningar på minst 25 miljarder per dag under uppgångsdagarna. Eller att den långa trenden vänder uppåt.

För den riktigt långa trenden på OMXS30, som vi som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har varit nedåtriktad sedan i november. Indexet har dessutom befunnit sig under 200 dagars medeltalet sedan augusti förra året. Vidare har OMXS30 visat upp ett tydligt mönster med successivt allt lägre toppar och bottnar sedan april 2015. Allt detta är tydliga tecken på att de längre börstrenderna är nedåtriktade.

Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är däremot uppåtriktad. Så länge detta är fallet så siktar vi på nya kortsiktiga uppgångar. Men läget är labilt.

En tidig varning om att trenden kan vara på väg att vända ner skulle vara att den uppåtriktade trendlinjen som i skrivande stund befinner sig vid ca 1385 bryts. OMXS30 har i och för sig ett band av flera kortsiktigt intressant stöd mellan ca 1373-1385 som skulle kunna fånga upp mindre nedåtriktade rörelser.

Men skulle OMXS30 även etablera sig under stödet vid ca 1373 borde verkligen varningsklockorna börja ringa för den nervöse aktören. Då får indexet nämligen tydliga kortsiktiga säljsignaler. Stödnivåer finns sedan vid ca 1348, ca 1323, ca 1306 och ca 1283.

Riktigt starka säljsignaler skulle dock erhållas först om OMXS30 skulle etablera sig under den långsiktigt mycket viktiga stödnivån vid ca 1247.

Stochastic-indikatorn visar också att OMXS30 är i ett överköptläge. Så en nedåtriktadrekyl ned till någon av de olika stödnivåerna vore kanske inte så överraskande. Men än så länge håller den kortsiktiga uppåtgående trenden i sig. Och indexet kan också fortsätta vara i ett överköptläge en längre tid om det befinner sig i en trend.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi att främst agera för uppgång så länge som den korta trenden pekat uppåt. Ett bear market rally kan vara kraftfullare och leda längre upp än man kan tro. Risknivån är dock hög så ta gärna mindre positionsstorlekar än vanligt.

Sikta på uppgångar till i första hand ca 1460. I andra hand till ca 1470-1500 och sedan till ca 1550. Men var alert på trendbrott, reversal- och andra typer av säljsignaler. Var också beredd på att volatiliteten helt plötsligt öka dramatiskt.

För mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. Risken är betydande att detta bara är en tillfällig uppgång som endast håller i sig någon eller några månader.

Vi har i tidigare analyser rekommenderat köp vid stödnivåerna kring ca 1250 även för mer långsiktigt inriktade aktörer. Skulle OMXS30 komma upp till ca 1460-1550 området den närmaste tiden rekommenderar vi emellertid att man av försiktighetsskäl successivt ska sälja av dessa och eventuellt andra index- och aktieinnehav under uppgångarna. Alternativt kan man då istället börja använda sig av tajta stopp losser även för sådana mer långsiktiga innehav.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto