Home > Analys: OMXS30 har fått säljsignaler

Analys: OMXS30 har fått säljsignaler

OMXS30 fick i förra veckan nya säljsignaler när stöden vid 1644 och 1636 bröts. Handelsvolymmönstret är fortsatt negativt och säsongsmässigt är börsen inne i en svag period. OMXS30 börja dock bli kortsiktigt översålt vilket ökar möjligheten för en studs uppåt. OMXS30 har emellertid starka motstånd vid ca 1636 och ca 1670 som kortsiktigt kan bli svåra att passera. Risken är snarare stor att indexet någon gång under juni ska gå ner och testa det viktiga stödet vid ca 1558.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen tog förra veckan fart nedåt. Storbolagsindexet OMXS30 föll med 2,3 procent till 1606,46. I år har dock indexet gått upp med 9,7 procent. Räknar vi också med utdelningarna i de indexet ingående aktierna blir uppgången 13,3 procent.

Det var framför allt ECB-chefen Mario Draghi som i veckan ökade placerarnas nervositet genom att uttala sig om att man inte kommer att reagera på vanliga marknadsvolatiliteter. Som han tydligen tycker att en ränteuppgång på tyska 10-årsräntan från ca 0,08 procent till nuvarande ca 0,85 procent är. Det vill säga att en dryg 10-dubbling av räntan är något som ECB inte bryr sig om.

Ränteuppgången kom i och för sig ifrån extremt låga nivåer kring noll och gick upp till ”bara väldigt låga” nivåer. Men ändå. Det gör dock att känslan av att centralbankerna alltid kommer att rycka in och rädda placerarna ifrån kursförluster har rubbats i kanten.

Placerarna har nämligen de senaste 4-5 åren vant sig vid att så fort det blivit större ränteuppgångar eller större kursnedgångar på aktier så har olika centralbanker bara vridit på pengakranen ytterligare och stimulerat finansmarknaderna med ännu lägre korträntor och ännu mer nytryckta gratispengar.

Nu har både ECB, japanska BOJ, svenska riksbanken med flera redan igång väldigt expansiva penningpolitiska program. Men dessa har marknaden redan vant sig vid. Ökar inte takten på dessa program när marknaden skakar till lite grann så blir marknadsaktörerna lätt oroliga. Man vill då snabbt göra vinsthemtagningar och dra ner på sina riskexponeringar.

Man kanske då också måste börja ta mer hänsyn till markroekonomiska realiteterna? Som de minst sagt något tveksamma tillväxtutsikterna och riskerna med de stora finansiella obalanserna världen över. Hur högt ska man egentligen våga värdera aktier ur en fundamental synvinkel? Företagens vinstökningar kommer också ofta från nedskärningar och från finansiella reptrick som aktieåterköp.

Och hur ska egentligen den grekiska tragedin lösas? Med en stor skuldavskrivning? Hur kommer då Spanien, Portugal med flera reagera? Länder som med mycket stora ansträngningar försökt lösa sina skuldproblem själva. Ska Grekland lämna euron? Vilket land står i så fall näst på tur?

Det är helt plötsligt mycket att tänka på för placerarna som vant sig vid att centralbankerna kommer in och räddar de finansiella marknaderna med nya stimulansprogram så fort det blivit problem.

De redan pågående stimulansprogrammen kommer troligen på lite längre sikt fortsätta att pressa upp börserna och hålla nere ränteläget på historiskt mycket låga nivåer. Men kortsiktigt kan det bli fortsatt oroligt då placerarna försöker rädda sitt kapital ifrån marknadsturbulenser.

I den tekniska analysen har OMXS30 fått ett antal kortsiktiga säljsignaler. Nu senast när stödnivåerna vid ca 1644 och ca 1636 bröts. De senaste två månaderna har dessutom börsen visat upp ett negativt handelsvolymsamband. Det vill säga att börsomsättningarna under nedgångsdagarna ofta har varit minst lika stora som de under uppgångsdagarna.

Detta indikerar ett underliggande säljbehov hos de stora kapitalstarka aktörerna och är ett tydligt svaghetstecken för börsen. Så länge detta mönster består är det ofta klokt att ta eventuella säljsignaler på stort allvar. Och att vara beredd på att eventuella köpsignaler inte ger lika stor effekt som annars.

OMXS30 har nu ett viktigt stöd vid ca 1558. Strax under kommer också en gammal viktig och svagt uppåtgående trendlinje. Den ska helst hålla för att det ska se långsiktigt riktigt bra ut för indexet. Innan 1558 har OMXS30 också kortsiktiga stödnivåer vid ca 1600, ca 1590 och ca 1580 som förhoppningsvis ska kunna hålla emot något.

Särskilt nu när Stochastic-indikatorn visar på OMXS30 börjar bli översålt finns det möjlighet för en studs uppåt. Men så länge det negativa handelsvolymmönstret består och OMXS30 inte orkat etablera sig över motståndet vid ca 1670 är det stor risk att indexet förr eller senare ska ned och testa stödet vid ca 1558.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1558, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet med börsomsättningar klart över 20 miljarder per dag, erhålls ganska starka säljsignaler. Nedsidan ser då ut att kunna vara minst ned till stöden vid ca 1480 eller ca 1380.

Tittar man på kursdiagram på några av de större enskilda aktierna som ingår i OMXS30 så skulle en säljsignal, som sker under en hög handelsvolym under stödnivåer som motsvarar den OMXS30 har vid 1558, indikera en nedgångspotential på i många fall storleksordningen ca 15 procent. I så fall riskerar OMXS30 till och med att gå ned och testa av stödnivån vid ca 1320.

Än så länge har OMXS30 dock inte gått under 1558. Och den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är fortfarande uppåtriktad. Skulle dessutom ett brott av 1558 ske under en relativt låg handelsaktivitet kan man snarast se det som början till ett potentiellt köpläge. I så fall kan man redan i intervallet 1480-1525 börja leta reversal- och andra typer av köpsignaler från översålda lägen.

För att OMXS30 i det nuvarande läget ska få några riktigt intressanta köpsignaler behöver indexet emellertid bryta över de viktiga motstånden vid ca 1670, och gärna också det vid ca 1720, under en relativt hög handelsaktivitet. Klart högre än den som varit vid den senaste tidens nedgångsdagar. I så fall siktar vi på börsuppgångar till först och främst ca 1750-1800. Men kortsiktigt ser detta tyvärr inte ut att vara det mest sannolika scenariot.

Det korta säsongsmönstret visar nu dessutom att OMXS30 är inne i en svag period som brukar hålla på till slutet av juni. Juli brukar sedan vara en betydligt starkare period där uppgångarna avslutas någon gång i augusti. Det mer långsiktiga säsongsmönstret visar dock att vi nu mellan maj till oktober är inne i en generellt ganska besvärlig period. Mellan november till april visar statistiken på betydligt bättre möjligheter för börsuppgångar.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man med kortsiktiga strategier så rekommenderar vi liksom tidigare största möjliga försiktighet med positioner för uppgång. Har man följt våra rekommendationer så bör alla sådana positioner vara utstoppade vid det här laget. Snarast har man då tagit positioner för nedgång på de säljsignaler som erhållits. Nu är dock snart OMXS30 översålt så man får vara beredd på att indexet kan studsa uppåt.

Alla uppgångar som sker med en relativt låg handelsaktivitet kan man dock se som potentiella blankningslägen. Särskilt då om indexet hunnit bli lite överköpt, det visat sig någon typ av toppningssignal och det är relativt nära till en tydlig stopp nivå. Ha till exempel en stopp om indexet stänger över dagen dessförinnans högsta nivå. Om inte förr så ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga över motståndet vid ca 1670.

Använder man sig av mer långsiktiga strategier rekommenderar vi att man avvaktar köplägen vid eventuella nedgångar. Särskilt om nedgångarna skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet. Om nedgångarna däremot sker under en hög handelsaktivitet så avvakta gärna tills tydliga tecken visat sig att OMXS30 kan ha bottnat ut. Skulle OMXS30 vid ett senare tillfälle bryta upp och gå upp till området vid ca 1750-1800 bedömer vi det som ett bra säljtillfälle för den försiktige placeraren.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30

OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto