Home > Analys: OMXS30 har fått nya säljsignaler

Analys: OMXS30 har fått nya säljsignaler

OMXS30 har fått nya säljsignaler då stödet vid 1558 bröts och indexet befinner sig på medellångsikt i en nedåtgående trend. Handelsvolymmönstret är negativt, valutor och räntor går åt fel håll och säljsignalerna indikerar en betydande nedgångspotential. Vi siktar på en nedgång för OMXS30 till ca 1380-1420 de närmaste månaderna. Viktiga motståndsnivåer finns vid ca 1558, ca 1628 och ca 1670 och stöd vid ca 1480, ca 1420 och ca 1380.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under juni månad haft en mycket svag utveckling med kraftiga rörelser både upp och ned främst beroende det senaste nyhetsflödet ifrån det grekiska dramat. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick därför under juni ned med hela 5,6 procent. Senaste veckan gick indexet ned 3,4 procent och stängde på 1553,6. I år har OMXS30 därmed hittills gått upp med 6,1 procent, och korrigerat för utdelningar med 9,6 procent.

Temat under juni har alltså varit en handlingsförlamande oro inför ett eventuellt Grexit uppblandat med ömsom hoppfulla och ömsom negativa politiska utspel i frågan. Ovissheten vad som gäller gör att många aktörer vill dra ner på sina riskexponeringar vilket sedan resulterar i att det finns ett konstant underliggande säljtryck på aktiemarknaden.

Detta särskilt efter att börserna gått upp kraftigt under senare år vilket gjort att många aktier sett högt värderade ut. Men också att många placerare fått mycket goda vinster på sina aktieinnehav. Det är psykologiskt mycket lättare att sälja med vinst än med förlust.

När sedan långräntorna började gå kraftigt upp under våren och dessutom den amerikanska dollarn slutade stiga skapades det ett klimat som stimulerade vinsthemtagningar på riskfyllda placeringar. Adderar man sedan lite Greklandsfrossa så blir resultatet lätt stora börsnedgångar.

Vi har nu dessutom fått en börskrasch-liknande utveckling i Kina på halsen. Högt belånade aktiespekulanter har sålt ner Shanghaibörsen med nästan 30 procent på tre veckor. Detta ökar också aktieplacerarnas nervositet världen över.

För det typiska är då att många börjar resonera något liknande som: ”Vad? Kan aktier gå ned så mycket? Och så snabbt? Kanske något liknande riskera att hända här på vår börs? Om än i mindre skala? Det har ju faktiskt gått upp en hel del de senaste åren. Bäst att jag säljer av lite för säkerhets skull. Jag har ju ändå så god vinst på mina aktier.”

Säsongsmässigt så är dessutom börsen nu inne i det besvärliga halvåret maj till oktober. Då brukar aktiemarknaderna ha en slagig period med kortsiktiga upp- och nedgångar som netto vanligtvis resulterar i en svagt negativ utveckling. November till maj är däremot ofta en betydligt bättre börsperiod.

Kortsiktigt så finns det dock inom det nuvarande ”baissehalvåret” några intressanta säsongmässigt starkare perioder. Som till exempel nu under mitten av juli i samband med att delårsrapporterna läggs fram så drar sig ofta börsen uppåt. Sedan nås vanligtvis en topp någon gång i augusti. Vi får se om vi kan få en liknande utveckling i år.

Hittills har i alla fall börsen följt det vanliga säsongsmönstret med bland annat en kraftig nedgång under juni. Det är emellertid viktigt att endast använda sig av säsongsmönstret som ett komplement till andra beslutsvariabler. Använder man sig av teknisk analys så är det till exempel mycket viktigt att dessutom bevaka köp- och säljsignaler och åt vilket håll trenden går.

Under den senaste månaden har också OMXS30 fått en hel del tekniska säljsignaler. Bland annat då indexet stängde under stöden vid 1644 och 1636 som vi skrev om i förra månadens OMXS30-analys.

Handelsvolymen har dessutom oftast varit minst lika stor under nedgångsdagarna som under uppgångsdagarna. Detta negativa handelsvolymsamband indikerar ett stort underliggande nettosäljbehov hos börsens aktörer. Detta ökar också signalvärdet betydligt på eventuella säljsignaler man får på olika index och aktier.

Så länge som detta negativa volymsmönster består bör man också vara väldigt försiktig med att agera på eventuella köpsignaler. Felprocenten ökar då nämligen då på dessa. Samtidigt som uppgångspotentialerna blir betydligt osäkrare.

Nu har dessutom OMXS30 stängt under det viktiga stödet vid ca 1558. Vilket givit ytteliggare en kraftig säljsignal. I och med att handelsvolymen då var relativt stor, särskilt med tanke på att vi nu är inne i semestertider, indikerar detta en ganska betydande nedgångspotential de närmaste månaderna.

OMXS30 har nu intressanta stödområden kring ca 1538 (och den viktiga 200 dagars medeltalskurvan ligger dessutom där), ca 1525, ca 1480, ca 1420 och ca 1380.

I och med det negativa handelsvolymmönstret och de säljsignaler som erhållits i många viktiga OMXS30-aktier så ser vi en betydande risk att OMXS30 ska ned till ca 1380-1420 någon gång under de närmaste månaderna. Ur ett säsongsmönsters perspektiv så verkar det också rimligt att OMXS30 når dit ner senast i oktober.

Den riktigt långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är dock fortfarande positiv. Och OMXS30 har tidigare fått långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 2190. Men detta behöver inte nödvändigtvis infrias i år. Det ser mer realistiskt ut att indexet når dit kanske först våren 2016.

Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid tydligt nedåtriktad. Vilket också är mer i linje med de kortsiktiga säljsignalerna som erhållits i indexet.

För att analysläget för OMXS30 ska svänga om och indexet istället ska få kraftiga köpsignaler, vad gäller då?

I så fall behöver OMXS30 etablera sig över motstånden vid först ca 1628 men även det vid ca 1670 under en relativt hög handelsaktivitet. Helst med börsomsättningar på väl över 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna. I så fall siktar vi på uppgångar till först och främst motståndet vid ca 1720. Och andra hand till ca 1750-1800-området.

Men innan liknande köpsignaler erhållits ser vi eventuella uppgångar först och främst som potentiella sälj- och blankningslägen. Särskilt om man agerar med en medellångsiktig placeringshorisont.

Riktigt kortsiktigt kan det givetvis dessförinnan komma att finnas många lägen som ser intressanta ut att agera för uppgång på. Som nu när Stochastic-indikatorn visar på ett översålt läge och OMXS30 befinner sig strax över de kortsiktiga stödnivåerna vid ca 1538. Men tänk då på att risknivån är väldigt hög! För helt plötsligt kan nämligen marknaden vända tvärt ned. Och nedgångarna kan då också bli överraskande stora.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Så agera helst väldigt försiktigt, om alls, på eventuella köpsignaler. Ta mindre positioner än vanligt och sätt tajta stoppar.

Vi rekommenderar alltså hellre att man använder kortsiktiga uppgångar till att sälja, blanka och gå kort i marknaden. Gör detta framförallt om OMXS30 då hunnit bli överköpt och någon typ av topp- eller säljsignal erhållits. Sätt emellertid en tajt stopp för marknaden riskerar att vara väldigt volatil de närmaste månaderna.

Sätt till exempel en stopp om OMXS30 stänger över dagen dessförinnans eller de senaste dagarnas högsta nivå. Allt efter var och ens egen riskpreferens. Flytta också ned stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst. Ha dock, om inte förr, i alla fall en stopp om OMXS30 skulle stänga över motståndet vid ca 1628.

För placerare som agerar med lite mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi att man avvaktar tills mycket tydliga köpsignaler, under stor handelsaktivitet, först erhållits innan köp görs. Alternativt kan köp också göras om OMXS30 först gått ner till ca 1380-1420 och sedan någon typ av vändningsindikation visat sig i indexet.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto